Zamestnávateľ mi nechce uznať lekára: Má na to právo?

Môj zamestnávateľ vydal nariadenie, podľa ktorého čerpanie P-čka počas plánovanej dovolenky a v prípade plánovanej odstávky výroby (napr. z dôvodu školenia vedúcich zamestnancov) neuzná. Zamestnanci si musia čerpať dovolenku. Má na to právo?

Právnička radí: Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. V prípade existencie iných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť čerpanie dovolenky len na žiadosť zamestnanca.

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, ak tomu nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení je prekážkou v práci na strane zamestnanca, kedy môže byť zamestnancovi nariadené čerpanie dovolenky len s jeho súhlasom.


Prečítajte si tiež: Neospravedlnená absencia v práci? Zamestnávateľ môže takto zakročiť!​


Pre posúdenie uvedenej skutočnosti treba brať do úvahy aj to, či zamestnávateľ v čase nariadenia dovolenky, resp. určenia času dovolenky vedel o prekážkach v práci na strane zamestnanca, t.j., či ho o nich zamestnanec vopred informoval a či zamestnávateľ vedel, že zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky na čas, kedy zamestnancovi vzniká prekážka v práci. Domnievame sa, že ak zamestnávateľ nariadil čerpanie dovolenky a nebol vopred informovaný o vyšetrení u lekára, ktorú musí zamestnanec absolvovať, nejedná sa o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
04.05.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates