Najlepší zamestnávatelia na Slovensku v oblasti podpory rodiny

Jeden spokojný zamestnanec urobí oveľa viac ako traja nespokojní. To bolo hlavné motto súťaže. Za podporu rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života ocenili spoločnosti Lenovo a Heineken. Ďalšie ocenenia získala spoločnosť Accenture a Camfil. Pozrite sa, aké benefity ponúkajú pre svojich zamestnancov.

Človek, ktorý má zázemie v rodine aj v práci, dosahuje lepšie výsledky a je prínosom pre firmu a celú spoločnosť. Zhodli sa na tom účastníci fóra Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine, ktoré zorganizovali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a nezisková organizácia Srdce Slovenska.

"Jeden spokojný zamestnanec toho urobí oveľa viac ako traja nespokojní," uviedla prezidentka n. o. Srdce Slovenska Miriam Letašiová na tlačovej konferencii v Bratislave.

Poukázala na nedostatok predškolských zariadení v SR, ako aj na skutočnosť, že flexibilné formy pracovného času sa v praxi nevyužívajú, hoci sú v slovenskej legislatíve zakotvené.

"Ak dokážeme vytvoriť systémové nastavenia pre rodiny, bude to mať efekt aj na zvýšenie zamestnanosti a pôrodnosti," dodala.

Rezort práce pripravuje projekt takzvaných firemných jaslí na pracoviskách, kde sa budú o deti zamestnancov starať vychovávateľky. Ich odmeňovanie plánuje ministerstvo financovať z fondov Európskej únie (EÚ).

"Je to cesta, kde môže MPSVR prispieť k tomu, aby sa takýmto spôsobom uľahčil život pre mamy – pracovníčky, ktoré sú v pracovnom procese," priblížil štátny tajomník rezortu Jozef Burian.

Ministerstvo zároveň uvažuje o flexibilnom vyplácaní materského a rodičovského príspevku podľa individuálnych potrieb zamestnanca. Časť žien by toto opatrenie podľa Buriana určite privítala, aby si nemuseli hľadať vedľajšie formy zárobku alebo sa mohli skôr vrátiť do práce.

Súčasťou fóra bolo aj vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Výsledky súťaže

Kategória – oblasť podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života
 

 1. miesto: Lenovo Slovakia, s.r.o.
  za uplatňovanie work/life balance ako kritéria úspešnosti v práci
  za využívanie KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti)
  za poskytovanie komplexných poradenských „zosúlaďovacích“ služieb – Human Dynamic
  za samozrejmú ústretovosť voči požiadavkám na flexibilitu po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky
  za firemnú kultúru podporujúcu rodovú diverzitu a zastúpenie žien v manažmente
  za finančný benefit pri narodení dieťaťa a uzavretí manželstva – 322 Eur
  za podporu otcovstva – tri dni plateného voľna navyše pre otcov, ktorým sa narodilo dieťa
   
 2. miesto: Heineken Slovensko a.s.
  za podnikové jasle, podnikovú škôlku, prednostné prijímanie detí zamestnancov/kýň do Materskej školy v Bratislave
  za smernicu „Rodičovský kódex“ – zvýhodnenie osamelých rodičov pri rozhodovaní o rozviazaní pracovného pomeru
  za záruku úpravy pracovného času pre tehotné ženy, ženy aj mužov trvale sa starajúcich o deti do 15 rokov

Kategória – oblasť podpory rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente
 

 1. miesto: Accenture Slovensko
  za detský kútik pre deti zamestnancov/zamestnankýň s dennou prevádzkou od 14.00 – do 19.00, opatera s pedagogickým vzdelaním, detské sprchy a toalety
  za materský bonus do výšky 4 násobku mesačného platu
  za globálny program na podporu žien v rozvoji ich kariéry
  za firemný Woman CluB

   
 2. miesto: Camfil, s.r.o.
  za projekt Camfil/Kód základných hodnôt – rešpektovanie rôznorodosti, BOZP, talentu, životnej rovnováhy, výkonu
  za internú politiku zameranú proti obťažovaniu na pracovisku
  za flexibilný čas pre všetkých
  za špeciálne pracovné podmienky pre ženy po návrate z rodičovskej dovolenky

Špeciálne ocenenie: za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach „malej firmy“ /chránenej dielni

Wellnea s.r.o., Senec

 • chránená dieľňa, s podnikovou škôlkou a jasľami, ktorá zamestnáva 8 viacnásobne znevýhodnených žien (zdravotne postihnuté, absolventky bez praxe, ženy v preddôchodkovom veku, na/po MD/RD)
 • okrem toho Chránená dielňa založila dcérsku spoločnosť, kde zamestnáva výhradne matky po materskej dovolenke.
 • Chránená dielňa založila aj občianske združenie, ktoré pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie


 

Zdielať článok na Facebooku
25.05.2014  |  Foto: Kharisma, Zdroj: TASR; Kharisma
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin