7 vecí, ktoré by na zdravom pracovisku nemali chýbať

Až štyria z desiatich zamestnancov tvrdia, že stres na pracovisku sa nerieši.Až štyria z desiatich zamestnancov tvrdia, že stres na pracovisku sa nerieši. Zdroj: thinkstock.com

Až štyria z desiatich zamestnancov tvrdia, že stres na pracovisku sa nerieši. Pritom ľudia považujú stres za jednu z príčin svojich zdravotných problémov.

Ľudia by mali pracovať v prostredí, ktoré im niečo dáva. Iba tak môžu pracovať kvalitne a s vysokým nasadením. Za takéto prostredie sa považuje psychologicky zdravé pracovisko. Aké to však je?

 

"Je to také pracovisko, ktoré úspešne pomáha rozvíjať zdravie a well-being pracovníkov, a tým zvyšuje organizačný výkon a produktivitu. V dnešnej dobe sa hranice posúvajú. Už nestačí, aby sa ľudia starali o telo, musia sa starať aj o dušu,“ hovorí Eva Letovancová, riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, ktorá vystúpila na konferencii Work in Balance.

Veľmi dôležitá je duševná pohoda zamestnancov. Tú však väčšinou narúšajú činnosti spojené s prácou. Najčastejšou príčinou stresu je reorganizácia pracovných miest a neistota zamestnanca. Myslí si to až 72 percent ľudí. 66 percent ľudí uvádza, že dôvodom stresu a nepohody v práci je dlhý pracovný čas alebo nadmerné pracovné zaťaženie. Tretím najčastejšie uvádzaným dôvodom je šikanovanie alebo obťažovanie na pracovisku (59 percent ľudí).

Je alarmujúce, že pre 50 percent zamestnancov je pracovný stres na ich pracovisku bežný, pričom až štyria z desiatich si myslia, že sa tento negatívny faktor nerieši. Stres je však spúšťačom viacerých ochorení a zároveň druhou najčastejšie uvádzanou príčinou zdravotných problémov Európanov.

Čo by nemalo chýbať na psychologicky zdravom pracovisku:

 1. Podporujúce vodcovstvo zo strany nadriadeného.
 2. Jasne vymedzené pracovné roly pre každého zamestnanca.
 3. Hodnotenie a spätná väzba za výkon.
 4. Vytváranie podmienok pre tímovú prácu a vzájomnú podporu ľudí.
 5. Zhoda cieľov (osobných a pracovných). To, čo chce firma, by mal chcieť aj zamestnanec.
 6. Umožniť zamestnancovi podieľať sa na rozhodovaní. Nie každá práca umožňuje naplánovať si ju podľa seba a zároveň nie každý zamestnanec má potrebu realizovať sa v práci. Podmienky a limity práce musia byť nastavené a firma by ich mala ponúkať.
 7. Ľudia musia vedieť, čo majú robiť.

Ilustračné foto Galéria fotiek (2) Zdroj: thinkstock.com

Existuje viacero možností, ako začať s nastavovaním psychologicky zdravého pracovného prostredia. Jednou z ciest je zvýšiť počet pozitívnych myšlienok. Znamená to myslieť v práci pozitívne. Nezvažovať hneď najhoršiu možnú variantu, ale zvoliť si tú najlepšiu.

"Aby bolo na pracovisku zabezpečené psychologicky zdravé pracovné prostredie, je potrebné budovať na to podmienky. Túto úlohu nemá iba zamestnávateľ, ale aj zamestnanec,“ hovorí Eva Letovancová a pokračuje: „Každý človek sa môže úprimne zaujímať o druhých ľudí.“

Ak si chce zamestnanec udržať dlhodobú výkonnosť v práci, mal by sa vyhýbať stresovým situáciám a kladne odpovedať na všetky uvedené položky:

 1. Teším sa z toho, že mám prácu.
 2. Som si istý, že robím prácu, na ktorú mám.
 3. Robím prácu, ktorá má zmysel.
 4. Robím prácu, ktorá ma baví.
 5. Mám šéfa a kolegov, ktorí ma podporia.
 6. Učím sa stále niečo nové.
 7. Do práce chodím rád.
Viac o téme: Pracovisko Konferencia Psychológia Pracovné prostredie Work in balance Prostredie práce Psychologicky zdravé pracovisko
 • Autor: © Zoznam
 • Zdroj: Text: ami, Zdroj: Eva Letovancová/Work in Balance

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy