Chcete zmeniť prácu? Prinášame vám podrobný návod, ako to urobiť

Zdroj: Gettty Images

Len málo ľudí má to šťastie, že môže začať svoju profesionálnu kariéru so svojou osobnou prácou snov. A ak sa tak stane: šanca, že si prácu udrží až do dôchodku, je tiež extrémne malá. Oveľa pravdepodobnejšie je, že skôr či neskôr dôjde k zmene zamestnania. Na čo si dať pozor, sa dozviete v našom návode!

Dôvody na zmenu zamestnania

Samozrejme, ide o veľmi individuálny a mnohovrstevný aspekt, ktorý však k téme patrí: dôvod alebo možné dôvody, ktoré vyvolávajú túžbu po zmene zamestnania. Mnohí pracovníci majú tendenciu sa dôkladne pýtať, keď začnú uvažovať o zmenách v kariére. V nasledujúcom texte sme dali dohromady niekoľko (dobrých) dôvodov, ktoré môžu byť rozhodujúce:

 • Nespokojnosť s platom alebo vyšším zárobkovým potenciálom v inej práci
 • Príležitosti na postup / zlepšenie reputácie
 • Nepríjemná / nezdravá pracovná atmosféra (narušený vzťah s kolegami a šéfmi)
 • Monotónna, nudná práca
 • Prepracovanosť (až po hrozbu vyhorenia)
 • Nadchádzajúce geografické zmeny (sťahovanie)
 • Zmena z plného na čiastočný úväzok (alebo naopak)

Možné sú aj iné dôvody. V zásade, ak vaša pracovná nespokojnosť pretrváva, určite stojí za to porozmýšľať o zmene zamestnania, pretože ak radi chodíte do práce a svoje úlohy riešite s nadšením a zábavou, môžete byť dlhodobo efektívni a úspešní bez toho, aby ste sa museli obávať vyčerpania a frustrácie.

Koronavírus využiť ako šancu

Pri tejto príležitosti sa chceme v tomto návode zaoberať aj súčasnou globálnou pandémiou a jej dopadmi na trh práce. Na prvý pohľad sa môže zdať, že podmienky na zmenu zamestnania sú mimoriadne zlé. Koronavírus spôsobuje zánik mnohých firiem alebo prinajmenšom  spoločnosti zápasia vážnymi ekonomickými problémami, ale sú aj také, ktoré naopak vytvárajú zisk. V tomto smere môže byť perspektívna aj snaha nájsť si novú prácu v týchto spoločnostiach. Tu je niekoľko detailov, na ktoré by ste sa mali pripraviť pri hľadaní práce v časoch koronavírusu:

Zamyslite sa nad tým, ktoré spoločnosti profitujú z krízy (farmaceutické spoločnosti, doručovacie a logistické spoločnosti atď.) a zvážte, či by vaše schopnosti a znalosti mohli byť pre tieto spoločnosti užitočné. Najmä vtedy, keď nie sú žiadne voľné miesta, je pre vami iniciovanú žiadosť o prácu nevyhnutná zručná argumentácia.

Aby sa minimalizovalo riziko nákazy, pracovné pohovory v súčasnosti prebiehajú aj telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie. Preto, ak je to potrebné, dajte si vopred svoje vybavenie na komunikáciu na primeranú úroveň a pri príprave berte do úvahy, že v tesnej blízkosti osoby, s ktorou sa rozprávate, nemôžete vyžarovať svoje osobné čaro.

Ak by ste mali byť pozvaní na pohovor do priestorov vášho potenciálneho nového zamestnávateľa, nezabudnite si zbaliť rúško a radšej si nepodávajte s druhou osobou ruku.

Argumenty proti zmene zamestnania

Pri zvažovaní zmeny zamestnania sa oplatí dôkladne si premyslieť, či je stará práca skutočne taká zlá alebo taká frustrujúca, ako sa na prvý pohľad zdá. Radi by sme vám odporučili najmä nasledujúce úvahy.

Moja práca ma nerobí šťastným!

Aj keď toto tvrdenie možno takmer označiť za vražedný argument. V tomto prípade by ste mali všetko opäť zvážiť. Ako dlho ste u súčasného zamestnávateľa? Možno ste ešte úplne nedorástli do svojich úloh a potrebujete len trochu viac času. V skutočnosti to môže vyzerať aj takto: Vo firme B alebo C to nemusí byť nevyhnutne lepšie ako vo firme A. Najprv si určte, aké možnosti máte na zlepšenie situácie na vašom súčasnom pracovisku.

Nudím sa a chcem nové úlohy!

Toto je jedna z pák, ktoré môžete skúsiť znova rozbehnúť svoju predchádzajúcu prácu namiesto priameho zamerania sa na zmenu zamestnania: Porozprávajte sa so svojím nadriadeným o svojich predchádzajúcich úspechoch a vysvetlite, čo by ste chceli dosiahnuť. Je obzvlášť užitočné, ak si so sebou prinesiete konkrétne nápady alebo koncepty, aby ste nadriadeného presvedčili. Ak chcete osobné školenie, nezaškodí, ak do rozhovoru zahrniete informácie o možnostiach školenia a poukážete na výhody, ktoré z toho vyplývajú pre vášho nadriadeného alebo pre spoločnosť.

Moji priatelia majú oveľa lepšiu prácu ako ja!

Závisť je v podstate zlá motivácia. To, že vám známy povie, ako hladko prebehla jeho zmena zamestnania a že všetko teraz vyzerá ružovo, nemusí byť pravda. Rozhodnutiu profesijne sa preorientovať by mala predchádzať túžba po dokonale padnúcej a napĺňajúcej práci. Mali by ste sa však vyhnúť zmene zamestnania kvôli zmene zamestnania. Vopred si preto ujasnite, čo od novej práce očakávate a čo ste pre ňu ochotní urobiť (napr. zmena miesta, práca na zmeny, nadčasy).

Zmena zamestnania: Dodržujte formality!

Rozhodnutie je prijaté, všetky pochybnosti sú rozptýlené a nová pracovná ponuka môže byť dokonca na vašom stole? Potom je ešte potrebné zvážiť niekoľko formalít, aby zmena zamestnania prebehla hladko. Koniec koncov, nič by nebolo otravnejšie, ako sa následne prepracovávať cez záplavu úloh – alebo v najhoršom prípade dokonca riešiť právne problémy.

Na čo si dať pozor

Nasledujúce body by vám mali pomôcť správne uzavrieť váš existujúci pracovný pomer, aby ste mohli nastúpiť do nového zamestnania uvoľnene a v dobrej nálade.

Dodržiavajte zmluvné predpisy: Aby nástup do nového zamestnania prebehol bez problémov v pravom slova zmysle, mali by ste si ešte raz pozorne prečítať aktuálnu pracovnú zmluvu. Najmä ak vo svojom zamestnaní pracujete dlhší čas, možno už v hlave nemáte nejaké klauzuly, ktoré vám v prípade pochybností môžu spôsobiť problémy pri zmene zamestnania. Na to by ste si mali dať predovšetkým pozor:

 • Výpovedná lehota
 • Povinnosť zachovať mlčanlivosť
 • Zákaz konkurencie

V závislosti od vášho vzťahu k zamestnávateľovi a od toho, ako rýchlo sa vám podarí nájsť nástupcu, môže byť možné skrátiť výpovednú lehotu alebo odstrániť iné nepríjemné klauzuly z vašej zmluvy. Ale tu by ste mali konať s veľkou citlivosťou.

Podpíšte pracovnú zmluvu s novým zamestnávateľom: Aby ste mali maximálnu istotu, mali by ste mať novú pracovnú zmluvu vo vrecku predtým, ako ukončíte existujúci pracovný pomer. V prípade pochybností postačuje písomné potvrdenie. V každom prípade by ste sa mali vyhnúť tomu, aby ste opustili prácu bez niečoho hmatateľného od nového zamestnávateľa.

Skončenie pracovného pomeru: Ak je isté, že výpovednú lehotu možno dodržať bez kolízie s novým zamestnaním a neexistujú žiadne iné prekážky, ukončite pracovný pomer písomne. Samozrejme sa odporúča dodatočný rozhovor s vaším nadriadeným.

Informovanie kolegov o vašej zmene zamestnania: V prvom rade je to otázka slušnosti, ale dôležitá aj pre prípadné prerozdelenie úloh.

Začleniť nástupcu: Nikto nepozná vaše úlohy a pracovné procesy lepšie ako vy. Preto by ste okrem dokončenia čo najväčšieho počtu projektov a úloh mali zabezpečiť aj to, aby nový zamestnanec alebo kolega, ktorý nastúpi na vaše miesto, mal potrebné know-how. aby si mohol zaujať vaše miesto.

Požiadajte o pracovnú referenciu: Svojho šéfa by ste mali požiadať o kvalifikovanú pracovnú referenciu, aby ste z firmy neodišli len so symbolickým vlhkým podaním ruky. Toto presné označenie je dôležité, pretože jednoduchá referencia o zamestnaní poskytuje iba informáciu o tom, ako dlho a na akej pozícii ste boli vo firme zamestnaní. Na druhej strane kvalifikovaná pracovná referencia podrobne popisuje, čo ste vo svojej práci robili, aké služby ste poskytovali a ako ste pracovali pre svojho zamestnávateľa.

Vrátenie pracovných materiálov: Zvyčajne budete k tomu vyzvaní v potvrdení o ukončení, ale ak nie: uistite sa, že máte prehľad o tom, aké pracovné materiály a dokumenty (notebook, mobil, náradie, dokumenty, firemné kľúče, atď.) sú vo vašom vlastníctve a musíte ich vrátiť. Ak chcete časť zariadenia prevziať, poraďte sa so zamestnávateľom a prevzatie zaznamenajte písomne ​​(vrátane podpisov!). Všetky ostatné predmety a doklady by ste mali vrátiť včas a v dobrom stave. Jedným dychom sa postarajte aj o vyzdvihnutie dokladov (potvrdenie o dani z príjmu, dovolenka atď.) na personálnom oddelení.

Viac o téme: Výpoveď Zmena zamestnania
 • Autor: © Zoznam/rd

Súvisiace články

 
Staršie správy