Pre absolventov: Nezabudnite na povinnosti po ukončení štúdia!

Absolventov škôl čakajú po ukončení štúdia ďalšie povinnosti.Absolventov škôl čakajú po ukončení štúdia ďalšie povinnosti. Zdroj: photl.com

Ak ste práve ukončili štúdium na strednej alebo vysokej škole, čakajú vás viaceré povinnosti. Maturity a štátnice sú zavŕšením štúdia, po ktorých si ešte nevydýchnete. Musíte ešte absolvovať chodenie po úradoch.

Ak neplánujete ďalej študovať a nemáte ešte prácu, východiskom je zaregistrovať sa na úrade práce.

 

Vysokoškolskí študenti

Študenti totižto prestávajú nosiť titul „študent“ odo dňa ukončenia štúdia. Ako prvých sa povinnosti týkajú končiacich študentov vysokých škôl. Tí majú iba sedem dní od dátumu štátnic (nie od promócií), aby sa prihlásili na úrad práce a do 8 dní sa musia prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Do Sociálnej poisťovne sa musia prihlásiť iba v prípade, ak sa rozhodnú platiť dobrovoľné sociálne poistenie, keďže za nich nikto neplatí poistné.

„Zároveň absolventi škôl nemajú  ani nárok na žiadne dávky. Majú však možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie (od veku 16 rokov). Na výber majú tri "balíky" dobrovoľného poistenia: komplexné dobrovoľné poistenie (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti), samostatné dôchodkové poistenie, alebo kombináciu nemocenského a dôchodkového poistenia,“ hovorí Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne.

 

Stredoškolskí študenti

Stredoškoláci majú o niekoľko dní naviac. Štát za nich platí zdravotné poistenie až do 31. augusta. Výnimku však tvoria tí stredoškoláci, ktorí sa zamestnali počas školských prázdnin. Poistné za nich začína platiť zamestnávateľ. Táto zmenu treba nahlásiť do 8 dní. Dôležité je poznamenať, že študenti počas stredoškolského štúdia nie sú sociálne poistení a preto nemajú voči Sociálke žiadne povinnosti, ale ani nárok na dávky sociálneho poistenia. Nárok by mali iba v prípade, ak by si od 16 rokov platili dobrovoľné sociálne poistenie v jednom z troch spomínaných balíkov.

Tlačivá potrebné k prihláseniu absolventov na úrady

Absolvent strednej školy

Úrad práce

 • občiansky preukaz
 • doklad o ukončení štúdia na strednej škole
 • potvrdenie o nástupe na VŠ
 • vyplnená písomná žiadosť o zaradenie do evidencie

Zdravotná poisťovňa

 • občiansky preukaz
 • doklad o ukončení štúdia na strednej škole
 • potvrdenie o nástupe na VŠ

Absolvent vysokej školy

Úrad práce

 • občiansky preukaz
 • doklad o ukončení štúdia na vysokej škole

Zdravotná poisťovňa

 • občiansky preukaz
 • doklad o ukončení štúdia na vysokej škole
 • vyplnená písomná žiadosť o zaradenie do evidencie

Absolvent podnikateľom

Ak sa abslovent rozhodne po škole podnikať, túto skutočnosť musí nahlásiť do zdravotnej poisťovni. Od začiatku podnikania musí potom platiť povinné odvody v minimálnej sume. Voči Sociálnej poisťovni mu však nevzniká žiadna oznamovacia povinnosť. Povinnosť platiť poistné ako SZČO vzniká až k 1. júlu nasledujúceho kalendárneho roka po roku, keď začal podnikať, ak je za prvý rok podnikania jeho príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (ak začne podnikať v roku 2013, povinnosť platiť poistné vzniká podľa príjmov z daňového priznania od 1.7.2014). Dovtedy môže využiť inštitút dobrovoľného poistenia.

Absolvent odchádza do zahraničia

Ak absolvent odíde do zahraničia, nemá voči SP žiadne povinnosti, ak nie je poistencom na Slovensku. Ak je prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia mimo krajín EÚ mu toto poistenie nezaniká a stále je povinný platiť ho. Ak je prihlásený na dobrovoľné nemocenské poistenie a/alebo poistenie v nezamestnanosti, vznikom povinného poistenia v členských štátoch EÚ, štátoch EHP alebo Švajčiarska prestáva trvať dobrovoľné nemocenské poistenie a/alebo poistenie v nezamestnanosti v SR. Dobrovoľné dôchodkové poistenie trvá aj v týchto prípadoch, ak sa z neho poistenec neodhlási.

Viac o téme: Stredná Škola Poisťovňa Stredoškolák Vysoká Absolvent Zdravotná Sociálna Povinnosti Vysokoškolák Poisťovna SP ZP
 • Autor: © Zoznam
 • Zdroj: Foto: Photl.com, Text: ami, Zdroj: SP

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy