B. Zlocha: Pri online štúdiu nemusíte chodiť do školy

Ak nemáte čas študovať na vysokej škole kvôli časovej náročnosti, máme pre vás tip, ako si ísť za svojim cieľom. Východiskom je online štúdium na vysokej škole. Vysoká škola manažmentu poskytuje viaceré odbory alebo certifikačné programy. Jedným z certifikačných programov je Manažment v kocke.

Tak, ako dnes ľudia nakupujú cez e-shopy, objednávajú si dovolenky, hotely a letenky cez internetové portály, tak vznikajú popri kamenných univerzitách virtuálne univerzity. Buď sú to virtuálne univerzity nové alebo ako „oddelené pracoviská“ tých kamenných.

V USA si v akademickom roku vyberie aspoň 1 online predmet 25 percent študentov a toto číslo ešte rastie. Hovorí sa tiež, že budúcimi víťazmi v online vzdelávacej revolúcii budú držitelia obsahu podľa hesla "ľudia pôjdu vždy za obsahom a obsah za ľuďmi". Potvrdzuje to tiež posledný vývoj, ktorý je poznačený bezplatnými online kurzami.

Online štúdium si však vyžaduje aj iný typ vyučujúceho, ktorý popri schopnostiach ovládať digitálne technológie, bude schopný tento digitálny obsah tvoriť (webináre, online testy, videocasty atď) a taktiež viesť plnohodnotnú online interaktívnu komunikáciu so študentmi. Bude Slovensko súčasťou tejto revolúcie alebo ostaneme stáť bokom?

Na otázky odpovedal Branislav Zlocha, riaditeľa pre marketing a rozvoj na City University of Seattle (Vysoká škola manažmentu).


Online rozhovor

10:02 - otázka od: Zuzana Adamove Chcem si spraviť PhD. Mám vyštudovaný odbor manažment na FM UK a chcela by som si u Vás spraviť PhD. Dá sa to aj touto formou? Koľko to stojí? koľko rokov budem študovať? Dá sa to aj dennou formou? Ďakujem. Zuzana A. PhD. programy sa štandardne delia na dve časti a to na študijnú časť a vedeckú časť. Aktuálne nám beží PhD. štúdium v znalostnom manažmente a to najmä v externej forme. V dennej forme máme bohužiaľ obmedzené kapacity z dôvodu povinnosti vyplácania štipendií denným doktorandom (podľa zákona 131/2002 o vysokých školách má škola povinnosť vyplácať štipendiá denným doktorandom, avšak dotáciu na štipendiá dostávajú iba verejné VŠ, súkromné VŠ nemajú prístup k týmto štipendiám), ktoré však nemáme kryté príijmami. Online metódy štúdia máme na prvom (BSBA a Bc.) a druhom (MBA a Mgr.) stupni. Viac info tu: http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-sj/phd-znalostny-manazment/

10:05 - otázka od: zuzana Dobrý deň. Počula som, že vo svete je už mnoho študentov, ktorí vyuížvajú štúdium online popri práci a sú s týmto štúdiom spokojní, ale neviem si úplne presne predstaviť, ako to funguje? Môžete mi to opísať? Ak sa študent rozhodne študovať s cieľom dosiahnutia titulu (ukončenia diplomom) podmienky prijatia sú rovnaké ako na denné štúdium. Iná je metóda štúdia. Študent namiesto denného navštevovania školy podľa stanoveného rozvrhu vstupuje cez portál do študijného prostredia (používame Moodle portál pre programy v slovenskom jazyku a Blackboard pre štúdium v angličtine) na základe vygenerovaného prístupu. V rámci portálu dostáva inštrukcie od vyučujúceho, stiahne si sylabus k predmetu, kde je napísané čo, kedy si treba naštudovať, čo a akým spôsobom sa bude hodnotiť. Štandardne 1 online predmet je štruktúrovaný do 10 týždňov (ekvivalent 1 trimestra). Každý týždeň má študent zadania a komunikuje cez diskusné fórum s vyučujúcim a študentami navzájom. Online výučba je podporená video prednáškami, webinármi, online testami a ďalšími online aktivitami pod vedením vyučujúceho. Testy sú tzv. proktorované, čiže pod dozorom vyučujúceho alebo proktora. Po úspešnom ukončení predmetu študent získa známku a kredity (ktoré sa mu započítavajú voči programu). V prípade online kurzov certifikačného (skráteného programu) „Manažment v kocke“, www.vsm.sk/vkocke/, ktorý je chápaný ako program celoživotného vzdelávania, študent úspešne ukončí 5 online kurzov a dostane certifikát VŠM (nezískava kredity).

10:10 - otázka od: jozef Mám záujem o štúdium. Aké sú možnosti, podmienky, aké sú ponuky? Je už niečo rozbehnuté u nás alebo v zahraničí? (elektornika, hw, sw, robotika, vynálezy, patenty, novinky?) Ďakujem za vašu odpoveď. Jozef Zahraničie má samozrejme ďaleko bohatšiu ponuku online programov a to od rôznych online kurzov celoživotného vzdelávania až po PhD. programy. Na Slovensku je ponuka obmedzená a predstavuje zväčša ponuku kurzov, nie ucelených kurikúl. Viaceré verejné vysoké školy ponúkajú e-learningové moduly, tieto však slúžia ako doplnok k ucelenému štúdiu. Na druhej strane Vysoká škola manažmentu priniesla na Slovensko prostredníctvom City University of Seattle možnosti uceleného online štúdia vedúceho k dosiahnutiu akademických titulov (Bc., Mgr., BSBA alebo MBA). Máme dokonca študentov, ktorí cez nás študujú programy City University of Seattle priamo cez USA s tým, že sa registrujú cez nás. Toto je tiež prípad študenta, ktorý si zvolil štúdium Manažmentu informačných systémov (BSIS – Bachelor of Science in Information Systems), pričom študuje z Bratislavy cez Blackboard portál a jeho vyučujúci realizujú online výučbu priamo zo Seattle. Spolužiakov má z celého sveta. Jediný, a to i len zdanlivý problém by sa mohol javiť prechod cez časové zóny (Seattle je -9 hodín), avšak online výučba prebieha asynchrónne, čiže sa nevyžaduje živé spojenie medzi vyučujúcim a študentom a študentami navzájom v reálnom čase. Vysoká škola manažmentu v júni 2013 úspešne ukončila 3-ročný projekt s podporou fondov EÚ na vývoj nového bakalárskeho študijného programu v manažmente informačných systémov s možnosťou získania dvojitého diplomu BSCS – Bachelor of Science in Computer Science od City University of Seattle. Popri dennej forme program uvažuje aj o online forme (predpokladom bude získanie akreditácie na tento program).

10:15 - otázka od: Dana Beláková Dobrý deň, sama som absolvovala on-line štúdium u Vás na VŠM-Verbálne komunikácia pre manažérov a Úvod do projektového manažérstva. Ale kladiem si otázku: Má to takú váhu aj pre zamestnávateľa? Vlastním niekoľko certifikátov, ale v skutočnosti mi moc v živote nepomohli. Tak som sa rozhodla študovať externe na VŠ. Toto už je pre zamestnávateľa viac akceptovateľné. Ale sama sa nevzdávam toho, že raz mi to prinesie v pracovnom živote výhodu. Podľa mňa to hovorí o človeku, že je aktívny, snaživý a má záujem ďalej sa vzdelávať a posúvať dopredu. S pozdravom Mgr. Beláková Certifikát a diplom sú samozrejme dve rozdielne veci. Diplom je doklad o nadobudnutí kvalifikácie, certifikát je doklad o absolvovaní štúdia, ktoré nevzhnutne nevedie k získaniu kvalifikácie (napr. Rekvalifikačné kurzy, jazykové kurzy, kurzy vedúce k osvojeniu si určitej zručnosti a pod.). Samozrejme dnes už nevystačíme celý život s jednou kvalifikáciou v tom zmysle, že sa potrebujeme celoživotne vzdelávať. Vývoj poznatkov napreduje rýchlym tempom a to spôsobuje tlak na súvislé dovzdelávanie sa. Zamestnávatelia majú na obsadenie určitých pozícií presne stanovené, akú kvalifikáciu má uchádzač mať. To je v mnohých prípadoch úvodný predpoklad na prihlásenie sa na pracovný pohovor.

10:24 - otázka od: Simona Dobrý deň. Online štúdium vyzerá zaujímavo a dúfam, že bude fungovať. Možno ho využijem aj ja. Chcem sa ale opýtať, ako to teraz v budúcnosti vyzerá? Ktoré smery teraz pôjdu? Ktoré budú populárne? Ktoré zasa nebudú vôbec? Vo všeobecnosti možno povedať (a naznačujú to aj prieskumy z EÚ a USA), že do roku 2020 bude narastať dopyt po nasledovných typoch absolventov: IT špecialisti (IT security, vývoj softvéru a aplikácií, dátový manažment atď.), biotechnológie, nanotechnológie, zdravotný sektor (vrátane sektora služieb pre tzv. „striebornú ekonomiku“ alebo ekonomiku pre seniorov), životné prostredie a energetika vrátane „zelenej energetiky“, manažment a financie. Zjednodušene povedané, absolventi prírodovedných odborov to budú mať z hľadiska uplatnenia sa ľahšie. A bude pokračovať veľký akcent na rozvoj abstraktného myslenia a matematiku (čo je na Slovensku bohužiaľ stále veľký strašiak). To, čo „nepôjde“ je dnes ťažšie odhadovať, ale na Slovensku nás čaká demografická recesia (podporená krívajúcou imigračnou politikou), takže ideme do obdobia, kedy máme nadkapacitu niektorých sektorov, vrátane školského systému aj na úrovni vysokých škôl.

10:30 - otázka od: bob Je normálne, aby ekonomický odbor nemal celých 5 rokov na vysokej škole matematiku a aby sa študenti učili nepotrebné a hlavne zastaralé veci? Čo sa dá spraviť s takouto veľmi "kvalitnou školou? Ak má vysoká škola nekvalitný program, potom nechápem rozhodnutie študenta tam študovať. Problém je však aj v tom, čo som napísal vyššie a to je, že chýba (a to už od základnej školy) spôsob výučby matematiky spôsobom, ktorý bude efektívny a nápaditý s cieľom zbaviť matematiku nálepky strašiaka. Vzťah k matematike však treba budovať od útleho veku a aj hravými formami. Treba sa tiež inšpirovať vecami, ktoré už fungujú v zahraničí, ako príklad uvediem Khan Academy. Výučba matematiky so zapojením multimédií. Vizualizovanie abstraktného pomáha zbaviť sa strachu z neho. Ešte poznámka na záver: uvedený študijný program (bez matematiky) musel byť akreditovaný Akreditačnou komisiou, poradným orgánom Vlády SR a škola môže prijať študentov len na akreditovaný program. Ak škola získala dekrétom ministra školstva oprávnenie uskutočňovať takýto akademický program, je to napriek logike, v poriadku.

10:34 - otázka od: Tatiana Berková Bude online štúdium rovnako kvalitné, ako štúdium v kamennej škole? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný zvyšok dňa. Čo sa týka kvality online štúdia, treba rozlišovať kto ho ponúka a s akými technológiami, metódami, študijnými zdrojmi a s akým personálnym zázemím. Už dnes existujú online programy rôznej, vrátane pochybnej kvality a taktiež existujú programy podporené vynikajúcimi digitálnymi zdrojmi, prebiehajúce v synchrónnom a asynchrónnom režime a vedú ich pedagógovia s kombináciou IT zručností a odborných vedomostí. Tak, ako existujú skvelé a menej kvalitné kamenné univerzity, tak existujú skvelé a nekvalitné online programy. Okrem čistých online programov tiež existujú tzv. hybridné programy, ktoré kombinujú online štúdium s prezenčným kontaktom. Vysoká škola manažmentu vďaka know how City University of Seattle ponúka online štúdium, ktoré mnohí študenti považujú dokonca za náročnejšie, ako denné štúdium. A v prípade potreby sa naši online študenti môžu dohovoriť na osobnej konzultácii s vyučujúcim.

10:37 - otázka od: boris lukac Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či neplánujete otvoriť niečo aj v Trnave. Nakoľko tu mám veľmi dobré miesto, hoci je BA blízko, nedá sa mi uvoľniť a rád by som skombinoval onlne s denným štúdiom, ako máte v Bratislave alebo v Trenčíne. Ďakujem. BL Trnavu z dôvodu blízkosti Bratislavy neplánujeme, nakoľko podmienky na vytvorenie detašovaných pracovísk vysokých škôl sú veľmi prísne a to či sa jedná o personálne zabezpečenie alebo materiálno-technické. Naviac, online štúdium je vhodnou alternatívou práve pre študentov z miest a obcí Slovenska, kde nie je štúdium v programoch vysokých škôl v prezenčnej forme dostupné. V lete sme pilotne spustili bezplatné dva online kurzy projektového manažmentu a verbálnej komunikácie a prihlásilo sa nám celkom 1332 študentov. Samozrejme, odpad bol na úrovni cca 75%, čo je však stále lepšie, ako mnohé porovnateľné programy v zahraničí, kde sa pohybuje na úrovni až 90% (pri bezplatných, tzv. MOOC kurzoch). Takže odporúčam pripojiť sa z Trnavy na náš Moodle alebo Blackboard portál a môžete študovať.

10:40 - otázka od: Juraj Pán Zlocha, koľko stojí toto štúdium? Aké má výhody oproti iným zahraničným online kurzom, ktoré poskytujú rôzne iné inštitúcie, ako napríklad Stanford Uni alebo CIM? Ďakujem Štúdium certifikačného programu „Manažment v kocke“, ktorý pozostáva z 5 online kurzov stojí 100 EUR za 1 kurz (1 kurz je v trvaní 6 týždňov). Čo sa týka uceleného bakalárskeho štúdia, 1 ročník stojí 2150 EUR v slovenčine a 2590 EUR v angličtine (BSBA program City University of Seattle). MBA štúdium stojí 695 EUR za 1 kurz (spolu 15 kurzov). Výhody sú nesporne v tom, že Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle má zázemie (ako technologické, tak personálne) tu na Slovensku a je možné v prípad potreby riešiť problémy tu priamo na Slovensku. Okrem toho je to tiež cena. Stanford Uni je násobne drahšia. Mnohé zahraničné, najmä americké uni uskutočňujú svoje online programy v prostredí Moodle, takže interface je rovnaký.

10:45 - otázka od: Peter Dobrý deň. Ako často zostavujete nové odbory? Každý školský rok? Beriete si príklady zo zahraničia alebo zo slovenského trhu práce? Programy aktualizujeme priebežne formou aktualizácie sylabov k predmetom a tiež vtvárame nové predmety. Nové ucelené programy si vyžadujú dlhšiu prípravu (aj niekoľko rokov), nakoľko sa jedná v prípade napríklad Bc. štúdia o trojročný program, čo je zhruba 34 predmetov. Pre prípravu je popri kurikule tiež dôležité personálne obsadenie kurikula vyučujúcimi, čo u nových programov je často problém. Ako jediná škola na Slovensku sme spustili Bc., Mgr. a PhD. štúdium v znalostnom manažmente a momentálne pripravujeme Bc. v manažmente informačných systémov s možnosťou započítania kreditov voči City University Bachelor of Science in Computer Science. Samozrejme sledujeme trendy trhu práce, bohužiaľ Slovensko je momentálne nasmerované na montážne haly automobiliek a menej na ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou.

10:51 - otázka od: Andrej Ako je certifikát, ktorý u vás vydávate po absolvovaní štúdia akceptovateľný u zamestnávateľov? Rozmýšľam nad zmenou mojej kvalifikácie. Bude však absolvovanie štúdia jasným ukazovateľom pre zamestnávateľa, že hľadám prácu v novom odbore? Sú rôzne stupne certifikátov, ale vo všeobecnosti certifikát nie je kvalifikáciou, je skôr dokladom o absolvovaní alebo účasti na vzdelávacej aktivite. Certifikáty sú kratšie a lacnejšie. Akademické programy sú od 3 rokov vyššie. Certifikáty skôr dopĺňajú chýbajúce „puzzle“ vo vašom vzdelaní a nesuplujú kvalifikáciu. Naše certifikáty garantuje inštitúcia, ktorá ich vydala. Sme akreditovanou vysokou školou pre všetky 3 stupne a certifikačné programy VŠM sú vnímané zamestnávateľmi pozitívne.

10:52 - otázka od: Martina Pri štúdiu online nemusí človek chodiť do školy vôbec? Ani cez víkendy? Čo ak študuje zo zahraničia? Musí chodiť na testy do Bratislavy? Áno, pri online štúdiu študent nemusí chodiť do školy. Ani cez víkendy. Ak študuje zo zahraničia, skúšky realizujeme prostredníctvom proktora (akademika certifikovaného školou v mieste bydliska študenta). Podobne to funguje aj opačne: je mnoho slovenských študentov, ktorí už dnes študjú online programy na zahraničných univerzitách zo Slovenska. Formy proktoringu sú rôzne, od fyzických proktorov (akademikov) po online proktoringy (identifikácia študenta prostredníctvom biometrických údajov a pod.).

10:55 - otázka od: Miriam Ponúkate aj nejaké štipendiá? Áno ponúkame aj štipendiá a to práve pre podporu študentov v online programoch. Viac informácií o štipendiách nájdete tu: http://www.vsm.sk/svk/studenti/stipendia-pozicky/stipendia/

11:07 - otázka od: Jana Môžeme sa prihlásiť aj viackrát do roka, či začať sa dá iba v septembri? Dá sa začať aj viackrát do roka.

Zdielať článok na Facebooku
19.08.2013  |  Foto: Photl.com, Text: ami
Hodnotenie článku:
5.0/5 (3 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin