Zvýšia sa šance študentov uspieť na trhu práce, vďaka dotácii na digitalizáciu z eurofondov? Zistite, ktorí študenti majú nárok požiadať o príspevok 350 eur na zakúpenie nového počítača.

Snaha o zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov so sebou prináša aj nevyhnutnosť digitálnej gramotnosti. Prognózy odborníkov sú jasné, približne 65% dnešných študentov obsadí v dospelosti pozície, kde je nevyhnutnosťou práca s digitálnou technikou.

 • Zlepšia sa kľúčové digitálne zručnosti študentov?
 • Prinesie digitálny príspevok inovatívnu výučbu do škôl?
 • Zmenšia sa priepastné rozdiely v oblasti digitálneho vybavenia jednotlivých domácností?
 • Podporí sa rovný prístup pre všetkých študentov pri vzdelávaní na školách? 

Máte nárok získať dotáciu od štátu vo výške 350 eur na notebook pre svojho školáka? Zistite všetky potrebné informácie o projekte DIGITÁLNY ŽIAK.

Kto má nárok na získanie digitálneho príspevku?

 • Aktuálni študenti prvého ročníka stredných škôl
 • Študenti žijúci v domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • Študenti, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu
 • Študenti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žijúci v sociálne znevýhodnenom prostredí

Príspevok vo výške 350 eur by malo dostať približne 152-tisíc detí.

Aké podmienky musia splniť rodičia a ich školou povinné deti?

 • V prípade ak spĺňate stanovený kritéria, o dotáciu musí požiadať zákonný zástupca aj samotný žiak vyplnením registračného formulára
 • Rodičia majú nárok zakúpiť aj drahší model tabletu alebo notebooku, vzniknutý rozdiel doplatia
 • Pri samotnej kúpe sa musí rodič preukázať platným občianskym preukazom
 • V prípade plnoletosti študenta (pri žiakoch vyšších ročníkov stredných škôl) môže nákup a uplatnenie príspevku zrealizovať aj samotný študent
 • Každé zariadenie bude označené nálepkou, ktorú nie je možné odstrániť a bude vypovedať o fakte, že sa jedná o dotovanú techniku z eurofondov
 • Príspevok sa vzťahuje na zakúpenia notebooku alebo tabletu s klávesnicou vo vyhradených predajniach

Čo je hlavným cieľom projektu Digitálny žiak?

Digitálna gramotnosť a digitálne zručnosti sú v dnešnom svete nevyhnutnou potrebou. Kľúčovú úlohu pritom zohráva efektívna príprava študentov a aktívne zapájanie digitálnych zariadení do vyučovacieho procesu, a to nie len v školskom, ale aj v domácom prostredí.

Predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský vysvetlil, že stav digitálnej vybavenosti domácností na Slovensku je rôzny. „Primárnym cieľom projektu Digitálny žiak je vyrovnať štartovacie pozície, zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení a podporiť rovný prístup vo vzdelávaní medzi žiakmi, a to bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú.“

Projekt v hodnote viac ako 65 miliónov eur je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a realizovaný v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR.

Všetky potrebné informácie sa dozviete na www.digitalnyziak.sk alebo prostredníctvom call centra.

Viac o téme: Peniaze Žiaci Eurofondy
 • Autor: © Zoznam/vargova
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy