Čo bude sa diať s nezamestnanými? Takto treba postupovať počas koronavírusu

V tomto článku sa pozrieme na to, ako postupovať v prípade, že sa musíte nahlásiť na Úrad práce počas vypuknutia koronavírusu alebo v prípade, že nahlásený už ste, no musíte vykázať záujem o prácu. Portál Kariérainfo.sk oslovil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o bližšie objasnenie tejto problematiky. Počas aktuálnej situácie sa pravidlá zmenili tak, aby sa obmedzilo šírenie nákazy na minimum.

 

 

Prevádzka funguje v obmedzenom režime

Od 6. marca 2020 sú úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny pondelok až piatok 8:00 do 11:00 hod. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyzvalo klientov úradov práce, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa aj napriek tomu klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODaSK).

Informácie k evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Od 10.3.2020 úrady práce za osobné podanie žiadosti o evidenciu považujú podanie zaslané prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.  Za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa bude považovať deň doručenia žiadosti emailom.

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné zaslať emailom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska klienta. Následne bude úrad s klientom komunikovať elektronicky.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie nie je možné podať  skôr, ako je ukončené  zamestnanie žiadateľa. Doklad o skončení zamestnania (stačí potvrdenie o zamestnaní, resp. výpoveď, dohoda, t.j. doklad o skončení zamestnania) je rozhodujúcim pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, preto by mal byť prílohou podanej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Vzory žiadosti sú zverejnené na webovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Nájdete ich na tomto odkaze. 

Informácie pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade, že sa o zamestnanie už uchádzate, platia pre vás takéto pravidlá:

Ak sa klient nedostaví na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie nebude sa to považovať za porušenie povinností. Ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom.

Nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie, nebude považovať za porušenie povinností.

Ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu.

Bližšie informácie o prijatých opatreniach na úradoch práce sú zverejnené na webovej stránke ústredia a úradov práce.

 

Zdielať článok na Facebooku
24.03.2020  |  UPVR Zdroj: Getty Images; Autor: © Zoznam/el
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates