V roku 2023 pribudne novinka: Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od 1. januára nás čaká množstvo zmien v Zákonníku práce. Niektoré sú pozitívne, iné môžu spôsobiť nedorozumenia alebo problémy. Novinkou je aj nový typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Sociálna poisťovňa na svojom webe informuje o tom, že od 1. januára 2023 pribudne dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. A to dokonca bez ohľadu na to, či má právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Zmena čaká aj zamestnávateľov

Zamestnávateľ musí prihlásiť zamestnanca pracujúceho na dohodu na výkon sezónnej práce do registra Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prihláška (RLFO) pod novým kódom: 23 – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Od nového roka sa zavádza aj nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci v sume minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2023 bude vo výške 605,50 eur. O túto sumu sa bude automaticky bez nutnosti požiadania znižovať aj vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Čo sa týka nemocenského, invalidného, úrazového, garančného poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity, vymeriavací základ na ich platenie sa nebude znižovať o spomínanú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci.

  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy