Späť do práce z rodičovskej dovolenky: Môžete dostať výpoveď?

Manželka je na rodičovskej dovolenke, počas jej neprítomnosti bola prijatá ďalšia osoba na jej pracovnú pozíciu. Pracovná zmluva končí jej zástupkyni dobou, keď sa manželka vráti naspäť. Vo firme však nastávajú personálne zmeny, jej pracovná pozícia sa bude rušiť a pravdepodobne nastane zmena názvu pozície aj náplň práce. Môže nastať v tomto prípade výpoveď pre manželku?

Právnička radí: Počas rodičovskej dovolenky, ktorá je ochrannou dobou,  nie je možné  dať zamestnankyni výpoveď z dôvodu  nadbytočnosti podľa ustanovenia § 63 ods. 1   písm b. ) Zákonníka práce.

Ak sa po ukončení rodičovskej dovolenky a návrate zamestnankyne  do práce  táto stane nadbytočnou vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, jedná sa o výpovedný dôvod podľa vyššie uvedeného ustanovenia Zákonníka práce.

Predpokladom výpovede z tzv. organizačných dôvodov je v prvom  rade existencia rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene s cieľom  zmeny úloh, technického vybavenia zamestnávateľa, zníženia stavu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práce alebo inej organizačnej zmeny a z uvedeného rozhodnutia vyplývajúca nadbytočnosť.


Prečítajte si tiež: Máte nárok na odstupné? Overte si to!​


Predtým, ako dá zamestnávateľ výpoveď z organizačných dôvodov, je povinný ponúknuť zamestnancovi pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce . Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Podmienkou platnosti výpovede je aj prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov.

Ku skončeniu pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti môže dôjsť dohodou alebo výpoveďou, pričom v oboch  prípadoch vzniká zamestnankyni nárok na odstupné v závislosti od doby trvania pracovného pomeru v čase výpovede alebo skončenia dohodou.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
28.04.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates