Právnik radí: Na čo si dať pozor, ak ste prijatý na zastupovanie?

Už 5 rokov mám uzatvorený pracovný pomer na zastupovanie zamestnanca, tento pracovník už ale 4 roky znova pracuje! Ako sa to posudzuje? Zamestnávateľ mi tiež dal pred nedávnom výpoveď z dôvodu absencie, tú som však napadol. Čo robiť ďalej?

 

 

 

 

 

Právnička radí: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu:

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania sezónnych prác 

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.


Prečítajte si tiež: 


V prípade opísanom v čitateľskej otázke však zamestnanec, ktorý mal byť zastupovaný, nastúpil už po cca jednom roku trvania zastupovania - v tomto okamihu sa mal skončiť pracovný pomer zastupujúceho zamestnanca uplynutím doby určitej.

Zamestnanec však pokračuje s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce aj po uplynutí dohodnutej doby, preto v zmysle ustanovenia § 71 Zákonníka práce platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Bez ohľadu na skutočnosť, či je pracovný pomer  uzatvorený na dobu  určitú alebo na dobu neurčitú, zamestnanec je povinný dodržiavať pracovný čas a v stanovenom  čase vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, a to z dôvodu, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Viac o výpovedi z tzv. organizačných dôvodov sa dočitate v tomto článku.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
17.08.2016  |  Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
3.7/5 (3 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates