Čo prináša “quiet quitting” v živote zamestnanca?

Quiet quitting je nový fenomén v pracovnom živote, ktorý sa v posledných mesiacoch objavuje na sociálnych sieťach. Prekladá sa ako tichá rezignácia alebo tiché ukončovanie, no nejde tak celkom o odchod z práce.

Pre niektorých zamestnávateľov to asi neznie veľmi lákavo. Quiet quitting môže mať však pozitívny vplyv na mentálne zdravie zamestnancov. Môže dokonca predchádzať vyhoreniu.

Nemusíte hneď dávať výpoveď

Ide skôr o odmietanie pracovného správania, ktoré je nad rámec povinností a výšky ohodnotenia. Tento fenomén odmieta pracovnú kultúru, zameranú na výkon, neustále prekonávanie sa a naháňanie za úspechmi. Vznikol ako odpoveď na rastúce množstvo stresu a vyhorenia v pracovnom prostredí.

Zaujímavosť: Množstvo ľudí, ktorí zažili vyhorenie v práci, sa po pandémii zvýšilo a je aktuálne na vrchole.

Stále viac ľudí v práci zažíva vyčerpanie, stres, beznádej, apatiu či úplnú stratu motivácie a energie. Po pandémii a období home office je pre ľudí ťažšie “odpojiť” sa z práce, teda nezaoberať sa ňou po pracovnej dobe.

Ako vyzerá quiet quitting

Medzi toto správanie patrí hlavne:

 • práca bez nadčasov,
 • neodpovedanie na emaily a telefonáty po pracovnej dobe, cez víkendy, voľno,
 • odmietanie práce navyše,
 • vnímanie práce menej vážne a osobne.

Ľudia, ktorí sa týmto riadia, nechcú byť otrokmi svojho zamestnania, ale chcú mať svoj život a svoje šťastie vo svojich rukách. Odmietajú prehnané zameranie spoločnosti na výkon, v ktorej sa neberie ohľad na ľudské potreby a spokojnosť.

Takéto správanie môže prispievať k work-life balance, teda rovnováhe medzi pracovným a osobným životom.

Nájdenie rovnováhy v živote je dôležité pri prevencií vyhorenia. Syndróm vyhorenia totiž začína veľkým nadšením a potrebou dokázať okoliu svoju hodnotu a nenahraditeľnosť. Veľké nadšenie, bez toho, aby sa človek staral o seba a svoje potreby, môže spadnúť do apatie, depresie či vyhorenia. Ak človek túto rovnováhu nemá a len „žije prácou“ odrazí sa to na jeho psychickom a fyzickom zdraví.

Ako pomáha quiet quitting proti vyhoreniu:

 1. Nastavenie hraníc

Ide o uvedomenie si vlastných možností a hraníc, za ktoré už nechceme ísť. Je to napríklad uvedomenie si, že sme unavení a potrebujeme dobiť baterky, aj keď ešte nie je všetko hotové. Potrebujeme občas povedať NIE tomu, čo nás vyčerpáva, napríklad pracovaniu večer alebo cez víkend.

 1. Viac času pre seba

Títo ľudia vykonávajú svoju prácu tak, ako sa od nich vyžaduje, ale nerobia nič naviac. Strážia si čas, ktorý majú vyhradený pre seba, svoje koníčky, stretnutie s blízkymi či pobyt v prírode. V tento čas sa odmietajú venovať práci či premýšľať o nej.

 1. Menej roboty - menej stresu

Stres v práci často súvisí s obrovským množstvom úloh, na ktoré je málo času. Posolstvom quiet quitting je, že práca by sa mala dať stihnúť počas pracovnej doby a pracovať by sme mali len do výšky svojho platu. Toto je odpoveďou na tendenciu ľudí sa v práci “pretrhnúť” s cieľom povýšenia alebo uznania. Ak však potom neprichádza primerané ocenenie, motivácia padá a vtedy môže dochádzať k vyčerpaniu až vyhoreniu.

Aby sme predišli vyhoreniu, potrebujeme vidieť svoju hodnotu aj mimo práce, neísť nadoraz svojich síl a počúvať svoje telo, ktoré signalizuje, že potrebuje oddych. Potrebujeme byť sami pre seba prioritou.

Pre veľa ľudí môže znieť quiet quitting negatívne. Je to pochopiteľné, pretože v našej kultúre sme zvyknutí žiť pre to, aby sme pracovali. Je pre nás bežné odsúvať svoje fyzické aj mentálne zdravie na druhú koľaj. Máme zakorenené, že ťažkou prácou sa dá dokázať všetko. Áno, je ľahké prepadnúť úspechu, pracovnému nadšeniu a dobrému pocitu z výsledkov, no často tak človek zabudne na seba. Práca sa stáva dôležitejšia ako pravidelný spánok, cvičenie, koníčky, čas strávený s blízkymi... a potom človek vyhorí. A ostáva už len otázka, či to stojí za to?

Quiet quitting je, ale len krátkodobé riešenie. Dlhodobejšie riešenie je každodenné udržiavanie rovnováhy medzi zamestnaním a starostlivosťou o seba a svoje zdravie, napríklad trénovaním všímavosti - mindfulness.

Quiet quitting môže priniesť prevrat v pracovnej sfére, ktorý podnieti riešenie syndrómu vyhorenia a poukáže na dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov na pracovisku priebežne a preventívne, nie až keď je neskoro.

Autor: Tatiana Barillová - kvalifikovaný lektor všímavosti (mindfulness) - www.mindfully.sk

Tatiana pôsobila vyše 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov. Dnes sa naplno venuje téme Mindfulness. Mindfulness je základná ľudská schopnosť, ktorá nás vracia z preťaženej mysle k vnímaniu a cíteniu, z minulosti a budúcnosti späť do prítomnosti. Mindfulness je účinná technika a spôsob nastavenia mysle na zvládanie každodenného stresu, (nielen) pre ľudí, ktorí sú preťažení, hľadajú cestu, ako opäť získať ľahkosť bytia, radosť a rovnováhu v pracovnom, osobnom či rodinnom živote. Vyučuje 8-týždňový kurz Mindfulness – viac ako len zvládanie stresu  ~ Návrat k sebe a s/POKOJnejšiemu životu ~.

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

Viac o téme: Práca Rezignácia Quiet quitting
 • Autor: © Zoznam/barillova
 • Zdroj: Foto: Getty, RED

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy