Skúšobná doba trvá najviac tri mesiace, môže byť aj šesť

Môže mi zamestnávateľ predlžiť skúšobňu dobu bez udania dôvodu až na šesť mesiacov?

Poradňa: Skúšobnú dobu možno v pracovnej zmluve dohodnúť maximálne v trvaní tri mesiace a jedine v prípade zamestnanca, ktorý je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je dĺžka skúšobnej doby najviac šesť mesiacov.

Ak už raz bola skúšobná doba v pracovnej zmluve dojednaná, nie je možné jej predĺženie ani na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom a už vôbec nie jednostranne na základe rozhodnutia alebo oznámenia zamestnávateľa.

V niektorých prípadoch dochádza k predĺženiu skúšobnej doby priamo zo zákona, a to vtedy, keď zamestnanec počas skúšobnej doby nevykonával prácu z dôvodu prekážok v práci, ako napríklad počas práceneschopnosti zamestnanca, takže zamestnávateľ reálne nemal možnosť spoznať a otestovať svojho zamestnanca. V takom prípade sa skúšobná doba predlžuje o čas trvania prekážok. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dojednať ani v prípade opätovne uzavieraných pracovných pomerov na určitú dobu. Keďže cieľom skúšobnej doby je overiť na strane zamestnanca aj zamestnávateľa, či im vzájomný pracovnoprávny pomer vyhovuje, nie je v prípade predĺženia pracovného pomeru resp. jeho opätovného dojednania potrebné, aby sa opätovne uplatňovala skúšobná doba. Účastníci pracovného pomeru mali možnosť počas predchádzajúceho trvania pracovného pomeru overiť si, či sú pre nich vzájomne dojednané podmienky vyhovujúce.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
23.09.2014  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin