Slovensko má nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

Slovensko má nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.Slovensko má nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Zdroj: photl.com

Nedostatok kvalifikovaných absolventov a prebytok absolventov spoločensko-vedných odborov. Taká je realita na Slovensku. S časti by problém vyriešilo zavedenie školského vzdelávania do firiem.

Trh práce na Slovensku trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl v takých klasických odvetviach, akými sú elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, ale aj drevospracujúci priemysel. Zamestnávatelia vidia záchranu v duálnom vzdelávaní na školách aj vo firmách. Podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martina Hoštáka je to jedna z ciest ako zabezpečiť kvalitných absolventov škôl.

"Máme nedostatok kvalifikovaných absolventov, či už na úrovni stredného alebo vysokoškolského vzdelania a prebytok absolventov spoločensko-vedných odborov," konštatoval Hošták.

Duálne vzdelávanie na škole a vo firme však nemusí byť vhodné pre všetky typy škôl, domnieva sa riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v bratislavskej Dúbravke František Végh. Pripomína, že náš štátny vzdelávací program nie je nastavený tak, aby žiaci stredných priemyselných škôl boli niekoľko dní mimo školy zamestnaní vo firmách.

"V stredných priemyselných školách sú žiaci plne vyťažení. Nemôžeme ich posielať do firiem na dva až tri dni v týždni, či na týždeň."

Žiaci tejto priemyslovky získavajú základné a špecializované odborné aj všeobecné vedomosti a zručnosti na početných hodinách cvičení.

"V študijnom odbore elektrotechnika máme štyri oblasti prípravy na povolanie - počítačové systémy, informatické a telekomunikačné systémy, priemyselnú informatiku a obrazovú a zvukovú techniku," priblížil Végh.

Upozornil, že v porovnaní so strednými odbornými školami má tento študijný odbor väčší podiel praktických cvičení priamo na škole.

"V školských počítačových učebniach, laboratóriách, v dielňach. Naši absolventi sú takto pripravení za krátky čas adaptovať sa pre rôznych zamestnávateľov," ubezpečil.

Škola spolupracuje s desiatkami firiem a inštitúcií. Odborná prax počas školského roku sa vo firmách uskutočňuje len počas dvoch týždňov.

"Vzhľadom na organizáciu štúdia sa táto prax uskutočňuje naraz pre 1. ročník, podobne v jednom termíne pre 2. a 3. ročník," priblížil Végh s tým, že v tom je aj rozdiel medzi znovu zavedeným duálnym vyučovaním na stredných odborných školách a vyučovaním na priemyslovkách.

Republiková únia zamestnávateľov je presvedčená, že zavedenie školského vzdelávania do firiem pomôže saturácii potrieb trhu práce.

"Formy doterajšej spolupráce so školami sú rôzne. Spolupracujeme s ministerstvom školstva na tom, aby sa vytvorili vhodné podmienky," doplnil Hošták.

"Zmyslom je, aby sa študenti zoznamovali s najnovšou technikou, postupmi, reflektovali na zmeny."

Podotkol, že spôsob financovania duálneho systému vzdelávania je ešte otvorený.
 

Viac o téme: Domáce Škola Študent Študenti Vzdelanie Odborníci Odborník Odbor Kvalifiácia
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: Photl.com, Zdroj: TASR

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy