Rómovia by mali byť na trhu práce PRIJATEĽNÍ, tvrdia autori kampane na podporu rómskej zamestnanosti

Chcú pracovať a nechcú byť len odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Ani vzdelanie a dostatočná kvalifikácia ale Rómom často nestačia, pre mnohých zamestnávateľov zostávajú NEPRIJATEĽNÍ. Preto občianske združenie Divé maky spúšťa kampaň, ktorou chce búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny.

Rómovia zvyknú dostávať odporúčanie, že ak chcú byť prijateľní pre väčšinové obyvateľstvo, ak chcú, aby boli akceptovaní a považovaní za rovnocenných, musia mať prácu a vzdelanie. Ich úsilie ale v mnohých prípadoch vychádza nazmar, na čo neustále upozorňujú rôzne európske a svetové štúdie. Aj v slovenských firmách niekedy o prijatí ľudí do zamestnania nerozhodujú len ich schopnosti a zručnosti. ,,Náš experiment preukázal diskrimináciu Rómov na trhu práce. Majú približne o polovicu menšiu šancu, že im na žiadosť o zamestnanie firma odpovie, než iní uchádzači s rovnakou kvalifikáciou a vzdelaním,konštatuje Slavomír Hidaš z Inštitútu finančnej politiky. Podstatou experimentálneho testovania diskriminácie bolo zasielanie žiadostí o prácu fiktívnymi rómskymi a nerómskymi uchádzačmi. Informácie o fiktívnych uchádzačoch v životopisoch mali jasne naznačovať rómsky a nerómsky pôvod, pričom výber ich mien prebehol na základe ankety.

Výsledky experimentu preukazujú štatisticky významnú diskrimináciu Rómov zo strany zamestnávateľov. Podľa výsledkov bolo na pohovor pozvaných 40,3 % nerómskych uchádzačov a len 17,7 % rómskych. Iba 37,1 % rómskych uchádzačov dostalo aspoň nejakú formu odpovede na svoju žiadosť oproti 69,4 %-nému podielu odpovedí nerómskym uchádzačom. Rozdiely boli výraznejšie v prípade uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, vysokoškoláci v experimente nevykázali štatistickú významnosť. ,,Nízka úroveň vzdelania, chýbajúce zručnosti, ale aj rozšírená diskriminácia predstavujú významné bariéry Rómov na trhu práce. Miera zamestnanosti Rómov, najmä z marginalizovaných komunít,  sa od roku 2004 zmenila len mierne a dlhodobo výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou,“ reaguje Slavomír Hidaš.

 

Kampaň Prijateľní.sk vyzýva zamestnávateľov, aby dali Rómom šancu

Opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť zamestnanosť Rómov, sa týkajú hlavne foriem a spôsobov vzdelávania a výchovy rómskej mládeže, ďalej zvýšenia kvalifikácie Rómov, ktorým sa nedarí nájsť si prácu, ale opodstatnenie má aj politika zvýhodňovania tejto minority na trhu práce.

Občianske združenie Divé maky sa už 13 rokov venuje vzdelávaniu nadaných rómskych študentov. ,,Hovoríme im, že ak chcú byť v živote úspešní a mať dobrú prácu, musia mať kvalitné vzdelanie. Po tom, ako úspešne ukončia štúdium, sa ale na trhu práce často stretávajú s predsudkami len preto, že sú Rómovia. To je hlavný dôvod, prečo prichádzame s kampaňou Prijateľní.sk, ktorej cieľom je búrať predsudky na strane zamestnávateľov i verejnosti,“ hovorí Barbora Kohútiková z občianskeho združenia Divé maky.

Iniciatívu už aktívne podporili prví zamestnávatelia. ,,Chceme, aby pri posudzovaní uchádzačov o zamestnanie rozhodovalo len vzdelanie a zručnosti a nie etnický pôvod,“ vysvetľuje Lucia Šicková spoluzakladateľka Pixel Federation. ,,Nie je PRIJATEĽNÉ, aby akákoľvek forma intolerancie mala miesto v správaní sa našej firmy,“ uviedol Peter Kimijan, hovorca Slovak Telekom. Pridáva sa Miroslava Rychtárechová zo spoločnosti Tesco: ,,V niektorých regiónoch máme obchody, kde kolegovia z rómskej komunity tvoria výraznú skupinu. Zastávajú rôzne pozície, ich odhodlanie a pracovitosť je veľakrát príkladom aj pre ostatných zamestnancov.“ Pozitívne skúsenosti so zamestnávaním Rómov majú aj zamestnávatelia z východného Slovenska. ,,U nás sú dvere otvorené pre každého pracovitého človeka. Sme presvedčení, že prácu treba ponúkať domácim, bez ohľadu na ich vek, či etnický pôvod. Nám sa táto cesta osvedčila,“ doplnil Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT. Ku kampani sa hlásia aj odborníci z oblasti HR. ,,Pomáhame v raste tým, ktorým rodinné alebo sociálne podmienky nedovoľujú napredovať. Budúci rómski lídri sa totiž môžu stať vzorom a príkladom toho, že systematická podpora a práca so znevýhodnenými skupinami prinesú nielen ich osobný úspech, ale aj posun v spoločnosti ako takej,“ uzatvára Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner z Amrop Slovakia, spoločnosti, ktorá sa venuje vyhľadávaniu skúsených manažérov a talentov na rôznorodé pracovné pozície.

 

Súčasťou kampane je fiktívna ,,vybieľovacia“ stránka

Kampaň Prijateľní.sk odštartovalo video, ktoré verejnosť pozýva na ,,vybieľovaciu stránku“. Ide o fiktívny produkt na úpravu životopisu do podoby prijateľnej do zamestnania. Stránka ,,vybieli“ fotografiu, v prípade, ak je príliš tmavá a zmení bydlisko či meno, pokiaľ evokuje rómsky pôvod a zvýši tak šance na pozvanie na pracovný pohovor. Za na prvý pohľad kontroverznou a neprijateľnou vybieľovacou stránkou je v skutočnosti vysvetľujúca kampaň, ktorou Divé maky otvárajú dôležitú celospoločenskú tému. ,,Na stránke www.prijatelni.sk sa návštevník dozvie o diskriminácii a predsudkoch, ktoré znižujú možnosti zamestnanosti Rómov,“ spresňuje Róbert Slovák z reklamnej agentúry Respect APP, ktorá stojí za kreatívnou ideou kampane a ktorá ju spolu s PR agentúrou SKPR STRATEGIES realizuje. Kampaň je silná na sociálnych sieťach. ,,Užívatelia si na svojich profiloch budú môcť pridať stredné meno rómskeho pôvodu, čím dajú najavo, že chcú podporiť rovnosť príležitostí na pracovnom trhu. Statusom sa opätovne vysvetlí zámer našej kampane a odkáže na jej oficiálnu stránku,“ dopĺňa Slovák.

Tí zamestnávatelia, ktorí sa hlásia k myšlienkam kampane a podporujú rómsku zamestnanosť, sa môžu pridať do zoznamu zodpovedných firiem, ktorý nájdu na stránke www.prijatelni.sk. Aj takýmto spôsobom chcú Divé maky ukázať, že na Slovensku existuje mnoho firiem, ktoré budú posudzovať uchádzačov o zamestnanie na základe vedomostí, zručností a kvalifikácie a nie na základe farby pleti či etnického pôvodu.

Zdielať článok na Facebooku
15.02.2019  |  Zdroj: PR článok
Hodnotenie článku:
1.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates