Skončila vám brigáda? Toto potvrdenie si vypýtajte od zamestnávateľa

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Rok a pol som pracovala vo firme ako brigádnička - teda na dohodu o brigádnickej práci študenta. Rozhodla som sa odísť a preto by som chcela vedieť, či mi ako brigádnikovi má prísť od firmy zápočtový list a potvrdenie o príjme. Čitateľka Nikol

 


 

 

 

Právnička radí: Potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list, vydáva zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru  a musí v ňom uviesť najmä :

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

f) údaj o poskytnutí odchodného 


Prečítajte si tiež: Tieto situácie nechcete zažiť: 10 vecí, ktoré pochopia len ľudia pracujúci v obchode


Zákon výslovne stanovuje, že potvrdenie o zamestnaní  musí zamestnávateľ vydať len pri skončení pracovného pomeru t.j. len zamestnancom vykonávajúcim prácu na základe pracovnej zmluvy. Dohoda o brigádnickej práci študentov  je  zaradená  medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, preto v prípade skončenia pracovnoprávneho vzťahu založeného niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  zamestnávateľ nie je povinný vydať zápočtový list.

Potvrdenie o zúčtovaní mzdy a vykonaných zrážkach preddavkov na daň bude zamestnanec potrebovať v čase podania daňového priznania resp, vykonávania ročného zúčtovania za  predchádzajúci kalendárny rok. V praxi niektorí zamestnávatelia  vydávajú potvrdenia o mzde  pri skončení  pracovného pomeru alebo pracovnoprávneho vzťahu a niekedy ich doručujú až  v čase pred vykonaním zúčtovania, lebo zamestnanci, a to aj dohodári, majú možnosť požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania. Ak zamestnávateľ nevydá potvrdenie o mzde a preddavkoch na daň automaticky pri skončení pracovnoprávneho vzťahu, určite si ho vyžiadajte.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Študent Dohoda List Brigáda Potvrdenie Príjem Príjme Zápočtový
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články