Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Nastúpil som do zamestnania so skúšobnou dobou 3 mesiace. Zamestnávateľ mi ale po dvoch mesiacoch oznámil, že so mnou ruší pracovnú zmluvu. Samozrejme podľa zákona má právo urobiť to bez udania dôvodu, až na to, že som sa dozvedel, že chce prijať ďalších dvoch pracovníkov, aj na moje miesto. Nie som si vedomý žiadneho porušenia pracovnej disciplíny, zo strany zamestnávateľa neboli na moju pracu žiadne sťažnosti, mám patričné vzdelanie a požadovanú prax. A určite to nie je z dôvodu znižovania stavu pracovníkov, keďže chce prijať ďalších dvoch. Chcem sa opýtať, či sa môžem voči tomu nejako brániť, alebo ma zamestnávateľ na to plné právo a ja musím akceptovať jeho rozhodnutie.

Poradňa: Skúšobná doba musí byť dojednaná písomne, inak je neplatná. Platne dojednaná skúšobná doba slúži ako obdobie kedy sa zamestnanec aj zamestnávateľ navzájom oboznámia s podmienkami práce a môžu sa rozhodnúť, či majú záujem v takomto usporiadaní ďalej pokračovať. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Ani skutočnosť, ak nie je písomná forma oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe dodržaná, nespôsobuje jej neplatnosť.

Zákon príznáva zvýšenú ochranu tehotným ženám a matkách a dojčiacoch ženám, keď zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

 

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Trojdňová lehota je len poriadková a zákon nestanovuje žiadny postih, ak by ju jedna alebo druhá strana nedodržala. Odlišná situácia bude prípade, ak výslovne v pracovnej zmluve bude dojednané, že skončenie pracovného poomeru musí jdna alebo druhá strana oznámiť a doručiť tri dni vopred.

 

Ak sa zamestnávateľ rozhodol skončiť pracovný pomer so zamestnanacom v skúšobnej dobe, môže tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu a nemusí svoje rozhodnutie odôvodniť a nemusí sa u zamestnávateľa ani jednať o znižovanie počtu zamestnancov alebo zmeny v organiazačnej štruktúre.

Ak je zamestnávateľ ochotný, môže so zamestnancom prediskutovať situáciu a oznámiť mu dôvody svojho rozhodnutia, ale nie je povinný tak urobiť ani prehodnotiť svoje rozhodnutie a zamestnanec na to nemá právny nárok.

23.07.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
23.07.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates