Zamestnanci a zamestnávatelia: Toto by ste mali vedieť o koronavíruse

Zdroj: Gettty Images

Koronavírus je aktuálnou témou aj v oblasti pracovného práva. Ako by mal na výskyt vírusu zareagovať zamestnávateľ? Čo by o ňom mali vedieť zamestnanci? Pracovný portál Kariéra.sk pre vás pripravil súhrn dôležitých informácií, ktoré vám môžu pomôcť, ak práve v týchto dňoch riešite pracovné situácie spojené s výskytom vírusu spôsobujúceho respiračné ochorenie.

Zamestnávatelia, nešírte paniku, informujte

Je na zamestnávateľovi, aký zaujme postoj k aktuálnej situácii s koronavírusom. Nie je to jeho povinnosťou, ale je vhodné, aby informoval svojich zamestnancov o samotnom víruse, poučil ich o rizikách nákazy a o možnostiach, ako sa chrániť, v žiadnom prípade by však nemal šíriť paniku.

Niektoré spoločnosti svojim zamestnancom zabezpečujú dezinfekčné prostriedky na umývanie rúk, prípadne aj vitamíny a doplnky výživy. 

V prípade služobných ciest je vhodné zvážiť, či tieto pracovné cesty neobmedziť, prípadne dočasne nepozastaviť vysielanie pracovníkov do zahraničia.

Ak zamestnanec súkromne cestuje do rizikovej oblasti, nemá povinnosť oboznámiť o tom svojho zamestnávateľa, ak to ale urobí, bude to považované za korektné a férové správanie.

Zamestnanci a zamestnávatelia: Toto Galéria fotiek (2) Zdroj: Gettty Images

Zamestnanec sa vrátil z rizikovej oblasti. Čo robiť?

Zamestnávateľ má pri zamestnancoch, ktorí sa vrátia z rizikových destinácií, niekoľko možností, ako riešiť túto situáciu:

  • nariadiť prácu z domu - na základe vzájomnej dohody a ak to povaha zamestnania umožňuje,
  • nariadiť čerpanie dovolenky - ak bol zamestnávateľ upovedomený o dovolenke zamestnanca, môže mu nariadiť čerpanie dovolenky po návrate dovolenky – čerpanie dovolenky však musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť aspoň 14 dní vopred, toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca,
  • dohodnúť sa so zamestnancom na neplatenom voľne
  • v prípade, že zamestnávateľ zatvorí firmu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, vtedy zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi, aby sa nedostavoval do práce
  • v prípade, že je vyhlásená karanténa, ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, nemá nárok na náhradu mzdy, patrí mu dávka sociálneho zabezpečenia. Nariadenie o nedostavovaní sa na pracovisku vydáva ten, kto rozhodol o karanténe.

Uznanie PN aj v prípade, že ju lekár vystaví viac ako 3 dni spätne

V prípade, že sa u zamestnanca objavia zdravotné problémy, mal by neodkladne kontaktovať svojho lekára a dať sa vyšetriť. Lekári dnes zamestnancov uznávajú za dočasne práceneschopných aj v prípade, že ide o karanténu. Keďže však karanténa môže trvať dlhšie a zamestnanec nemusí mať možnosť do troch dní od jej vyhlásenia navštíviť svojho lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, respektíve Sociálnej poisťovni, poisťovňa uzná PN aj v prípade, že ju ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni spätne.

Viac o téme: Práca Choroba Vírus Zamestnanec Pracovné právo Zamestnávateľ Koronavírus
  • Autor: © Zoznam/es
  • Zdroj: Zdroj: Havel&partners, Sociálna poisťovňa; Foto: gettyimages

Súvisiace články