Ak cestujete do zahraničia za prácou pozor na poistenie

Študenti a nezamestnaní, ktorí odchádzajú za prácou do krajín Európskej únie, túto skutočnosť nemusia oznamovať Sociálnej poisťovni.Študenti a nezamestnaní, ktorí odchádzajú za prácou do krajín Európskej únie, túto skutočnosť nemusia oznamovať Sociálnej poisťovni. Zdroj: photl.com

Ak si študenti platia dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni, po vycestovaní za prácou do EÚ, musia naďalej platiť toto poistenie alebo sa z neho odhlásia. Ak tak neurobia, môžu sa ocitnúť na zozname dlžníkov.

Študenti a nezamestnaní, ktorí odchádzajú za prácou do krajín Európskej únie, túto skutočnosť nemusia oznamovať Sociálnej poisťovni. Ak však majú študenti uzatvorené dobrovoľné poistenie, buď v ňom musia pokračovať a nastaviť si platby počas neprítomnosti na Slovensku, alebo sa z neho v pobočke Sociálnej poisťovne odhlásiť. Predídu tak tomu, že sa ocitnú na zozname dlžníkov.

Hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder uviedol, že "povinnosti pri odchode za prácou do krajín Európskej únie majú zamestnanci, zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (registrované v Sociálnej poisťovni). Pred odchodom do zahraničia sú povinní splniť si voči Sociálnej poisťovni odhlasovaciu povinnosť a podať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Registračný list FO – odhlášku".

Podľa európskej legislatívy sa na občana vzťahujú zákony týkajúce sa sociálneho zabezpečenia platné v krajine, v ktorej reálne vykonáva svoju činnosť. Znamená to, že napríklad v prípade výkonu zárobkovej činnosti v Rakúsku podlieha občan SR v oblasti sociálneho zabezpečenia rakúskym právnym predpisom. Voči Sociálnej poisťovni mu nevznikajú žiadne povinnosti len vtedy, ak bol nezamestnaný, resp. študent. Ak však bol v postavení zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnej osoby (registrovanej v Sociálnej poisťovni), je povinný z poistenia sa odhlásiť.

Výnimku z tohto pravidla tvorí inštitút vyslania, prostredníctvom ktorého zostáva občan v oblasti sociálneho zabezpečenia poistený na území SR napriek tomu, že vykonáva činnosť na území štátu EÚ vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Tento inštitút môžu využiť SZČO a zamestnávatelia (vysielajúci zamestnancov, resp. dohodárov), ak očakávané trvanie práce v zahraničí nepresahuje 24 mesiacov. Zároveň musí zamestnávateľ, resp. SZČO, spĺňať aj ďalšie podmienky na uplatnenie vyslania a v pobočke Sociálnej poisťovne musí podať príslušnú žiadosť. Za zamestnancov, resp. dohodárov, podáva túto žiadosť zamestnávateľ.

Zamestnanec, resp. SZČO, môžu v oblasti sociálneho zabezpečenia podliehať v zmysle európskej legislatívy právnym predpisom iba jedného členského štátu, a preto v prípade vykonávania činnosti na území dvoch alebo viacerých štátoch EÚ vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu sú povinní podať príslušnú žiadosť o posúdenie a určenie uplatniteľnej legislatívy.
 

Viac o téme: Poistenie Domáce V Práca Študenti Poisťovňa Únia Sociálna Európska SP
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: Photl.com, Zdroj: TASR

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy