Zmluva na dobu určitú: Toto o nej musíte vedieť

Končí mi pracovná zmluva uzatvorená na na dobu určitú. Musím zamestnávateľovi oznamovať túto skutočnosť alebo podať žiadosť o ukončenie pracovného pomeru? Ako bude zamestnávateľ vedieť, že som ukončil pracovný pomer? Do koľkých dní mi musí vydať zápočtový list? Do 8 pracovných dni mám totiž právo evidovať sa na úrade práce.

Pravníčka radí: Ak je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, skončí sa uplynutím dojednanej doby. Zamestnanec nie je povinný o skončenie pracovného pomeru žiadať ani  nie  je povinný ho písomne oznamovať. U každého zamestnávateľa predpokladáme existenciu osoby alebo oddelenia, ktorá eviduje trvanie pracovného pomeru napr. personalista alebo mzdový účtovník. Ak takáto osoba v spoločnosti nie je, zamestnanec sa môže obrátiť priamo na nadriadeného alebo na zamestnávateľa s informáciou, že nemá záujem  predĺženie trvania pracovného pomeru a s otázkou, kto a kedy mu vydá potrebné potvrdenie.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, v praxi často nazývané aj ako zápočtový list a uviesť v ňom najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, údaje o výške mzdy, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a údaje potrebné pre výpočet podpory v nezamestnanosti, údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí ako aj údaj o poskytnutí odchodného.


Prečítajte si tiež: Po dvoch rokoch v práci: Kedy dostanem zmluvu na dobu neurčitú?​


Zákon výslovne uvádza, že zamestnávateľ je povinný vydať potrebné potvrdenie  pri skončení pracovného pomeru, z čoho možno vyvodiť povinnosť vydať potvrdenie v posledný deň trvania pracovného pomeru.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
20.04.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates