Živnostníkov čaká prepočet odvodov od 1. júla

Ak príjem povinne poistenej SZČO neprekročí hranicu 4716 eur, povinné poistenie jej zanikne k 30.6.2013.Ak príjem povinne poistenej SZČO neprekročí hranicu 4716 eur, povinné poistenie jej zanikne k 30.6.2013. Zdroj: photl.com

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovni vznikne živnostníkom, ktorých príjem za minulý rok presiahol čiastku 4716 eur. Tým, ktorým sa zvýšil príjem si budú musieť odvody prepočítať.

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, že ich povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa po podaní daňového priznania za rok 2012 nanovo posudzuje až k 1. júlu 2013.

To je termín, od ktorého im môže vzniknúť, resp. zaniknúť povinnosť platiť do Sociálnej poisťovne poistné. Mnohí zo živnostníkov sa totiž po tom, ako na daňové úrady podali daňové priznania, obracajú na pobočky Sociálnej poisťovne s otázkami, kedy a od akej hranice príjmu majú platiť novú sumu poistného.

Sociálna poisťovňa preto informuje, že povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka v závislosti od príjmov dosiahnutých z činnosti SZČO v predchádzajúcom kalendárnom roku.

"Povinnosť prihlásiť sa a platiť poistné vznikne od 1. júla 2013 živnostníkom, SZČO, ktorých celkový hrubý príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti na daňovom priznaní za rok 2012 prekročil zákonom stanovenú hranicu 4716 eur. Dovtedy živnostník žiadnu povinnosť, ani oznamovaciu voči Sociálnej poisťovni nemá," povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

SZČO, ktorej po prekročení stanovenej hranice vzniká povinné poistenie po prvý raz, je povinná prihlásiť sa k 1. júlu 2013 prostredníctvom Registračného listu FO – prihláška SZČO. Registračný list FO zašle poštou alebo prinesie osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste jej trvalého bydliska, a to do 9. júla 2013.

Živnostníkovi, ktorý platí poistné už v súčasnosti a ktorého príjem presiahol hranicu 4716 eur (bez ohľadu na to, koľko mesiacov trvala živnosť), nevzniká žiadna oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Takémuto živnostníkovi vzniká len povinnosť od 1. júla 2013 prepočítať si výšku poistného.

Ak príjem povinne poistenej SZČO neprekročí hranicu 4716 eur, povinné poistenie jej zanikne k 30.6.2013. V takom prípade má povinnosť odhlásiť sa z povinného poistenia. Urobí tak prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako odhlášku SZČO a zašle poštou alebo prinesie osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní od zániku povinného poistenia, teda do 8. júla 2013.

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO, že v dostatočnom časovom predstihu zverejní aj v tomto roku na svojej webovej stránke kalkulačku, ktorá im uľahčí výpočet poistného na povinné dôchodkové a povinné nemocenské poistenie od 1. júla 2013. Momentálne je na stránke Sociálnej poisťovne k dispozícii kalkulačka na informatívny výpovčet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2013.

 

Viac o téme: Domáce Poisťovňa Výpočet Prepočet Sociálna Odvody Živnostníci SZČO SP Odvodov Kalulačka
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: Photl.com, red., Zdroj: TASR

Súvisiace články