Návod, ako dať 'kopačky' zamestnávateľovi v skúšobnej dobe

Ako funguje výpoveď v skúšobnej dobe? Chcel by som podať výpoveď v skúšobnej dobe od 7. júla. Len teraz mam taký problém, že som PN a v pracovnej zmluve mám, že to treba nahlásiť 3 dni vopred, keď chcem rušiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Práceneschopnosť mi skončí 6. júla, čiže som prace schopný od 7. júla. Zamestnávateľ môže mi dať nejakú sankciu alebo pokutu alebo nevyplatiť mzdu za mesiac jún?

 

Poradňa: V skúšobnej dobe môže zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Ak je v pracovnej zmluve dojednané, že skončenie pracovného pomeru je potrebné doručiť najmenej tri dni pred skončením pracovného pomeru, vtedy ide o konkrétnu podmienky skončenia a túto je potrebné dodržať.

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe má obsahovať:

  • označenie mena a priezviska
  • dátumu trvalého pobytu zamestnanca
  • tak ako v listoch, označenie, komu je oznámenie určené, t.j. označenie zamestnávateľa a jeho adresa a dátum a miesto vyhotovenia tohto oznámenia
  • označenie pracovnej zmluvy a dĺžky skúšobnej doby, ktorá bola dojednaná
  • uvedenie dňa, ku ktorému sa má pracovný pomer skončiť
  • dátum, miesto a podpis zamestnanca

Zamestnanec môže doručiť oznámenie osobne alebo prostredníctvom pošty ako doporučenú zásielku, pričom rozhodujúci je dátum doručenia zamestnávateľovi, nie deň podania na pošte.    

K doručeniu oznámenia o skončení pracovného pomeru ako aj ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe môže dôjsť aj v čase kedy je zamestnanec uznaný za práceneschopného.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je právom zamestnanca a zamestnávateľ mu nemôže ukladať pokuty, vykonávať zrážky zo mzdy ani odopierať vyplatenie mzdy len z toho dôvodu, lebo zamestnanec sa rozhodol skončil pracovný pomer.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

 

Zdielať článok na Facebooku
14.07.2014  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin