Od 1. novembra do konca roka pracujú ženy na slovensku "zadarmo": V porovnaní s minulým rokom ide o zhoršenie v neprospech žien

Bratislava 31. októbra (TASR) - Pri zohľadnení už odpracovaných dní v roku 2023 budú ženy od 1. novembra pracovať zadarmo. Z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú totiž ženy 83 centov. V porovnaní s minulým rokom ide o zhoršenie v neprospech žien. Upozornil na to Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) SR.

"Pri stanovení dátumu Dňa rovnosti v odmeňovaní vychádzame z posledných údajov Eurostatu, kde bol rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme, ide o priemerné hodinové hrubé zárobky, v roku 2021 na Slovensku 16,6 % v neprospech žien. Ide o zhoršenie o 0,8 % oproti predchádzajúcemu meraniu," uviedol analytik a výskumník národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

V priemerných nominálnych mesačných zárobkoch bol v roku 2022 rozdiel medzi mužmi a ženami na úrovni 19 %. Ide o medziročný nárast o 1,1 %. Muži v priemere zarábali 1654 eur a ženy 1343 eur. Situácia v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku sa pritom v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) zhoršuje. Kuruc upozornil na to, že štát nevenuje opatreniam, ktoré by znížili rodové nerovnosti, žiadnu pozornosť.

"K zmierneniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov môže prispieť aj štát opatreniami, ako sú zvýšenie mzdového hodnotenia v sektoroch, v ktorých väčšinou pracujú ženy, vzdelávanie, sociálna pomoc a zdravotníctvo, keďže v týchto sektoroch prevládajú pracovné miesta s nízkou mzdou. Pomôcť môže napríklad aj finančná podpora a opatrenia na vytvorenie dostatočného počtu dostupných miest v jasliach a škôlkach pre deti," uviedol inštitút.

Situácia na trhu práce by sa podľa IPRV SR zlepšila aj po zavedení ďalších opatrení na zaistenie transparentnosti miezd vo firmách. Riešením by pritom mohli byť certifikovanie rovnakého odmeňovania, zverejňovanie aktuálneho mzdového rozdielu štátom v súlade s navrhovanou smernicou o rovnosti v odmeňovaní Európskej komisie či zavedenie politík na zlepšovanie informovanosti študentov o rýchlo rastúcich odvetviach a dobre platených zamestnaniach.

Takéto politiky by pritom mohli pomôcť zmierňovať vplyvy rodových stereotypov pri výbere oblasti štúdia na univerzite a zvyšovať zastúpenie žien vo vede, technológii, inžinierstve a matematike.

Viac o téme: Financie Ženy Plat Rozdiel
  • Autor: © Zoznam/TASR
  • Zdroj: TASR, Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy