Mám nárok na dovolenku počas skúšobnej doby?

Dňa 16. mája 2014 podpíšem zmluvu o trvalom pracovnom pomere. Od apríla 2014 mám však zaplatenú dovolenku v cestovnej kancelárií, ktorá sa uskutoční od 28. júna 2014 do 3. augusta 2014. Ide o to, že pobyt som mala zaplatený skôr, ako som si našla prácu. Mám na túto dovolenku nárok aj pokiaľ u zamestnávateľa pracujem, tak krátko?

Poradňa: Zamestnanec môže čerpať dovolenku len so súhlasom zamestnávateľa, len výnimočne v prípade nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roka si môže určiť termín dovolenky sám. Pri určovaní nároku na dovolenku je v prvom rade potrebné zistiť, na koľko dní resp. týždňov dovolenky  má zamestnanec nárok. Ak pracovný pomer vznikne počas kalendárneho roka, zamestnanec bude mať  na pomernú časť dovolenky, a to za každý celý kalendárny mesiac vo výške 1/12 výmery dovolenky za kalendárny rok. Ročná výmera dovolenky je 4 týždne a ak zamestnanec do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, ročný výmera dovolenky je 5 týždňov.

Vo vyššie uvedenom prípade, ak zamestnanec nastúpi do zamestnania v máji a ak nedovŕši do konca kalendárneho roka vek  33 rokov, vznikne mu nárok na dovolenku vo výmere 2 týždne.

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.  Z uvedeného dôvodu zamestnávateľ môže ale nemusí  povoliť čerpanie dovolenky aj počas skúšobnej doby, ale zamestnanec nemá na nárok na dovolenku  v rozsahu, ktorý prevyšuje nárok na pomernú časť dovolenky zamestnanca za daný rok.

Ak zamestnanec potrebuje dlhšie voľno v krátkom čase po nástupe do zamestnania, je vhodné o tejto skutočnosti vopred informovať zamestnávateľa a pokúsiť sa dohodnúť na neskoršom nástupe do zamestnania alebo na neplatenom voľne.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
13.05.2014  |  Foto: Photl.com, Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
1.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin