Pracovný trh v januári 2023: Začal sa používať nový ukazovateľ nezamestnanosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o zmene v evidencii nezamestnanosti. Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára 2023 stal Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku označovaný skratkou PDU. Nezamestnanosť bude na základe indikátora PDU vykazovaná na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, a po novom aj na úrovni miest a obcí. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni.

“Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. Budeme mať údaje na úrovni obcí, kým predtým sme sa pohybovali na úrovni okresov. To je niečo, čo nám pomôže ešte adresnejšie pomáhať ľuďom,“ povedal o nových ukazovateľoch Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Indikátor PDU, teda podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v januári medzimesačne stúpol na úroveň 4,44 %. V porovnaní s januárom 2022 klesol o 0,66 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku bol v januári 162 622, zatiaľ čo celkový počet uchádzačov o zamestnanie bol 180 901. V porovnaní s decembrom 2022 ide o výraznejší nárast, pretože v tomto mesiaci bol celkový počet uchádzačov 178 143. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 5,82 %. Ide o mierny pokles oproti decembru 2022, kedy bola táto miera na úrovni 5,90 %.

Počet voľných pracovných miest bol za uplynulý mesiac 81 213. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, najmenej zas v Prešovskom kraji. Pre absolventov bolo vhodných voľných pracovných miest 43 918. Január bol veľmi priaznivý aj čo sa týka zamestnávania. Na trhu práce sa umiestnilo až 12 447 uchádzačov o zamestnanie. Napríklad v decembri 2022 sa ich umiestnilo len 7 708, takže ide o veľmi dobrú správu.

“Pri pohľade na čísla z predošlých období vidíme, že sa nám pomaly darí znižovať rozdiely medzi regiónmi v oblasti nezamestnanosti. Práve toto bol problém, ktorý v minulosti veľmi výrazne ťažil Slovensko. S príchodom PDU prichádza príležitosť presnejšie zacieliť podporné opatrenia na znižovanie nezamestnanosti a presnejšie merať aj ich dopad. Verím, že to prispeje k efektívnejšej podpore zamestnanosti a ďalšiemu znižovaniu rozdielov medzi regiónmi,“ uzavrel Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy