Po dvoch rokoch v práci: Kedy dostanem zmluvu na dobu neurčitú?

V marci 2014 som nastúpila do novej práce na zmluvu určitú - do februára 2015. Následne mi predĺžili zmluvu na ďalší rok do februára 2016. Teraz mi prišla na podpis nová zmluva, tiež na dobu určitú. Nemala by som už ale dostať zmluvu na dobu neurčitú, keďže onedlho uplynú 2 roky, čo pracujem v tejto firme na dobu určitú? Ak áno, čo by som mala urobiť, ak by mi odmietli dať zmluvu na neurčitú dobu, a trvali na podpise už vystavenej zmluvy? Čitateľka Alena

Právnička radí: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť  najviac na dva roky a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú alebo opätovné dojednania aj nad stanovenú hranicu je možné len výnimočne, a to v odôvodnených prípadoch, kedy zamestnávateľ musí vykryť prechodný nedostatok pracovných síl alebo zvýšený objem práce v určitom období.

V súčasnosti je možné ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky len z jedného z nasledovných dôvodov:

a) zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej PN  alebo na zastupovanie zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie,

b) vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Jeden z vyššie uvedených dôvodov musí byť uvedený v pracovnej zmluve, resp. v jej dodatku, ak sa pracovný pomer predlžuje. 

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom, napríklad počas trvania rôznych projektov.

Pracovný pomer  je uzatvorený na neurčito, ak :

  • nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba  trvania pracovného pomeru alebo
  • ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu
  • ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak pri predĺžení pracovného pomeru neboli dodržané zákonné podmienky, t.j, pracovný pomer bol dojednaný na viac ako 2 roky alebo predĺžený alebo opätovne dohodnutý v rámci dvoch rokov viac ako dvakrát, pracovný pomer je uzatvorený na neurčito a teda prípadné  skončenie pracovného pomeru  zo strany zamestnávateľa bude možné len jedným zo výpoveďou, dohodou alebo okamžitým skončením, nie však uplynutím času.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
02.03.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin