Živnostník pri prerušení živnosti poistné neplatí, musí sa však odhlásiť

Živnostník pri prerušení živnosti poistné neplatí, musí sa však odhlásiť zo Sociálnej poisťovne.Živnostník pri prerušení živnosti poistné neplatí, musí sa však odhlásiť zo Sociálnej poisťovne. Zdroj: photl.com

Ak živnostník pozastavuje svoju činnosť, nie je povinný platiť povinný nemocenské a dôchodkové poistenie. Z poistenia sa musia odhlásiť a v prípade záujmu sa môžu nahlásiť ako dobrovoľný platitelia, aby mali sa im započítaval vek do dôchodku.

V prípade prerušenia živnosti zaniká živnostníkovi, ktorý je povinne poistený v Sociálnej poisťovni, povinnosť platiť poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa preto živnostníkov upozorňuje, aby sa nezabudli odhlásiť z poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Pozastavenie živnostenského oprávnenia sa od 1. januára 2011 nepovažuje za zánik povinného poistenia SZČO, ale dochádza k prerušeniu povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Živnostník je povinný oznámiť prerušenie poistenia pobočke Sociálnej poisťovne do 30 dní od začiatku a skončenia prerušenia. Táto povinnosť prislúcha len tým SZČO, ktoré sú povinne poistené. V prípade, že živnostník pri pozastavení živnosti ukončí registráciu na daňovom úrade, je povinný sa z povinného poistenia v Sociálnej poisťovni odhlásiť do 8 dní odo dňa ukončenia registrácie.

Ak živnostník pokračuje v živnosti po jej pozastavení, jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni sa mu posúdia podľa toho, či jeho príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, kedy obnovil živnosť, bol vyšší ako zákonom stanovená hranica (za rok 2011 to bolo 4078,68 eur, za rok 2012 to je 4716 eur) za predpokladu, že je neustále registrovaný na daňovom úrade v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pri pokračovaní v živnosti po jej pozastavení sa na povinné poistenie živnostník opätovne neprihlasuje. Je však povinný Sociálnej poisťovni oznámiť začiatok a skončenie prerušenia povinného poistenia.

Viac o téme: Poistenie Domáce Živnosť Živnostník Odvody Nemocenské Dochodkové
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: Photl.com, Zdroj: TASR

Súvisiace články