Ste náchylný vyhorieť?

Sú niektorí ľudia náchylnejší zažiť syndróm vyhorenia, ako iní? A ktorá vlastnosť vás naopak môže pred vyhorením ochrániť?

Syndróm vyhorenia je stav chronického a dlhodobého stresu, ktorý vedie k fyzickému a psychickému vyčerpaniu. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí pracujúcich v pomáhajúcich a medicínskych profesiách, učiteľov či ľudí pracujúcich so zákazníkmi. Napriek tomu nie všetci učitelia či zdravotné sestry sú vyhorení. Čím to je?

Podľa výskumov na riziko syndrómu vyhorenia najviac vplýva osobnosť človeka. Dá sa teda zjednodušene povedať, že určitá skupina ľudí má väčšiu predispozíciu vyhorieť, než iná. Súvisí s tým samozrejme viacero faktorov, ako vek, osobný život človeka, rodinné zázemie či to, ako sa o seba stará. Poďme sa, ale pozrieť na tieto typy ľudí.

Osobnostné črty náchylné k vyhoreniu:

 • Typ A
  • Ľudí s osobnosťou typu A často nájdete na vedúcich či manažérskych pozíciách. Je pre nich typické silné zameranie na výkon a súťaživosť. Bývajú ambiciózni, perfekcionistickí, proaktívni, netrpezliví a ich hodnota priamo súvisí s ich úspechom, väčšinou v práci. Často pracujú aj po pracovnej dobe, cez víkendy a nedokážu ani vo voľnom čase prácu “vypnúť”. Sú neustále rozbehnutí, v zhone, časovej tiesni… a tým pádom väčšinou aj v strese. Ich telo nemá dostatok priestoru na oddych a to sa môže prejaviť napríklad tak, že ich po čase “zastaví” choroba, vyčerpanie či vyhorenie.
    
 • Opatrovateľ (the caregiver)
  • Ide o ľudí, ktorí často uprednostňujú potreby druhých ľudí pred svojimi vlastnými a nedokážu si nastaviť hranice. Cítia sa zodpovední za ne/spokojnosť ľudí naokolo a často preberajú na seba ich trápenia. To, koľko dávajú druhým a koľko dostávajú, nie je v rovnováhe. Táto nerovnováha nie je dlhodobo udržateľná, a tak časom nemajú dostatok energie súcitiť s ostatnými. Vtedy nastupuje cynizmus, nezáujem či neschopnosť empatie, ktorí môžeme vidieť, napríklad, u niektorých zdravotných sestier, lekárov či učiteľov. Nejde teda o to, že by im na ľuďoch nezáležalo, ale spomínaná nerovnováha je pre nich príliš vyčerpávajúca, najmä ak sa pravidelne nepostarajú aj o seba. Vzniká u nich takzvaná “únava zo súcitu”.
    
 • Emočne disharmonickí (the emotional dissonant)
  • Emočná disharmónia znamená cítiť vo vnútri určitú emóciu, ale vyjadrovať navonok inú. Toto je časté u ľuďoch pracujúcich so zákazníkmi alebo jednoducho “pre ľudí”. Bez ohľadu na to, čo cítia vo vnútri, musia byť stále ochotní, usmiati, veselí… To je ale často v rozpore s ich skutočnými emóciami a pocitmi. Tie potom ignorujú a potláčajú. Dlhodobé potláčanie emócií je ale náročné a tiež nebezpečné. Môže sa totiž stať, že človek sa od svojich emócií skutočne odpojí a nedokáže ich už cítiť ani rozlišovať. Uvedomovať si svoje emócie a vedieť, ako sa cítim a prečo sa tak cítim, je dôležité práve pri prevencií vyhorenia. Pokiaľ ľudia nevnímajú svoje pocity, nedokážu si ani uvedomovať prvotné príznaky vyhorenia a niečo zmeniť.

Našli ste sa v jednej z týchto skupín? Neznamená to hneď, že určite vyhoríte, ale skúste si viac všímať “nenápadné” príznaky a nezabúdajte sa o seba starať.

A pozor - vyhorenie môže zažiť každý z nás. Pravidelná starostlivosť o seba, o svoje fyzické aj psychické potreby, oddych, venovanie sa svojim koníčkom či udržiavanie si hraníc potrebuje každý z nás, aby syndrómu vyhorenia predišiel, či ho včas zastavil.

A aký faktor osobnosti nás chráni pred vyhorením?

Reziliencia alebo odolnosť. Odolnosť sa často spája s vysokým sebavedomím a sebahodnotou, optimizmom či extroverziou. Odolný človek má aj na pracovisku pocit, že akékoľvek výzvy a prekážky zvládne a snaží sa na ne pozerať z pozitívneho uhla pohľadu.

Dobrou správou je, že odolnosť sa dá naučiť a rozvíjať. Napríklad trénovaním všímavosti (mindfulness). V prvom rade si, ale potrebujeme uvedomiť, či prežívame príznaky syndrómu vyhorenia. Na to, aby sme si to dokázali uvedomiť, potrebujeme vnímať seba, svoje telo, svoje emócie a nebyť od seba odpojení. Práve v tomto nám je tiež užitočný mindfulness.

Autor: Tatiana Barillová - kvalifikovaný lektor všímavosti (mindfulness) - www.mindfully.sk

Tatiana pôsobila vyše 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov. Dnes sa naplno venuje téme Mindfulness. Mindfulness je základná ľudská schopnosť, ktorá nás vracia z preťaženej mysle k vnímaniu a cíteniu, z minulosti a budúcnosti späť do prítomnosti. Mindfulness je účinná technika a spôsob nastavenia mysle na zvládanie každodenného stresu, (nielen) pre ľudí, ktorí sú preťažení, hľadajú cestu, ako opäť získať ľahkosť bytia, radosť a rovnováhu v pracovnom, osobnom či rodinnom živote. Vyučuje 8-týždňový kurz Mindfulness – viac ako len zvládanie stresu  ~ Návrat k sebe a s/POKOJnejšiemu životu ~.

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

Viac o téme: Zamestnanie Vyhorenie
 • Autor: © Zoznam/mi
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy