Ako si zarobiť popri škole? Máme pre vás návod

Zvládnuť prácu a zároveň štúdium môže byť veľkou záťažou, keďže tým trpia aj voľnočasové aktivity. S mimopracovným štúdiom však môžete svoje nové poznatky uplatniť priamo v praxi a preukázať vytrvalosť. 

Získavanie nových vedomostí nie je zaujímavé len pre zamestnancov, ktorí vo svete práce len začínajú a chcú zároveň študovať, ale aj pre tých, ktorí už pracujú dlho. Mimopracovné štúdium je preto zaujímavé aj po niekoľkých rokoch praxe, ak sa chcete ďalej vzdelávať a získavať nové poznatky vo svojom odbore. Chcete vedieť viac? Podelíme sa s vami o všetky informácie a tipy, aby spojenie práce a štúdia určite fungovalo!

Výhody a nevýhody štúdia popri práci

Štúdium prispôsobené pracujúcim ľuďom je len prvou výhodou štúdia popri zamestnaní. Odborné vzdelávanie v tejto forme zamestnávatelia dobre prijímajú. Vo všeobecnosti získate nové vedomosti a odbornosť, čo vám dáva výhodu v profesionálnom svete. Navyše to, čo ste sa teoreticky naučili, môžete hneď v práci pretaviť do praxe. Štúdium popri zamestnaní ponúka možnosť pokračovať vo vzdelávaní bez toho, aby ste úplne zmenili svoj doterajší životný štýl. Vaša práca a plat naďalej existujú a nové vedomosti získavate po večeroch alebo cez víkendy počas štúdia.

Pozrite sa v plánovači miezd, ako môžete simulovať a vypočítať svoje platové možnosti s dokončeným titulom. Ale nielen nové zručnosti možno získať, pretože ponúka aj kariérne príležitosti prostredníctvom odborného vzdelávania. Štúdium popri práci tiež ukazuje vášmu (potenciálnemu) zamestnávateľovi, že máte vytrvalosť, disciplínu, riadenie času a odhodlanie.

Okrem rozširovania vlastnej siete o spolužiakov a lektorov, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore, je výhodou externého štúdia manažment voľného času a samostatné navrhovanie fáz učenia, ktoré môže byť aj nevýhodou z dôvodu potreby vysokého stupňa disciplíny a organizácie. Takýmto priebehom štúdia však trpí predovšetkým voľný čas, keďže voľný čas slúži na dochádzku do štúdia, plnenie úloh a učenie sa. Nájdu sa aj zamestnávatelia, ktorí takúto dvojitú záťaž nevítajú, no sú aj takí, ktorí majú pochopenie a podporujú svojich študentov – zamestnancov.

Dištančné štúdium, duálne štúdium a štúdium popri zamestnaní

Existuje niekoľko spôsobov, ako skĺbiť prácu a štúdium. Klasicky je v štúdiu popri zamestnaní veľa učenia na diaľku, ale stále sú tam prezenčné stretnutia v pravidelných intervaloch, kde treba ísť osobne na vysokú školu. Tie sa zvyčajne konajú vo večerných hodinách alebo cez víkendy.

Alternatívou k tomu by bolo dištančné vzdelávanie, kde sa učíte z domu pri samoštúdiu. Flexibilita je tu ešte vyššia ako pri štúdiu popri zamestnaní, ale vyžaduje si ešte viac organizácie, disciplíny a časového manažmentu. Takéto štúdium je možné začať kedykoľvek a ušetriť peniaze, pretože neexistujú žiadne cesty na miesto štúdia. 

Je tu aj možnosť duálneho štúdia, ktoré spája prax a teóriu. Teoretické a praktické fázy – napríklad vo forme stáží alebo odbornej prípravy – sa striedajú a sú zastúpené rovnomerne. Duálne štúdium je teda tiež externé, ale je to denné štúdium, ktoré na rozdiel od bežného štúdia nie je čisto teoretické.

Práca na plný alebo čiastočný úväzok popri štúdiu

Pri štúdiu popri zamestnaní sa môžete venovať aj dennému zamestnaniu – nie je to však vhodné. Viac ako 30 hodín týždenne sa vám môže rýchlo stať osudnými pre vaše štúdium, pretože čím viac hodín odpracujete, tým menej voľného času budete mať na štúdium. V súlade s tým možno odporučiť prácu na čiastočný úväzok popri štúdiu.

Ako zmanažovať prácu, štúdium a voľný čas

Skĺbenie práce a štúdia zahŕňa veľkú dávku stresu, čím trpí voľný čas a súkromný život. Aby ste v horšom prípade netrpeli syndrómom vyhorenia, pretože je na vás všetkého priveľa a musíte pracovať vo dne v noci, máme pre vás pár tipov, ako zladiť prácu a štúdium v ​​dobrej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom:

  • Píšte si zoznamy úloh, aby ste nezabudli na žiadnu z nich.
  • Veľké úlohy (napr. bakalárska alebo seminárna práca) si rozdeľte na podpoložky a pracujte na nich jednotlivo, aby ste neboli „zavalení“ veľkosťou úloh.
  • Naplánujte si deň v stresujúcich časoch, aby ste sa vyhli stresu v práci a pri štúdiu. Urobte si rozvrh a stanovte si presné časy na štúdium a prácu počas štúdia.

 

  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: red, Foto: getty
 
Staršie správy
Staršie správy