Môže zamestnávateľ nútiť k vybratiu dovolenky?

Môj manžel si nevybral 16 dni dovolenky za rok 2013. Môže ho zamestnávateľ donúť si ju vybrať aj keď nemá o ňu záujem? Manžel súhlasí, aby mu prepadla, nakoľko pri čerpaní dovolenky (robí iba nočné) mu padnú príplatky a jeho výplata dosahuje životné minimum.

 

Poradňa:  V zmysle ustanovenia § 111 Zákonníka práce, čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Aj v prípade, keď si zamestnanec nechce vybrať dovolenku, zamestnávateľ mu ju môže nariadiť a určené čerpanie musí oznámiť zamestnancovi najneskôr 14 dní vopred.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca (práceneschopnosť a pod.), zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ďalšie prenášanie do ďalších rokov nie je možné.        

Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
26.09.2014  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin