Kouč pomáha pri výbere povolania žiakov a študentov

Koučing je možné uplatniť už od materskej škôlky. Na školách pri sedeniach zo žiakmi pomáha kouč s výberom vhodnej školy pre budúce povolanie.

Zmena nie je vždy voliteľná. Každý vodca čelí zodpovednosti určiť správnu navigáciu v neustále sa valiacich zmenách. Každý pláva v rovnakej vode, ale nie každý aj rovnakým smerom.  Rozdiel je v našich zručnostiach, ktoré má každý človek. Závisí však od toho, ako ich vyvíjame a aký máme k nim prístup.

Ľudia sa učia najefektívnejšie vtedy, keď robia niečo pre seba, s podporou a pod vedením inej osoby alebo skupiny. My ľudia sme ako žalude obsahujúce všetok potenciál z obrovského stromu. Na to, aby sa žaluď stal nádherným exemplárom, potrebuje výživu, povzbudenie a svetlo. Rovnaký spôsob to funguje aj na ľudí. Koučovanie je proces, ktorý pomáha zabezpečovať výživu a povzbudenie, ktoré človek potrebuje, aby sa jeho potenciál mohol rozvíjať. Neposkytuje všetky odpovede, ale skôr pomáha ľuďom nájsť ich vlastné odpovede a riešenia na problémy, ktorým dokáže každý čeliť.

Koačing od škôlky
Na základných školách je predstavená rodičom a deťom na rodičovskom stretnutí. Neskôr sa realizuje vo forme prednášky o vážnych veciach, ale hravou formou v závislosti od veku žiakov. Každá prednáška trvá pár hodín, po ktorých nasledujú individuálne sedenia s osobami, ktoré to potrebujú.

„Veková hranica pri koučingovom procese nie je ohraničená. Začína sa už od detí v materskej škôlke,“ hovorí Silvia Langermann z portálu coaching-poradna.sk.

Koučovanie v školách ako mechanizmus pre efektívny a profesijný rozvoj v školách má ohromnú silu. Ide o optimistický a posilňujúci prístup, ktorý umožňuje uvedomiť si, že všetci ľudia v organizácii majú obrovský potenciál.  Koučovanie je proces, ktorý pomáha ľuďom zvýšiť ich výkon, a tak pomáha budovať  kapacity nielen jednotlivcov, ale aj celej organizácie.

„Koačingové prednášky by sa však mali opakovať raz za tri mesiace. Počet osobných stretnutí sa odporúča uskutočniť sedem. Tie by sa mali konať v týždenných intervaloch,“ hovorí Silvia Langermann. Kouč pri stretnutiach pracuje so žiakmi buď individuálne alebo so skupinou.

Život vo vlastných rukách
Hlavným cieľom koučingu v školách je akceptácia a uznanie všetkých. Cieľom je trénovať žiakov, naučiť ich používať vlastné vedomie a podvedomie, emócie a správanie, ktoré im umožnia zobrať život do vlastných rúk a naučiť ich, aby  ich ciele a ambície boli v rovnováhe s ich prostredím.  Zameriava sa na osobný rozvoj a zvyšovanie povedomia. Koučovanie poskytuje pohľad do správania a jeho vplyv na vás aj vaše okolie. A v neposlednom rade: naučíte sa ovplyvňovať svoje správanie a tým aj ostatné vplyvy. 

„Koučovanie má aj reálne účinky. Pomocou koučingových stretnutí je možné zbaviť školu šikanovania, znížiť stres študentov,“ hovorí Silvia Langermann z coaching-poradna.sk. Stretnutiami sa dokonca znižuje stres študentov.

Školský koučing  je kľúčovým prvkom každej úspešnej školy. Prednášky vykonávajú mladí, úspešní coachovia, ktorí majú odborné vzdelanie a rozumejú reči deti. Na koučingových stretnutiach pracujú kouči na zvýšení povedomia, na osobnej úrovni jednotlivca v organizácii a v spoločnosti, budujú dôveru v nadobudnuté vedomosti a rozvíjajú vlastný štýl človeka.

Koučovanie je skúsenostné učenie, ktorému sa už aj u nás začína pripisovať patričný význam. A je priam nevyhnutné, aby svoju pevnú pozíciu zaujal aj v školách.  Školský koučing umožňuje prispôsobovať sa neustále meniacim  sa trendom nielen v profesii, ale aj v spoločenských vedách a v celkovom vývoji. 

„Koučovanie na školách pomáha aj s výberom zamestnania. Žiaci a študenti si na základe stretnutí vyberajú školy, na ktoré túžia ísť. Na také školy, ktoré by ich bavili a nie na tie, do ktorých ich donútili rodičia,“ povedala Silvia Langermann.

Na základe typológie osobnosti sa žiaci dozvedia, aké sú ich osobnostné charakteristiky (extrovert alebo introvert, racionálny alebo intuitívny typ), aká práca by ich napĺňala, ako prežívajú stres a ďalšie dôležité informácie, ktoré im pomôžu vidieť sa v lepšom svetle.

John Whitmore definoval koučovanie ako "odomknutie osoby s možnosťou maximalizovať svoj výkon. To im pomáha učiť sa skôr, než výučba“.

Zdielať článok na Facebooku
19.11.2012  |  Foto: Photl.com, Zdroj: coaching-poradna.sk; red
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin