Odísť z práce počas skúšobnej doby: Tento VZOR ukončenia pracovného pomeru použite

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe môže urobiť zamestnanec aj zamestnávateľ písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Ak skončenie pracovného pomeru nie je urobené písomne, nespôsobuje to jeho neplatnosť.

Zákon stanovuje, že skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe treba oznámiť druhému účastníkovi spravidla aspoň 3 dni vopred, ale táto lehota má len poriadkový charakter a ak zamestnanec alebo zamestnávateľ oznámia skončenie pracovného pomeru v kratšej lehote, nebude to mať vplyv na skončenie pracovného pomeru. Iná situácia je ale v prípade, ak je v pracovnej zmluve dojednané, že skončenie pracovného pomeru je potrebné doručiť najmenej tri dni pred skončením pracovného pomeru, vtedy takúto podmienku dojednanú v pracovnej zmluve treba dodržať.

Náležitosti oznámenia o skončení pracovného pomeru

Forma: písomná

Ak skončenie  pracovného pomeru nie je urobené písomne, nespôsobuje to jeho neplatnosť, ale v prípade sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom je následne problematické určiť, kedy vlastne ku skončeniu došlo.

Doručenie: Písomné oznámenie treba doručiť spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Táto lehota má len poriadkový charakter a ak zamestnanec oznámi skončenie v kratšej lehote, nebude to mať vplyv na skončenie pracovného pomeru. Ak je ale v pracovnej zmluve výslovne dojednané, že oznámenie o skončení pracovného pomeru je potrebné doručiť najmenej tri dni vopred, vtedy takúto podmienku dojednanú v pracovnej zmluve treba dodržať. 

Obsah: Identifikácia zamestnanca a zamestnávateľa, označenie pracovnej zmluvy a dňa vzniku pracovného pomeru; deň, kedy sa má pracovný pomer skončiť (pozor: musí ísť o dátum v rámci skúšobnej doby, nie až po jej uplynutí), dátum, podpis zamestnanca.

Takéto oznámenie zamestnanec musí vlastnoručne podpísať a doručiť zamestnávateľovi, pri osobnom doručení si zamestnanec nechá na jednom exemplári oznámenia vyznačiť dátum prevzatia a podpis zamestnávateľa, ak zamestnanec doručuje oznámenia  písomne, je potrebné  ho poslať ako doporučenú zásielku a rozhodujúci je dátum doručenia zamestnávateľovi, nie deň podania na pošte.

VZOR: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Viac o téme: Poradňa Zamestnanec Skončenie pracovného pomeru Skúšobná doba
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa, Foto: gettyimages

Súvisiace články

 
Staršie správy