7 najčastejších chýb manažérov

Manažér by mal vyberať nových zamestnancov, pretože on najlepšie pozná ich pracovnú náplň a bude ich riadiť. Aby však manažér dokázal čo najlepšie viesť druhých ľudí, malo by byť jeho vedenie orientované na získanie prospechu celej firmy a nie na svoj osobný prospech.

Každodenná manažérska činnosť je veľmi rozmanitá. Základné úlohy manažéra sa delia do piatich hlavných bodov: plánovanie, organizovanie, výber pracovníkov a ich rozmiestňovanie, vedenie a kontrola. Práca manažéra mala v minulosti skôr prikazovací a represívny charakter, čo sa ale v poslednom období zmenilo. Dnešní manažéri uprednostňujú komunikáciu.

Významná a rozsiahla časť práce manažmentu je zameraná na prácu s ľuďmi, preto riadenie ľudských zdrojov predstavuje jeho najdôležitejšiu a najzodpovednejšiu úlohu, pri ktorej najdôležitejšiu úlohu zohráva komunikácia.

„Problém však môže nastať, ak komunikácia nie je pravidelná, ak manažér nevie jasne formulovať to, čo od svojho tímu očakáva, nedefinuje jasne úlohy, ktoré treba splniť,“ vysvetľuje Silvia Langermann z Coaching-poradňa.sk.

Základom správnej komunikácie medzi manažérom a jeho tímom je pravidelnosť. Manažér by mal svojich ľudí pravidelne informovať o všetkom, čo sa ich týka smerovania firmy. Mal by si vypočuť aj ich názory a postrehy a prípadne ich posunie ďalej. Taktiež je veľmi dôležité, aby vedel svojich podriadených viesť. Určí im priority, vymedzí, ktoré úlohy sú kľúčové a ktoré môžu počkať. Taktiež rozdelí konkrétnu právomoc a zodpovednosť na ľudí podľa ich pracovných úloh.

„Dobrý manažér musí súčasne rozlíšiť aj úlohy, ktoré by mal vykonať sám, od tých, ktoré zverí svojím spolupracovníkom,“ hovorí Silvia Langermann.

Jednou z hlavných úloh manažéra je tiež rozhodovanie o rozmiestňovaní pracovníkov, t.j. posúdenie, ktorý typ pracovníka je vhodný pre určité miesto. Je to úloha, na ktorej sa podieľa celý kolektív personalistov. Charakter pracoviska potom predurčuje vhodnosť adepta. Ale nie je možné prikladať význam len otázkam vzdelania a praxe, ale je nutné prizerať aj na psychologické predpoklady, adaptabilite a dostatočnej pružnosti.

„Manažéri, ktorí nemajú v týchto otázkach dobrý postreh a intuíciu, vytvárajú primárne nespokojný a tým aj nevýkonný kolektív,“ povedala Langermann z Coaching-poradňa.sk

Jednou zo zásadných chýb je, ak sú pracovníci vyberaní podnikovými personalistami bez priamej účasti budúceho bezprostredného nadriadeného. Práve on bude pracovníka riadiť, pozná najlepšie jeho pracovnú náplň a teda aj predpoklady k jeho činnosti a v neposlednom rade pozná aj pracovný kolektív, do ktorého bude nový pracovník začlenený.

Nesmieme ale zabúdať, že manažéri sú tiež len ľudia. Nech sa snažia byť akokoľvek profesionálni, vždy sa v ich rozhodnutiach odzrkadlí ich osobnosť, ich názory a postoje. Niekedy je to výhoda, ale niekedy to môže spôsobovať aj problémy. Ako hovorí Silvia Langermann, problémy môže spôsobovať aj manažér, ktorý sa viac orientuje na svoj osobný prospech ako na prospech celej firmy, ak miesto dlhodobého rozvoju firmy uprednostňuje krátkodobé, aj keď istejšie, ale nevýhodnejšie ciele.

Tak isto prehnané sebavedomie manažéra môže byť veľkým problémom pre dobrú atmosféru na pracovisku. Preto by mal každý manažér brať svoju prácu zodpovedne, sústrediť sa na blaho svojich podriadených a nie len na svoje osobné úspechy, a správať sa voči spolupracovníkom slušne a ohľaduplne.

Najčastejšie chyby manažérov:

  1. Nepravidelná komunikácia s podriadenými.
  2. Nesprávne formulovanie úloh a očakávaní.
  3. Nepravidelné alebo chýbajúce informovanie o dianí v spoločnosti.
  4. Chybné rozdeľovanie právomocí.
  5. Absencia pri výberovom procese nových zamestnancov.
  6. Výber nových ľudí podľa ich osobných preferencií.
  7. Konanie kvôli osobnému prospechu a nie kvôli prospechu firmy.
Zdielať článok na Facebooku
16.10.2013  |  Foto: Photl.com, Zdroj: Silvia Langermann - UK
Hodnotenie článku:
4.4/5 (10 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin