Skončenie pracovného pomeru s odstupným?

Mama pracovala na dobu určitú, ale z dôvodu organizačných zmien dostala od zamestnávateľa výpoveď : (Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu organizačných zmien u zamestnávateľa.) Túto výpoveď dostala v októbri, ale hneď išla na PN, takže ešte pre začiatkom plynutia výpovednej dvojmesačnej doby. So zamestnávateľom sa ústne dohodli o vyplatení odstupného, popri tejto dohode jej však dal podpísať výpoveď. Teraz však plánuje ukončiť PN, no dozvedela sa, že vo výpovedi, ktorú podpísala je uvedené nie vyplatenie odstupného, ale výpovedná dvojmesačná doba. Chcem sa opýtať, či je možné niečo urobiť preto, aby mama dostala odstupné. Dá sa so zamestnávateľom nejako dohodnúť, alebo máme požiadať zamestnávateľa o skončenie pracovneho pomeru dohodou?

Poradňa: V čitateľskej otázke sa uvádza, že zamestnankyňa podpísala výpoveď s výpovednou dobou a že tam nie je uvedené odstupné. V prvom rade to môže znamenať, že zamestnankyňa svojím podpisom len potvrdila prevzatie výpovede z organizačných dôvodov, v ktorej bolo uvedené, že pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. V takomto prípade však platí zákonné ustanovenie, podľa ktorého, ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru dohodou pred začiatkom plynutia výpovednej doby, zamestnávateľ mu musí vyhovieť a zamestnanec má nárok na odstupné vo výške určenej podľa času, koľko by trvala výpovedná doba, t.j. ak mala výpovedná doba trvať dva mesiace a zamestnanec sa rozhodol skončiť pracovný pomer ešte pred jej začiatkom, dostane dvojmesačné odstupné alebo ak sa zamestnanec rozhodne odpracovať jeden mesiac zo skúšobnej doby a potom skončiť dohodou, dostane odstupné vo výške priemerného zárobku za jeden mesiac. V takomto prípade zákon nestanovuje, že zamestnanec musí o skončenie pracovného pomeru požiadať písomne, ale aby v prípade rozporu bola táto žiadosť preukázateľná, je vhodné zvoliť inú ako ústnu formu.

 

Ďalšie vysvetlenie, i keď menej pravdepodobné, toho, čo uvádza pisateľka vo svojej otázke je, že zamestnávateľ priamo na výpovedi vyznačil, že zamestnankyňa nežiada o skončenie pracovného pomeru dohodou s vyplatením odstupného, ale že pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

 

Tým, že zamestnanec a zamestnankyňa neuzatvorili dohodu o skončení pracvného pomeru, začala plynúť výpovedná doba; tá môže byť podľa zákona jeden až tri mesiace, jeden mesiac, ak pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede menej ako jeden rok, dva mesiace, ak pracovný pomer trval viac ako jeden a menej ako 5 rokov ku dňu doručenia výpovede a následne, tri mesiace, ak pracovný pomer trval viac ako 5 rokov. Súčasne zamestnankyňa sa stala PN, takže sa dostala do ochrannej doby, kedy nie je možné dať zamestnankyni výpoveď a ak už bola výpoveď daná, výpovedná doba sa neskočí skôr ako uplynutím ochrannej doby, t.j. nie skôr ako skončením PN (zákaz výpovede a tým aj predĺženie výpovednej doby sa však neuplatní, ak je dôvodom výpovede zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti).

 

Z uvedeného vyplýva, že pracovný pomer zamestnankyne stále trvá, výpovedná doby plynie a ukončením PN sa skončí aj jej pracovný pomer; v tomto prípade, kedže zamestnankyňa bola zamestnaná na dobu určitú, prichádza do úvahy aj možnosť, že pracovný pomer sa už skončil uplynutím dojednanej doby počas PN. Nárok na odstupné by zamestnankyni vznikol, ak by pred začiatkom plynutia výpovednej doby skončila pracovný pomer dohodou.

20.02.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
23.02.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates