Žiadatelia o dávku v nezamestnanosti po práci v zahraničí nepotrebujú doklad

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom (tzv. prenosným dokumentom PD U1). Sociálna poisťovňa (SP) si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Európskej únie (EÚ) a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. Informovala o tom poverená riaditeľka odboru komunikácie SP Zuzana Dvoráková.

Výmena informácií o sociálnom zabezpečení v EÚ sa čoraz viac rozširuje, a to prostredníctvom bezpečného systému EESSI. Pomocou neho si krajiny EÚ vymieňajú údaje o poistencoch cez štandardizované elektronické dokumenty. Od septembra 2021, odkedy výmena údajov k dávke v nezamestnanosti funguje, do začiatku januára 2022 SP spracovala viac ako 9000 takýchto dokumentov.

Išlo o prijaté a odoslané elektronické dokumenty o obdobiach poistenia v nezamestnanosti, príjme z posledného zamestnania, poberaní dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ, rodinných príslušníkoch alebo formuláre s údajmi, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti uplatneného na Slovensku alebo v inom štáte EÚ.

"V predošlom období sa tieto údaje potvrdzovali v papierovej forme prevažne prostredníctvom prenosného dokumentu PD U1. O dokument žiadali klienti, ale aj inštitúcie EÚ, ktoré posudzovali nárok na dávku v nezamestnanosti," poznamenala Dvoráková. V súčasnosti už o dokument žiadať netreba. Celá výmena informácií sa udeje elektronicky a bez toho, aby si klient musel zaobstarávať potvrdenia doma či v zahraničí. Ak to inštitúcia v zahraničí vyžaduje, klient predloží SP iba podporné dokumenty o zamestnaní v príslušnej krajine, ktoré sa následne prostredníctvom EESSI odošlú na lepšiu identifikáciu osoby.

"Ak sa klient predsa len rozhodne požiadať o vystavenie papierového dokumentu PD U1, príslušná inštitúcia EÚ, teda aj SP, mu tento formulár vystaví. Od zavedenia elektronickej výmeny informácií sa však požiadavky o papierový dokument zo SP znížili takmer o polovicu," podotkla Dvoráková.

Pripomenula, že pred vybavovaním dávky v nezamestnanosti netreba zabúdať na to, že možnosť uplatniť si nárok v inom štáte, než v ktorom naposledy pracoval, je len výnimkou v zmysle európskych koordinačných nariadení. "Tie určujú, že nárok na dávku v nezamestnanosti by si mala nezamestnaná osoba prednostne uplatniť v štáte posledného zamestnania, lebo v tomto štáte si platila poistné. Inštitúcia štátu posledného zamestnania pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti neskúma bydlisko, len splnenie podmienok podľa jej vnútroštátnych predpisov," uzavrela Dvoráková s tým, že údaje, ktoré zabezpečuje elektronická výmena, nie je potom potrebné žiadať z iného členského štátu, pretože príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia ich má vo vlastných registroch.

Viac o téme: Sociálna poisťovňa Doklad Práca v zahraničí
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: TASR
 
Staršie správy
Staršie správy