Zmluva na dobu určitú: Mal by vám zamestnávateľ oznámiť, že končíte?

Zamestnávateľ sa rozhodol nepredĺžiť moju pracovnú zmluvu, ktorú mám na dobu určitú (do 31.5.2016). Zároveň sa rozhodol neoboznámiť ma s týmto faktom. Automaticky predpokladal, že po uplynutí zmluvného obdobia, teda na konci mája, odídem bez toho, aby ma na to upozornil. O tom, že končím som sa dozvedel ústne 11.5., žiadnu výpoveď, dohodu o ukončení či čokoľvek iné som zatiaľ nedostal a nepodpísal. Svoj argument opiera o to, že mi nebol povinný oznámiť, že dostávam výpoveď, lebo zo zmluvy vyplýva, že pracovný pomer mi končí v máji, tak som si to mal vydedukovať. Môže s týmto tvrdením nejakým spôsobom obstáť? Z toho čo som sa dočítal, mal by som mať nárok na mesačnú výpovednú lehotu.Čo môže nasledovať, na aké úskoky sa mám zhruba pripraviť? Čitateľ Tomáš

Právnička radí: Ak je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, skončí sa uplynutím dojednanej doby. Zamestnávateľ nie je povinný o skončení pracovného pomeru zamestnanca informovať vopred, lebo trvania bolo dojednané v pracovnej zmluve a bolo zamestnancovi známe už pri uzatvorení zmluvy.


Prečítajte si tiež: Kamery na pracovisku: Na čo má zamestnávateľ právo a čo si nesmie dovoliť?​


V takomto prípade nemožno hovoriť o tom, že zamestnancovi bola daná výpoveď; jedná sa totiž o úplne odlišný prípad skončenia pracovného pomeru a tvrdenia zamestnávateľa uvádzané v čitateľskej otázke sú v plnom rozsahu správne.  

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, v praxi často nazývané zápočtový list. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
26.05.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
3.6/5 (5 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin