Blíži sa leto. Aké sú pravidlá čerpania dovolenky?

Letné obdobie je čas prázdnin a dovoleniek, ktorí zamestnanci využívajú na regeneráciu, oddych a trávenie času s rodinou, preto je užitočné pripomenúť si pár základných zásad čerpania dovolenky. Musí vás zamestnávateľ pustiť na dovolenku, keď máte kúpený zájazd? A môže vás nútiť zobrať si dovolenku, keď nechcete ? Preplatia vám nevyčerpanú dovolenku ešte za minulý rok?

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže konať samostatne a môže stanoviť plán dovoleniek aj sám.  

Zákon nestanovuje ani formu prerokovania so zamestnancom, môže ísť o neformálny rozhovor, bod programu na pracovnej porade alebo iný spôsob, ktorý je vhodný podľa veľkosti pracoviska, organizačnej štruktúry a organizácie práce.

Pri určovaní dovolenky zamestnávateľ musí:

  • určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok,
  • zostaviť plán dovoleniek tak, aby zamestnanec mal možnosť vyčerpať dovolenku vcelku a do konca kalendárneho roka,
  • prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca,
  • ak určí čerpanie dovolenky po častiach, aspoň jedna časť musí byť v trvaní najmenej dva týždne, ak sa so zamestnancom nedohodnú inak,
  • čerpanie dovolenky oznámiť zamestnancovi najneskôr 14 dní vopred, ale toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnávateľa.

Zamestnávateľ nemôže určiť čerpanie dovolenky počas nasledovných prekážok v práci na strane zamestnanca:

  • dočasná práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
  • materská a rodičovská dovolenka.

Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Ak zamestnávateľ nedodrží niektorú z povinnosti, ktoré mu zákon ukladá v súvislosti s určením dovolenky, nespôsobuje to neplatnosť určenia dovolenky, ale ak zamestnávateľ neoznámi zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred, zamestnanec nemá povinnosť na dovolenku nastúpiť.

Zamestnávateľ môže určiť aj hromadné čerpanie dovolenky, často nazývané aj celozávodná dovolenka, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Zamestnávateľ môže určiť hromadné čerpanie dovolenky po dohode so zástupcami zamestnancov; ak zástupcovia zamestnancov u zamestnávateľa nepôsobia, zamestnávateľ môže konať samostatne. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne a ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

Ak  pracovný pomer zamestnanca vznikol počas kalendárneho roka a ešte nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, zamestnávateľ mu môže určiť čerpanie dovolenky, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.

Ak má zamestnanec  dovolenku z predchádzajúceho roka, zamestnávateľ je povinný poskytnúť dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka (t.j. dovolenku za 2013 je potrebné poskytnúť najneskôr do konca roka 2014). Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky tzv. starej dovolenky najneskôr do 30. 6.  nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec, musí ho však oznámiť zamestnávateľovi písomne najmenej 30 dní vopred.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku kvôli PN, materskej alebo rodičovskej dovolenke, uvoľneniu na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, zamestnávateľ poskytne dovolenku po ich skončení.

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky je možné len v dvoch prípadoch:

a) za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka

b) pri skončení pracovného pomeru je možné aj preplatenie základnej výmery dovolenky

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
05.06.2014  |  Foto: Thinkstock.com, Text: Poradňa
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin