Teplo a horúčava na pracovisku. Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Zamestnanci by mali mať pri práci vytvorené optimálne podmienky na prácu. Avšak často ich pracovnú pohodu narúšajú viaceré faktory a dochádza tak k poklesu výkonu.

Možno to poznáte. Cítite sa unavení, ste malátni, máte bolesti hlavy, závrate. Jednoducho nepodávate výkon, aký by ste mali. Za mnohými týmito príznakmi môžu byť aj extrémne horúčavy počas letných mesiacov na pracovisku.

O celkovú pohodu a pracovné podmienky na pracovisku by sa mal postarať zamestnávateľ. Ten by mal dbať na ochranu zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a mal by vykonať opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky tepla na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Zamestnávateľ má zabezpečiť pre svojich zamestnancov na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré majú byť v prvom rade vytvorené stavebným riešením budovy a prípadne aj technickým zariadením.

Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú dlhodobú prácu a nie je možné zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky, by mal zamestnávateľ zabezpečiť aspoň prípustné podmienky, s výnimkou pracoviska vyžadujúceho osobitné tepelné podmienky alebo pracoviska, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov, a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

Mimoriadne teplý deň sa považuje za taký, keď teplota vzduchu v tieni prekročí 30 stupňov C.

Optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky sú stanovené odlišne pre teplé a chladné obdobie roka a líšia sa aj podľa kategorizácie práce podľa celkového energetického výdaja zamestnanca pri práci, ktorú zamestnanec vykonáva.

V teplom období roka majú byť dodržané nasledovné podmienky pre jednotlivé nižšie uvedené triedy práce:

Trieda práce 1 a:

Činnosti : napr. bežná administratívna práca, práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou ako je práca s PC, triedenie drobných predmetov a pod.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 - 27°C, prípustná 20 - 28°C.

Trieda práce 1 b

Činnosti: najmä riadenie osobného motorového vozidla, práca postojačky, ktorá je občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien. Patria sem napr. predavači, montéri a pracovníci, ktorí opracovávajú malé diely a podobne.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 - 25°C, prípustná 19 - 27°C.

Trieda práce 1 c

Činnosti: je napr. práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh. Do tejto triedy sa zaraďuje práca  v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh, práca predavačov spojená s prenášaním bremien do 10 kg.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 - 24°C, prípustná 17 - 26°C.

Trieda práce 2

Činnosti: napr. stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom. Radí sa sem montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve, záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17-21°C, prípustná 12-25°C.

Trieda práce 3

Činnosti: intenzívna práca ramenami a trupom. Ide o manipuláciu s ťažkými bremenami do 25 kg,  o prácu s lopatou, s motorovou pílou. Patrí sem aj ručné kosenie, kopanie, tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Trieda práce 4

Činnosti: Je veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe. Patrí sem práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Na pracovisku, na ktorom sa prekračujú hodnoty prípustných mikroklimatických podmienok v dôsledku záťaže teplom z technologických zdrojov, a na ostatných pracoviskách za mimoriadne teplých dní sa čas práce upraví tak, aby sa dodržala dlhodobo a krátkodobo únosná záťaž teplom.

Zamestnávateľ má pri zvýšenej záťaži teplom zabezpečiť:

 1. Pitný režim
  Zabezpečuje ho zamestnávateľ na vlastné náklady. Podľa novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musí každý zamestnávateľ zabezpečiť pitný režim na pracovisku podľa vnútorného predpisu, pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok.

  Ak je predpoklad zvýšenej záťaže zamestnancov teplom alebo  pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní, má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením.
   
 2. Úpravu času práce
  Zamestnávateľ by mal umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. Zamestnávateľ môže nariadiť aj posun začiatku pracovnej zmeny a zaradiť častejšie prestávky.
   
 3. Zábrany pred prenikaním slnečných lúčov a vetranie
  Na pracovisku by sa malo zabrániť k prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná, k čomu slúžia  žalúzie alebo rolety. Ak nie je v práci klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním alebo aj ventilátormi.

Okrem teploty na pracovisku, ktorá mnohých trápi v letnom období, negatívny vplyv na prácu človeka majú iné faktory, ako napr. hluk, znečistenie chemickými látkami, ionizované žiarenie, vibrácie, fyzická alebo psychická záťaž.

Zdielať článok na Facebooku
20.07.2014  |  Foto: Photl.com, Text: ami, Zdroj: uvzsr.sk, d2r.sk, sstp.sk
Hodnotenie článku:
4.2/5 (19 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates