Erika Feketová: Úspech je možné dosiahnuť vždy, keď sa preňho rozhodnete

Koučka, konzultantka, trénerka osobnostného rozvoja a terapeutka Erika FeketováKoučka, konzultantka, trénerka osobnostného rozvoja a terapeutka Erika Feketová Zdroj: red.

Dôležité je si uvedomovať, že na ceste za úspechom kráčate sami, je to vaša cesta. Ostatní môžu kráčať s vami, ale nikdy nie za vás. Rozhodnutiu ísť do podnikania, či akéhokoľvek nového projektu si vyžaduje zodpovednú a systematickú prípravu. Kontakty či veľký vstupný kapitál, nie sú tým smerodajným pre dosiahnutie úspechu. To je iba jedna z rád, ktoré poskytla konzultantka Erika Feketová v online rozhovore na portáli KariéraInfo.sk.

Erika Feketová je koučka, konzultantka, trénerka osobnostného rozvoja a terapeutka, s viac ako 20-ročnou praxou práce s ľuďmi. Je zakladateľka vzdelávacej spoločnosti Espiral, ktorá sa zameriava na človeka, ako na celistvú bytosť. Počas online rozhovoru odpovedala na vaše otázky.

Erika svojimi aktivitami pomáha ľuďom v ich osobnom rozvoji a na ceste za ich snami. Aj ona má svoj osobný príbeh na ceste za svojimi cieľmi, ktoré sa jej s vekom menili. Ako dieťa sa hľadala, mala však túžbu starať sa o chorých a uzdravovať, byť zdravotnom sestrou alebo lekárkou. Tento cieľ si dokonca splnila, nielen ho snívala. V zdravotníctve pracovala ako špecializovaná zdravotná sestra a 10 rokov sa s láskou starala o chorých. Dnes má však za sebou ďalšiu, novú 10-ročná etapu života, ktorá je tiež zmysluplná a inšpiratívna.

Od detstva túžila byť pre ľudí užitočná. Byť tu pre nich v dôležitom momente ich života, v pravý čas a na správnom mieste. Dnes prežíva Erika Feketová svoje šťastie v roli profesionálneho kouča, mentora a terapeuta. Ľudom pomáha osobnostne rásť, rozvíjať ich schopnosti, objavovať talenty a prekonávať osobné výzvy a limity.

„Úspech pre mňa znamená byť svedkom zázrakov. Zázrak, ktorý sa udeje v životoch ľudí a privedie ich na šťastné, tvorivé myšlienky, k duševnému, či telesnému uzdraveniu. A ak mám na ich zázraku čo i len minimálne pričinenie a oni získajú nadšenie a novú vášeň pre život, ten pocit je pre mňa úspech a je nezaplatiteľný,“ hovorí Erika Feketová.

 

Online rozhovor

2015-02-18 10:02:04 - otázka od Marian
Dobrý deň Erika. Mám sice dobre platenú prácu v Rakúsku, avšak potrebujem pracovnú zmenu. Rád by som sa osamostatnil. Rád by som rozbehol sprostredkovateľskú agentúru pre Slovenských remeselníkov pre rakúsku klientelu. Môžete mi dať nejaký tip na prvé kroky, čo sa týka pohľadu na vec, prístupu a myšlienok, ktoré by mi pomohli? Ďakujem pekne a prajem krásny deň.
Dobrý deň Marián, ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu otázku. Určite Vás veľmi rada povzbudím v myšlienke, o ktorej som presvedčená, že sa u Vás ani náhodou nezrodila len tak. A rada to podporím myšlienkou, že by v nás túžba, sen, cieľ rozhodne nikdy nevznikli, ak by sme nemali v sebe všetky predpoklady na to, aby sme si ich aj naplnili a dosiahli ich. Skôr ako rozviniem svoju myšlienku ďalej, rada by som spomenula niečo, čo sa v živote mojich klientov veľmi osvedčilo. Skúšajte, premýšľajte, hľadajte informácie a pripravujte svoj podnikateľský zámer veľmi aktívne, ale počas toho podľa možnosti neopúšťajte súčasné istoty (samozrejme za predpokladu, ak nemáte pripravený dostatočne veľký kapitál, či úspory). Nič nie je totiž horšie pre tok prosperity, ako existenčný tlak a strach z nedostatku financií. Nápad máte, správne pokračujete... potrebujete funkčný plán, strategické kroky, ktoré Vás k Vášmu cieľu úspešne dovedú. Tu si viete byť samozrejme nápomocný aj sám, inšpiráciu alebo informácie môžete hľadať medzi externými ale aj internými zdrojmi. Množstvo informácií ohľadne konkrétnej témy (práva a povinnosti, povolenia a licencie týkajúce sa sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, zoznamy už existujúcich agentúr i dlhosiahle diskusie a referencie ohľadne spokojnosti klientov, inšpirácie, iné) nájdete na internete alebo vo verejne dostupných zdrojoch. Môžete si tiež nechať pomôcť a zaplatiť mentora (majiteľa niektorej z úspešných agentúr), ktorý Vám odovzdá všetko zo svojej vlastnej skúsenosti, ako obdobnú spoločnosť pripravoval a zlegalizoval svoje podnikanie..., z toho čo on sám si vyskúšal a zažil. Nie je potrebné vymýšľať koleso, keď už raz vymyslené bolo a Váš nápad môže dostať priestor byť ešte viac prepracovaný k dokonalosti, čím získavate jednu z konkurenčných výhod. Môžete zvoliť služby kouča, ktorý Vás bude celým procesom koučovania neúnavne sprevádzať (Podstata koučovania je v tom, že vďaka dobre kladeným otázkam kouča, si klient robí "jasno". Vďaka tomu je potom schopný a ochotný kvalitne sa rozhodovať o ďalšom postupe a za toto rozhodnutie aj rád prijíma plnú zodpovednosť.) prípadne môžete byť koučom sám sebe a skúsite kúzlo selfkoučingu. V tomto procese si potrebujete klásť a zodpovedať jednu otázku za druhou tak systematicky a vytrvalo, až Vás Vaše vízie a predstavy pohltia do takej miery, že budete o jednotlivých krokoch a detailoch uvažovať s takou vášňou, že nebudete chcieť prestať, ... viac a viac Vám to bude dávať zmysel svoje podnikanie založiť a zároveň silu a chuť prekonávať prípadné prekážky. Alebo na druhej strane zistíte, že myšlienka je síce veľmi zaujímavá, no nie je pre Vás dosť ambiciózna na to, aby ste boli ochotný jej venovať toľko času, energie a iných zdrojov, koľko si vyžaduje, alebo zistíte, že cieľ pod vplyvom javiacich sa prekážok, prestáva byť pre Vás príťažlivý, a že to vlastne až tak veľmi nechcete. Aj to je výborné zistenie. Svoj cieľ vtedy môžete veselo vyškrtnúť zo zoznamu svojich cieľov a túžob. Takže ako na cieľ? Cieľ potrebuje byť kladne formulovaný a potrebuje mať parametre SMARTER, vysvetlím: S - Špecifický – presne viem, ako to bude vyzerať, keď môj cieľ bude naplnený (predstavivosť hrá obrovskú rolu). M - Merateľný – parametre podľa čoho spoznám, že som cieľ dosiahol (indikátory). A - ambiciózny – príťažlivý pre mňa R - realistický - verím, že dokážem ciele dosiahnuť, v zmysle termínu, kvality atď. T - časovo ohraničený - cieľ musí mať termín, dokedy ho chcem dosiahnuť (inak je to rovnaké ako nikdy) E - ekologický - mali by sme sa zamyslieť nad dôsledkami prípadného úspechu, či niekoho ním nepoškodím (nie na úkor iných ľudí) R - zaznamenaný - priebežne zaznamenávam plnenia podcieľov. Dovolím sa rozlúčiť s Vami poslednými odporúčaniami: 1) Buďte vďačný za to, čo už máte 2) Robte veci čestne a naozaj, do všetkého choďte na 100%, nikdy nie len tak trochu 3) Milujte svoju prácu, seba, ľudí, denne robte veci s láskou a nadšením 4) Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vo Vás veria, budú Vás podporovať a tešiť sa s Vami Prajem Vám všetko len to najlepšie, choďte do toho a uspejte!
2015-02-18 10:13:19 - otázka od Edit
Dobrý deň. Vždy som chcela robiť v cestovnom ruchu. Nikdy sa mi to však nepodarilo, lebo som nemala prax. Ale až po 40-tke som si spravila VŠ so zameraním na CR a teraz mám vytúžené zamestnanie a robím v cestovke. Má to ale jeden háčik. Nikdy som nezarobila tak málo a nemala také tlaky z vedenia, ako teraz, čo ma frustruje. Chcela som, že popri prácu budem robiť sprievodkyňu, čo by ma tiež veľmi bavilo a aj by som si privyrobila, ale žiaľ nedá sa, lebo som stále v práci a v sezóne aj v sobotu. Viete mi poradiť, ako nájsť konečne to "pravé orechové"? Ďakujem
Dobrý deň Edit, Tiež ďakujem veľmi pekne za Vašu otázku. Vidím, že keď si stanovíte cieľ, viete si za ním ísť a aj si ho naplniť, už to, je veľmi pozitívne... Žiaľ niekedy podmienky okolia sú nevyhovujúce a nakoľko na ne nemáme zásadný vplyv (nemáme pevne vo svojich rukách), nevieme ich ohnúť dokonale v náš prospech a celý výsledok časom prestáva tešiť, uspokojovať. Pri Vašich riadkoch mi hneď prišiel na myseľ známy výrok pána R.W.Emersona „Ak je človek nespokojný so svojím stavom, môže ho zmeniť dvoma spôsobmi. Buď zmení podmienky svojho života, alebo svoj duševný postoj. Prvé nie je vždy možné, to druhé je možné vždy.“ Dôležité je vedieť, že nič sa nám nedeje len tak, že ľudia nám prichádzajú do života a zostávajú nám v ňom do vtedy, kým sa naučíme to, čo sa od seba naučiť máme, kým si máme čo vzájomne odovzdávať. Vnímajme to ako životné lekcie, ktoré sme sa v živote rozhodli zvládnuť, méty, ktoré sme si dali za cieľ dosiahnuť. V situáciách, kedy sú moji klienti so svojim stavom nespokojní, ich nabádam uvedomiť si, či lekciu, v ktorej sa práve nachádzajú, už zvládli a cítia to tak, že už z nej môžu odísť, alebo chcú z nej len utiecť - ešte pred dokončením príslušného levelu,... pretože v takom prípade automaticky nemôžu ísť ďalej bez toho, aby sa im daná situácia nezopakovala v dohľadnom čase, len možno „v inom odtieni ružovej, či belasej“, proste v inej podobe. Áno, ide o príklad, ako keď sa niekomu opakujú vzťahové problémy, akoby cez kopirák,... proste neustále rovnaký scenár. A útek z toho von nepomôže, pomôže až uvedomenie si, čo som sa z toho (z tej situácie, z toho vzťahu) mal/a, čo sa z toho mám naučiť. Uvedomenie, poučenie a posun vpred mi umožní naozaj za sebou zatvoriť dvere minulosti a otvoriť jedny z mnohých, ktoré sa automaticky začnú ponúkať. Preto sa Vás Editka pýtam: Čo ste sa mali z tejto skúsenosti, o ktorej píšete, naučiť? Čo ste sa mali naučiť v týchto pracovných vzťahoch a podmienkach, ktorých sa momentálne nachádzate a ako túto skúsenosť do budúcna využijete? Keď začnete hlbšie uvažovať, je možné, že prídete na to, že keby sa zlepšili vaše vzťahy, pracovalo by sa Vám lepšie, vrátila by sa aj, nie tak dávno prítomná, pracovná vášeň, posunuli by ste latku svojej výkonnosti ešte vyššie, a už by Vám naozaj nič nebránilo v tom lepšie sa oceniť. ... V takýchto prípadoch je veľmi oslobodzujúce, keď sa dozvedáme, že vždy môžeme zažiť vo vzťahoch obrat o 180°, že vzťahy je možné napraviť, nanovo nastaviť, no vždy musíme začať od seba. Nefunguje to takto „Keby sa on/ona/oni zmenili, všetko by mohlo byť lepšie“. Áno, my môžeme zmeniť svoje okolie, ale vždy len cez seba, ... zmenou nášho prístupu, správania, našej komunikácie,... A to Vám poviem, vtedy sa dejú skutočné zázraky vo vzťahoch. A prečo by to človek neskúsil, skôr, než z toho utečie? ... a ešte, keď už nie je veľmi čo stratiť. Čo si o tom myslíte? Dáva Vám to zmysel? Ľudia nás totiž zrkadlia. A nemám teraz na mysli to povestné zrkadlo, že tak ako sa správam k druhým, tak sa oni správajú ku mne. Ale ľudia mi zrkadlia môj vzťah k sebe samej. Príklad: Ak mi chýba ocenenie od druhých a sťažujem sa svojim blízkym, že ma šéf nedoceňuje, nevidí, čo vo mne je a iné... Je na mieste aby som sa spýtala sama seba: A ako sa oceňujem ja sama? Kedy som sa naposledy pochválila, odmenila? Toto sú tie kroky, ktoré nás dovedú k skutočnému uvedomeniu si svojich hodnôt, podľa ktorých túžime žiť. Je na nás, ako sa chceme cítiť, ako sa chceme mať a vesmír nám to dá. Editka, prosím, skúste si urobiť čas pre seba, ponúknite si nerušený priestor a buďte skutočne sama so sebou. Počas tohto času si môžete skúsiť položiť napr. nasledovné otázky a odporúčam, zbavme sa všetkých MALA BY SOM... Čo chcem namiesto toho čo mám, namiesto toho, čo sa mi deje? Čo chcem zmeniť v práci, vo svojom správaní, vo vzťahoch,…? „Čo ma na sebe hnevá“? Čo mi leží v hlave? Čo ma trápi? Čo mi chýba? Som presvedčená o tom, že si prídete na skvelé veci, budete so sebou veľmi spokojná. Som s Vami, prajem Vám krásny deň.
2015-02-18 10:28:56 - otázka od hosť 16
Dobrý deň. Mám nie celom ľahkú situáciu, pár podobných už dokonca mám za sebou. Myslím si, že celé sa to odvíja od toho, že som sa ako dieťa nenaučila mať rada samu seba. O príčinách nízkej sebadôvery sa asi zmieňovať netreba, stačí, že rodina navonok pôsobila harmonicky. Deti sme boli múdre a vzdelané, ale nie a nie zabezpečiť si priemerný život v pracovnej a súkromnej oblasti, akoby bolo možné dosiahnuť buď jedno alebo druhé, ale nie obe. Týka sa to nás obidvoch súrodencov, hoci povahami a vonkajším prejavom sme úplne rozdielni. Ako by ste ma nasmerovali, s čím začať a s čím pokračovať? Ako zabezpečiť, aby moje dieťa netrpelo? Ďakujem
Dobrý deň prajem, Nemusíme túžiť po živote, ktorý bude ľahký, ... Nech len dokážeme využívať všetky svoje schopnosti a talenty v prospech výziev a pri zvládaní všetkých prekážok, ktoré nám v živote vstúpia do cesty... tým by som asi rada začala. Už dnes ste úžasná bytosť a je veľmi dôležité si uvedomovať, že vždy robíte najlepšie ako viete a zámerne nepoškodzujete ako seba, tak nikoho zo svojich blízkych. Naučiť sa mať sa rád? Tým môže človek začať v akomkoľvek veku a nikdy nebude neskoro, verte mi. Sebaláska je skutočne veľmi dôležitá pre šťastný a produktívny život. Milovať sám seba, znamená byť so sebou rád a spokojný, nesnažiť sa unikať pred sebou, svojimi rozhodnutiami vyhľadávaním neustáleho ruchu. Aj dnes sa môžete pozrieť na seba tým najpravdivejším a najúprimnejším spôsobom a vôbec nevadí, ak neuvidíte dokonalosť po všetkých stránkach, pretože uvidíte inú krásu a to aj vo svojich nedostatkoch. Neexistuje dobré alebo zlé, tak ako ani len biele alebo čierne a ak aj na svoje rozhodnutia budete pozerať bez hodnotenia a posudzovania, zistíte, že ste skutočne robili najlepšie ako ste vtedy vedeli. A potom je to v poriadku. Ak sme v niečom neuspeli, no netrestáme sa preto, ani sa nestaviame do pozície obete, ale hľadíme na svoj život z pohľadu tvorcu... Vtedy nastáva rozdiel, prerod v otázke z „Prečo sa to deje práve mne? A ako ma to môže ešte poškodiť?“ na „Čo som sa z toho mala naučiť? V čom je to pre mňa dobré? A čo môžem urobiť ako prvý krok, nech som z toho čím skôr von?“ Ak pochopíme, že dokonalosť nie je možná, že nemáme patent na rozum, a ani nemusíme vedieť všetko, že ak sa nám aj nepáčia určité vlastnosti, či zlozvyky nás samých, tak priznať si to bez hodnotenia je to najľahšie a najbezpečnejšie, čo môžeme ako prvý krok k svojmu osobnostnému rastu urobiť. Popieranie by nám (prostredníctvom ľudí a neustále sa opakujúcich situácií)opäť zrkadlilo našu vlastnú neprijatú energiu. Milovať sa, znamená už dnes vedieť, čo robím skutočne dobre, uznať svoju cenu hodnotu a tam kde mám rezervy, na tých systematicky pracovať, Objavením svojich najvyšších hodnôt – objavujete Vašu skutočnú identitu. Rešpektujte sa, uplatňujte svoje potreby. Pravá láska k sebe samému je totiž o VEĽKOM REŠPEKTE k sebe samému. A aj keď v túto chvíľu necítite, bude to prichádzať postupne a bude to dlhodobé, trvalé. Učme sa bezpodmienečnej láske, znamená to milovať seba, svojich blízkych, ľudí, s ktorými sa stretávam bez podmienok, úplne, pomáha mi to vidieť to, čo mám na nich rada, a nehodnotiť ich správanie, či rozhodnutia. Prajem krásny deň, Erika
2015-02-18 10:34:09 - otázka od Zora
Erika, stretla som sa s Vašim menom pri anjelskej akcii "cesta lásky". Vyzerá to byť na zaujímavý víkend, len či ezoterické skúsenosti privedú človeka k úspechu? Poznám duchovne žijúcich ľudí a oni veru nie sú bohatí. Tak neviem, či cesta "lásky" je aj cesta peňazí, alebo kto je na spirituálnej ceste, je zákonite chudobný? A potom ako to je u Vás? Prepáčte za túto smelú otázku, no mňa to fakt zaujíma, či spirituálny človek môže byť aj úspešný v biznise, či v kariére. Ide to dokopy?
Ďakujem za milú otázku a zároveň sa veľmi teším, že ste sa dostali k informáciám o projekte „Ceste Lásky“, pretože ste potom našli to najlepšie aj pre seba... Áno, som spoluorganizátorkou týchto anjelských meditačných víkendov, spolu s jednou úžasnou dámou, Monikou Jakubeczovou, s cieľom sprevádzať ľudí hľadajúcich vlastnú cestu a sebauplatnenie v živote, ktorí sa zaujímajú o duchovné témy a chcú sa naučiť relaxovať, meditovať, chcú svoj hektický životný úsek aspoň na chvíľu zastaviť a prežiť Tu a Teraz. Cesta Lásky je jediná cesta, po ktorej by mal človek v živote kráčať ak chce byť úspešný a šťastný. Je to najrýchlejšia a najkratšia cesta k Svetlu, k Šťastiu a k Harmónii. Ak si dovolíte spoznať prekážky, ktoré vám stoja v ceste k čistej Láske a dovolíte si zodvihnúť hlavu, prestať sa báť a žiť vo vnútornej slobode, už to nebudete chcieť inak. Pretože od tej chvíle keď objavíme samých seba, keď začneme žiť v sebavedomí a nie v sebaľutovaní, z vlastnej vôle a nie pre očakávania druhých, už vtedy pocítite úspech, ktorý si nenecháte vziať. Keď máte vnútornú harmóniu a lásku v srdci, dokážete pociťovať a nadobúdať blahobyt v akejkoľvek podobe, ktorá je pre Vás dôležitá a krásnym zistením bude, že Vám to ľudia doprajú a budú sa tešiť s Vami. A čo viac, budú sa túžiť učiť od Vás, budú chcieť kráčať s Vami. Prajem krásny deň, Erika
2015-02-18 10:41:45 - otázka od Júlia
Mňa by zaujímalo, ako ste sa stala zo sestričky úspešnou podnikateľkou. Hlavne sa pýtam preto, lebo ja tiež rada pomáham ľuďom, no neviem nájsť také uplatnenie, kde mi to aj zarobí na živobytie. Ako ísť za svojim snom, ak na to nemám čas (práca, rodina, práca, rodina - kolotoč) a vlastne asi ani neviem, ako by som mala začať a čo robiť. Viem len, že pomoc ľuďom je pre mňa dôležité. Možno píšem chaoticky, ale ak ste sa mohli stať zo sestričky podnikateľka, možno viete poradiť. Ďakujem
Dobrý deň Júlia, ďakujem pekne. Mnohé deti nevedia akým smerom sa vybrať pri výbere povolania, ja som v tom mala vždy jasno a o to som to mala jednoduchšie, vyhla som sa všetkým dilemám a išla som si priamočiaro za svojou predstavou. Toto povolanie mi pomohlo rýchlo dospieť, získať úctu k životu, rešpekt, rozvahu a najmä vždy pristupovať s láskou k človeku. Tým, že popri svojom povolaní som sa už ako 18 ročné dievča venovala aj liečiteľstvu, energiám, drahým liečivým kameňom, stále som sa pohybovala okolo uzdravovania, úzkeho kontaktu s ľuďmi, čomu je tak dodnes, vďaka tomu ani nepociťujem, že by som tak zásadne niečo zmenila. Milá Julka, nie je dôležité kde pomáhate ľuďom, pretože to môžete robiť kdekoľvek a kedykoľvek. Keď to tak totiž cítite, len si viac uvedomujte a preciťujte, ako Vás sprevádza láska k ľuďom, ako tvoríte dobrú atmosféru okolo seba, prinášate harmóniu do vzťahov a prežívajte nadšenie z práce, ktorá Vám dáva zmysel, a ak vo svojom živote niečo zmeníte, potom ten prechod bude pre Vás úplne prirodzený... Ľudia Vás potrebujú všade, a začnite tým krásnym človek, ktorý je vo Vás, ... buďte sama so sebou, spoznávajte sa, buďte k sebe pozorná a láskavá a krôčik po kroku vystupujte k svojmu okoliu, podávajte svoju dlaň a stále popri tom nezabúdajte na seba a buďte pripravená i prijímať, pretože energie musia byť vyrovnané. Buďte trpezlivá, vďačná za to, čo už máte dnes a láska si Vás privedie tam, kde Vás chce mať. Mnoho krásnych zmysluplných povolaní vzniklo pôvodne ako hobby,... napríklad písanie detských kníh, ako prirodzené pokračovanie láskavého rozprávania rozprávok svojim deťom, kedy každá rozprávka môže mať v sebe pozitívny odkaz ponúkajúci návod pri riešení niektorých problémov a šťastný koniec rozprávky pre šťastie detí. Určite hľadajte rovinu, v ktorej sa cítite najviac slobodná, prirodzená a šťastná a tento svet predstavte ľuďom, pozvite si ich do svojho srdca, do svetla vo Vás. Všetko čo robíte, robte naplno a s vášňou, nikdy nie len tak trochu a uvidíte, aké zmysluplné dni budete zažívať. Prajem krásny deň. Erika
2015-02-18 10:52:58 - otázka od Marian
Dobrý deň. Ako by som mohol zmeniť môj prístup k životu? Som snílek a veľmi ľahko sa vzdávam svojich snov a cieľov v živote. Akonáhle sa objaví nejaká prekážka, tak rezignujem a vzdávam to. Ako nájsť zmysel života?
Dobrý deň, Marián, ďakujem veľmi pekne za otázku, tak trošku nadviažem na odpoveď pre Vášho menovca ohľadne správneho stanovovania si cieľov. Ak nastavenie cieľa nespĺňa určité atribúty (nemá presnú špecifikáciu, termín, ani dielčie kroky...atď), môžeme hovoriť skôr o snoch. A tie nie vždy doťahujeme do finálneho a úspešného cieľa. Ale keď už za ním vykročím, som v polovici cesty. Takže ako na cieľ? Cieľ potrebuje byť kladne formulovaný a potrebuje mať parametre SMARTER, vysvetlím: S - Špecifický – presne viem, ako to bude vyzerať, keď môj cieľ bude naplnený (predstavivosť, vizualizácia hrá obrovskú rolu = dokážem precítiť ako sa cítim, keď už TO mám, tá neochvejná túžba a radosť). M - Merateľný – parametre podľa čoho spoznám, že som cieľ dosiahol (indikátory). A - ambiciózny – príťažlivý pre mňa R - realistický - verím, že dokážem ciele dosiahnuť, v zmysle termínu, kvality atď. T - časovo ohraničený - cieľ musí mať termín, dokedy ho chcem dosiahnuť (inak je to rovnaké ako nikdy) E - ekologický - mali by sme sa zamyslieť nad dôsledkami prípadného úspechu, či niekoho ním nepoškodím (nie na úkor iných ľudí) R - zaznamenaný - priebežne zaznamenávam plnenia podcieľov. Dovolím sa rozlúčiť s Vami poslednými odporúčaniami: - Buďte vďačný za to, čo už máte - Robte veci čestne a naozaj, do všetkého choďte na 100%, nikdy nie len tak trochu - Milujte svoju prácu, seba, ľudí, denne robte veci s láskou a nadšením - Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vo Vás veria, budú Vás podporovať a tešiť sa s Vami Prajem Vám všetko len to najlepšie, choďte do toho čo si zaumienite a uspejte! Erika
2015-02-18 10:56:10 - otázka od Daniela Hlistová
Ahoj Erika, keďže ťa roky poznám a sledujem, viem, že si nevyčerpateľná studnica energie, láskavosti, múdrosti a lásky. Od teba som sa naučila byť pokojnejšia, láskavejšia i chápavejšia. Keď s niečím bojujem, premýšľam, aký postoj by zaujala Erika a len vďaka tebe chcem (a viem) so sebou pracovať. Ďakujem, že si mi vstúpila do života.
Milá Danka, veľmi pekne Ti ďakujem za tieto krásne slová a ver mi, všetko je to vzájomné. Ďakujem Ti, že si a teším sa z teba, si tak krásny človek, Erika
2015-02-18 11:28:23 - otázka od Snívajúca
Ja snívam, mám svoje sny, no neviem ako a kde začať. K podnikaniu treba veľa peňazí, alebo známosti. Je možné dosiahnuť úspech aj bez kontaktov a s malým obnosom eur?
Milá snívajúca, úspech je možné dosiahnuť vždy, keď sa preňho rozhodnete, ...dôležité je si uvedomovať, že to bude len Vaša cesta, ostatní môžu kráčať s Vami, ale nikdy nie za Vás. Preto rozhodnutiu ísť do podnikania, či akéhokoľvek nového projektu si vyžaduje zodpovednú a systematickú prípravu. Kontakty či veľký vstupný kapitál, nie sú tým smerodajným pre dosiahnutie úspechu... Čo som sa na mojej ceste v úvode podnikania dozvedela ja a dnes si to ešte pamätám? ... zistila som, že sa netreba báť - Čokoľvek robíš denne, to sa naučíš - Je dôležité chcieť a nebáť sa prijímať výzvy - Potrebuješ len dostať príležitosť a chopiť sa jej - že súkromný život je dôležitý - ... zo dňa na deň som si viac a viac začala uvedomovať, ako je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom dôležitá - že Ak podnikať, tak nájsť sebe vlastnú cestu - Byť nadšená pre svoju prácu, prezentovať ju s nadšením - Úpenlivé snaženie nie je rovnako účinné ako pokoj a rozvaha - Neboj sa konkurencie, konkurencia je dobrá ... Nepodceňuj sa sebaporovnávaním s ostatnými. Si to ty a tvoje odlišnosti, ktoré Ťa robia jedinečnou/ým! Milá snívajúca, ak sa rozhodnete pustiť sa do niečoho vlastného, vrelo odporúčam, všetko, čo robíte, robte s láskou a zodpovedne, choďte do toho vždy naplno. - Buďte vďačná za to, čo už máte - Urobte si sebareflexiu, pomenujte svoje hodnoty - Milujte svoju prácu, seba, ľudí, denne robte veci s láskou a nadšením - Dôverujte ľuďom – pretože čo očakávame, to privolávame - Neustále sa vzdelávajte, pracujte na sebe – rast je dôležitý - Inšpirujte svoje okolie a strhnite ich pre spoločnú vec - Buďte pozitívna – šírte okolo seba pokoj a harmóniu – svedčí to o vašej veľkosti - Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vo vás veria, budú vás podporovať a tešiť sa s vami - Nenechajte si zobrať vietor z plachiet - Začnite tým, čo vás robí šťastnou – potom zistíte, ako produktu, či službe nájsť miesto na trhu - Následne nájdite vhodnú formu a spôsob ako ponúkať svoj tovar/ služby - Robte marketing – aktívne, efektívne, čo s najmenšími investíciami - Prispôsobujte sa tomu, čo trh žiada vždy a opäť sa pýtajte, čo Vaši klienti potrebujú Na záver,... Ak Vás robí šťastnými to, že fotíte - ROBTE TO! Ak Vás robí šťastnými to, že cvičíte jogu - ROBTE TO! Ak Vás robí šťastnými to, že pomáhate druhým, alebo sa im inak pozitívne pletiete do života - ROBTE TO! Radosť, sloboda, seba - uplatnenie, šťastie, smiech ... o tomto to je! Pokiaľ viete, že to, pri čom prežívate radosť, dokážete zhmotniť a predať, alebo to učiť iných – ROBTE TO! Prajem krásny deň a splnenie aj tých najtajnejších snov a túžob, Erika
2015-02-18 11:43:31 - otázka od Nikto
Mám 4 roky do dôchodku. Nemám prácu, nemám peniaze, mám len Ficove istoty. Čo teraz?
Dobrý deň prajem, necítim sa kompetentná, aby som Vás vo Vašej situácii chlácholila, no úprimne Vám prajem, aby sa Vaša situácia čo najskôr výrazne zlepšila. Aby ste sa mali presne tak, ako sa túžite mať. Čo Vám môžem ponúknuť, je myšlienkové vybočenie, ktoré Vám dokáže navodiť nové predstavy o živote, nový srdečnejší pohľad na seba samého a následne celé svoje okolie. Pozývam Vás, POĎME spolu RÁSŤ! Inšpirujem Vás Benjaminom Franklinom, ktorý v zmysle žiť kvalitný život, byť skutočne hodnotným človekom, najprv identifikoval svoje hodnoty/cnosti, ktoré uznával a potom vyvinul sústredené úsilie, aby podľa nich deň za dňom žil. Aké životné hodnoty (vlastnosti) uznávate Vy (u svojich priateľov, u seba), čo Vás inšpiruje, čo Vám príde zmysluplné? Ktoré sú pre Vás tie kľúčové, skutočne tie dôležité, ktoré oceňujete u druhých a Vy sami podľa nich túžite žiť? /čestnosť, láskavosť, viera, humor???/ Každý máme svoj vlastný zoznam (niekde v duši), tieto hodnoty sú stavebnými kameňmi našej osobnosti. Čo tak si ten zoznam dať na papier? Má to obrovský význam! Veľa sa o sebe dozvieme, (odhalíme aj tie, na ktorých nám veľmi záleží a možno im nevenujeme ani časť z pozornosti akú si zaslúžia), a keď podľa nich skutočne začneme žiť, nájdeme vnútorný mier. Benjamin Franklin si vo svojich 22 rokoch tiež spísal takýto zoznam hodnôt/cností a nazýval ich svojimi "vodcovskými hodnotami". Dospel k 12-tim, ukázal ich svojmu veľmi dobrému priateľovi a ten ho upozornil na to, že mu jedna cnosť ešte chýba - POKORA. Vtedy ho vnímal ako pyšného, povedal mu, že sa jeho pýcha často prejavuje v jeho rozhovoroch, že pri akomkoľvek spore mu nestačí byť v práve, ale že sa správa namyslene až domýšľavo... B. Franklin vtedy dopísal do svojho zoznamu aj 13-tu cnosť/ hodnotu, a to POKORU. Každú cnosť popísal niekoľkými slovami, aby bolo zjavné, čo pod nimi rozumie. Potom si usporiadal život do cyklov - 13 týždňov (alebo dní, ako sa rozhodnete), pričom vždy jeden týždeň(deň) sa sústredil na jednu hodnotu/cnosť a usiloval sa žiť v súlade s ňou, v súlade so svojimi hodnotami. Keď si napíšete svoj vlastný zoznam hodnôt, určite zistíte, že si zoznam vyžaduje prioritizáciu... teda zoradenie hodnôt podľa priorít, prosím urobte tak. Potom aj Vaše rozhodnutia budú postavené na Vašich skutočných prioritách a nie na momentálnej nálade. - - - Benjamin Franklin vyhodnotil svoje celoživotné snaženie v pamätiach, vo svojich 80-tich rokoch, nasledovne: "NAKONIEC MUSÍM PRIZNAŤ, ŽE SOM K ONEJ DOKONALOSTI, PO KTOREJ SOM TAK TÚŽIL, NEDOSPEL A NEDOSIAHOL TAK SVOJ CIEĽ, NO SAMOTNÉ MOJE ÚSILIE, MA UROBILO LEPŠÍM A ŠŤASTNEJŠÍM MUŽOM, AKO KEBY SOM SA O DOKONALOSŤ ANI NEPOKÚSIL". A pripísal aj jedno priznanie, týkalo sa práve POKORY - "Nemôžem sa pochváliť, že by som bol príliš úspešný, v skutočnom osvojení si tejto cnosti, dosiahol som však značný úspech v snahe pôsobiť pokorným dojmom." Naše hodnoty sa v živote môžu meniť, dopĺňať, tak ako sa menia, kreujú ony, tak sa mení aj naša identita, to kým sme. Vypísanie hodnôt Vám môže zabrať cca 15 min až niekoľko hodín. .. a potom môžete praktizovať po celý život. Vytúžený cieľ nie je len na konci cesty, najkrajšou vášňou života je, ak samotná cesta je cieľ. - - - Zapíšte si, po týždni/dni, ku každej hodnote - ako sa Vám darilo ju uskutočňovať – Váš najmilší zážitok a tiež situáciu, kedy bolo najťažšie sa danej hodnoty držať. A objavíte svoje najvyššie hodnoty – Vašu skutočnú identitu. Po tomto čase sa za seba ohliadnete a uvidíte, aký obrovský kus cesty ste prešli so vztýčenou hlavou a koľko skvelých príležitostí Vám to vygenerovalo. Prajem krásny deň. Erika
2015-02-18 11:59:26 - otázka od Gajdoš
Dobrý deň prajem, po ukončení vysokej školy som sa zamestnal v jednej nemenovanej spoločnosti, po pár mesiacoch som postúpil na vyššie miesto, po pol roku ešte vyššie... no viac menej len čo sa týka pozície. Čo sa týka hodnotenia nie, resp. len minimálne... Pracujem tu už štvrtý rok, tento druh práce sa mi páči, kolektív je ústretový, no hodnotenie podpriemerné. Čo by ste mi poradili? Zmeniť zamestnávateľa? Či tlačiť na neho? V skutočnosti mojim jediným nadriadeným je majiteľ firmy, a ten čas na veci typu zvýšenia platu proste nenájdu. Skúšal som. Tiež som rozmýšľal či neskúsiť konkurenčnú firmu, do ktorých som chodil na konzultácie a podobne, ako zamestnanec tej terajšej firmy. Tam by som mohol vykonávať podobnú prácu a po 4-ročnej praxi by som nemusel začínať tak ako tu, úplne od podlahy. No ale šéfovia u konkurencii tak ako poznajú mňa a z časti moju prácu ktorú som robil, poznajú i môjho terajšieho šéfa, a nerád by som ostal bez práce úplne, ak by zistil že hľadám niečo iné... Čo by ste mi poradili? Za Vašu odpoveď Vám vopred ĎAKUJEM !
Dobrý deň pán Gajdoš, rozumiem Vám,... nedocenenie,... nemožnosť komunikovať to čo potrebujem tak, aby som dokázal zmeniť svoje podmienky... Dôležité je porozumieť, čo sa skutočne deje, čo sa odohráva v nás, aby sme mohli zaujať ten najlepší spôsob a zmeniť to, ako sa cítime, na stav, ako sa cítiť chceme. Milý pán Gajdoš, je mi ľúto, nestihnem sem doplniť odpoveď pred uzatvorením systému, a pravdepodobne by bola aj veľmi rozsiahla,... tých možností, ako zachrániť, čo v súčasnom zamestnaní ešte zachrániteľné je, aby ste porozumeli, čo ste sa naučiť mali a mohli ísť po úspešne ukončenej misii ďalej, ale i to, ako efektívne komunikovať svoje potreby a nároky, ako neohroziť svoje dobré meno, nepoškodiť si povesť... hneď teraz mám celú paletu "farieb" pripravenú ... Ak by ste rád so mnou na túto tému ďalej diskutoval, prosím napíšte mi mail.... rada Vám ponúknem svoj čas i priestor. Ďakujem za porozumenie. Zároveň sa ospravedlňujem mnohým ďalším, ktorým žiaľ nestihnem odpovedať. Pekný deň, Erika Feketová
2015-02-18 12:03:24 - otázka od Rorko
Ahoj Erika, chcel by som sa spýtať, že odkiaľ sa v tebe berie ten životný optimizmus a energia, ktorú rozdávaš všade naokolo? Ďakujem
Ahoj Rorko, ďakujem za krásnu otázku, ... Poviem to ako cítim,... je to tým, že milujem ľudí, mám rada život a hlbokú vieru a dôveru v Boha, to je pre mňa základ. Bohu s dôverou a vďakou odovzdávam starosti, ktoré sú nad moje ľudské sily, starosti svoje i ľudí, ktorí sa na mňa s dôverou obracajú. Zároveň sa držím určitých hodnôt a cností, ktoré som si počas svojho života osvojila a pomáhajú mi žiť šťastne, žiť život s vášňou. A samozrejme, mám okolo seba množstvo skvelých ľudí, ktorí ma inšpirujú, motivujú, podporujú. Krásny deň, Erika
Viac o téme: Podnikanie Sny Cieľ Online rozhovor Terapeutka Kouč Uspech Konzultantka Espiral Erika feketova Kouc
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: red. Text: ami

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy