Má brigádnik skúšobnú dobu a ako môže skončiť dohodu?

2. septembra som so svojím zamestnávateľom uzavrel zmluvu podľa §227 o brigádnickej práci študenta. Pracovný pomer bol určený na dobu určitú od 22. septembra 2014 do 31. decembra 2014 so skúšobnou dobou 3 mesiace. S prácou som nebol spokojný, a keďže sa mi naskytla lepšia príležitosť, rozhodol som sa ukončiť pracovný pomer k 28. novembru. Keď som to však oznámil zamestnávateľovi, začal sa oháňať §228, kde je v bode 2 uvedené, že pracovný pomer môže byť ukončený len dohodou (čo zamestnávateľ nechce), alebo jednostranne s 15-dňovou výpovednou lehotou. Nevyhovuje mi to však a podľa mňa platí §72 o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Poradňa: Ustanovenia Zákonníka práce o skúšobnej dobe a o skončení pracovného pomeru v skúšobnej  dobe sa použijú len v prípade pracovného pomeru, teda ak bola uzatvorená pracovný zmluva.  V prípade skončenia dohody o brigádnickej práci, zákon  prednostne necháva na dohode účastníkov možnosti skončenia  dohody a iba ak sa zamestnávateľ  a zamestnanec nedohodli  inak, je možné skončenie na  základe výpovede s 15-dňovou výpovednou dobou. Ak zmluvné strany v dohode výslovne dojednali rovnaký alebo obdobný spôsob skončenia dohody, ako  je stanovený v Zákonníku práce pre prípad skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, je možné použiť tento spôsob. Pokiaľ takáto možnosť skončenia nie je výslovne dojedaná v dohode, uplatní sa zákonná úprava skončenia dohody,  teda  výpoveďou s 15-dňovou výpovednou dobou.  

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
12.12.2014  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin