Človek má až 8 typov inteligencie: Akú máte najrozvinutejšiu vy?

Ak ste už niekedy skúšali klasický IQ test, asi tušíte, že inteligencia je tradične posudzovaná trochu nekomplexne. Typov inteligencie je pritom hneď niekoľko. Ktorá prevažuje u vás?

Howard Gardner, profesor Harvardovej Univerzity a jeden z najvplyvnejších vedcov v oblasti psychológie myslenia a pedagogiky, upozornil v 80. rokoch ako jeden z prvých na neobjektívny prístup k ľudskej inteligencii. Podľa neho kladú školy aj spoločnosť prílišnú pozornosť na logicko-matematickú (tá je testovaná tradičnými IQ testami) a jazykovú inteligenciu.

Každý človek pritom podľa Gardnera oplýva hneď ôsmimi typmi inteligencie, avšak niektoré z nich u konkrétneho jedinca prevládajú, niektoré sú naopak utlmené, vždy sa ale dopĺňajú a určujú jeho potenciál. Na tomto princípe rozlíšil osem druhov inteligencie:

Jazyková inteligencia

Zahŕňa schopnosť čítať s porozumením, viesť prepracovaný hovorený i písaný prejav, vhodne využívať širokú slovnú zásobu. Takto inteligentní ľudia môžu byť spisovateľmi, novinármi, lektormi cudzích jazykov, prekladateľmi, ale aj právnikmi alebo politikmi.

Logicko-matematická inteligencia

Prejavuje sa zdatnosťou v riešení matematických a logických problémov, riešení viacerých úloh naraz a schopnosťou abstraktného myslenia. Jedinci nadaní týmto smerom majú teda uplatnenie v rôznych vedných odboroch súvisiacich s matematikou, fyzikou a chémiou. Sú spravidla dobrí aj v taktických disciplínach a hrách ako šach alebo poker.

Priestorová inteligencia

Základným znakom tejto inteligencie je priestorová predstavivosť. Umožňuje predstavivosť v 3D, priestorové plánovanie, dobrý odhad vzdialenosti a veľkosti, ale aj zdatnosť v čítaní máp a estetické cítenie. Mal by ňou oplývať každý dobrý architekt, dizajnér, sochár, ale aj pilot alebo vodič.

Hudobná inteligencia

Prepožičiava svojmu majiteľovi to, čomu hovoríme "hudobný sluch" - dotyčný vie hrať na hudobných nástrojoch, skladať, tvoriť, zapisovať hudbu a spievať. Jedná sa o veľmi zložitú inteligenciu, ktorá využíva niekoľko mozgových centier naraz.

Telesne-pohybová inteligencia

Tento druh inteligencie je typický pre športovcov, tanečníkov, hercov a ľudí, ktorých profesia vyžaduje pohybovú koordináciu, ale aj pre hodinárov alebo chirurgov, u ktorých je schopnosť jemnej motoriky kľúčová.

Interpersonálna inteligencia

Nazýva sa tiež spoločenská inteligencia. Umožňuje schopnosť vžiť sa do ostatných, chápať ich motiváciu, pocity, zámery a môže viesť tiež k schopnosti presviedčať ostatných a získavať ich na svoju stranu. Má teda uplatnenie v marketingu, politike, psychológii a množstve ďalších profesií, kde je potreba empaticky jednať s ľuďmi alebo verejnosťou.

Intrapersonálna inteligencia

Prináša úžitok hlavne vám samotným - ste cez ňu schopný pochopiť svoje emócie, zámery a myšlienky, posudzovať ich a vyrovnávať sa s nimi. Čím je rozvinutejší, tým vyrovnanejším človekom ste.

Prírodovedná inteligencia

Zahŕňa schopnosť rozoznávať druhy fauny a flóry, porozumieť prírode, živým organizmom a životnému prostrediu, chápať prirodzené zákonitosti a vedieť sa s nimi zžiť. Môžete ju využiť v zoológii, botanike, ekológii, poľnohospodárstve a tiež pri varení.

Viac o téme: Mozog Inteligencia IQ EQ
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: Foto: Getty, fondik

Súvisiace články