Zlá nálada vo firme? Takto zachránite pracovnú atmosféru

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

Ak sa spýtate zamestnancov, čo je pre nich v pracovnom živote obzvlášť dôležité, často počujete: „dobrá pracovná atmosféra“, „milí kolegovia“ alebo „kompetentní manažéri“. Ale v skutočnosti to často vyzerá inak.

Ak je klíma vo firme z nejakého dôvodu zlá, podnikatelia by sa mali na to dôkladne pozrieť a rýchlo konať. Pretože dôsledkom zlej nálady môže byť vyššia chorobnosť a narastajúca fluktuácia. Ako je to vo vašej firme s týmito piatimi faktormi ohľadom nálady?

1. Podporovať kolegialitu

Kolegialita je základným prvkom pracovnej atmosféry. Keď sa ľudia majú dobre a pracujú ruka v ruke, sú to najlepšie podmienky pre dobrú klímu vo firme. Dobrá, rešpektujúca kolegialita je daná osobnosťou každého jednotlivca v tíme. Čím bezvýhradnejšie sú rôzne osobnosti akceptované a oceňované, tým hladšie prebieha spolupráca.

Preto sa pravidelne pýtajte sami seba: Ako dobre sa zamestnanci navzájom poznajú, pokiaľ ide o ich jedinečnú hodnotu pre tím? Čo robí vaša spoločnosť pre to, aby sa navzájom lepšie spoznali a porozumeli? Ako môžete ako podnikateľ alebo manažér ešte viac podporovať kolegialitu?

2. Dôvera – od skupiny k tímu

Skupina je združenie ľudí. Tím je združenie ľudí, ktorí si navzájom dôverujú. Keď sa začnú nové projekty, zmenia sa štruktúry alebo sa otvoria nové obchodné oblasti, potom je dôvera nevyhnutná. Vybudovanie stabilného základu dôvery si vyžaduje čas, otvorenú komunikáciu a úprimnosť. Okrem toho musí panovať kultúra vzájomného rešpektu, aby zamestnanci neboli len pestrá skupina, ale aby sa stali dôveryhodným a lojálnym tímom.

Pýtajte sa ako šéf pravidelne: Buduje moje správanie sebadôveru? A precvičujte si pokroky v dôvere a spočiatku vychádzajte z toho, že vaši zamestnanci konajú v záujme spoločnosti.

3. Chyby ako príležitosti

Nebol dodržaný termín, projekt pokrivkáva, zákazník je nahnevaný. Chyby, ktoré sa stávajú, sú ľudské a vysporiadať sa s nimi je základ. Spoločnosti so zlou pracovnou atmosférou hľadajú niekoho, koho môžu obviňovať. Namiesto hľadania riešení sa zameriavate na problémy. Firmy s dobrou pracovnou atmosférou sa na druhej strane učia na chybách. Vyvinú proces, ktorý bráni tomu, aby sa opakovali.

Venujte sa tejto téme vo svojej firme. Vytvárajte štruktúry a procesy, v ktorých sa chyby považujú za príležitosť. Potom sa môžu objaviť inovácie a kreativita. Ak sa však chyby často opakujú alebo ak medzi niektorými zamestnancami existuje „mentalita ´je mi to jedno´“, zaužívaná kultúra chýb tiež znamená, že takéto správanie má dôsledky. Inak vytvárate živnú pôdu pre zlú náladu vo zvyšku tímu.

4. Riešenie kríz

Aká dobrá je v skutočnosti pracovná atmosféra, možno najzreteľnejšie vidieť v čase krízy. Mnohé zmeny iniciované „zhora“ sa často zle komunikujú. V najlepšom prípade sa pracovnej sile poskytujú čisté fakty. No najmä v procesoch zmien sa osvedčuje primeraná komunikácia, pretože nie každý prijíma zmeny rovnako. Niektorí zamestnanci sa z inovácií tešia, iní sa zmeny obávajú.

Všetka pracovná sila by preto mala byť včas podrobne informovaná. Formulujte konkrétne riešenia a alternatívy. Alebo ešte lepšie: Zapojte tých, ktorých sa to týka, a nechajte zamestnancov, aby sami vyvinuli riešenia.

5. Oslávte úspechy

Čo sa deje vo vašej spoločnosti, keď je projekt úspešný? Ak bol získaný nový významný zákazník alebo bola rozvinutá iná obchodná oblasť? Oslavujú sa úspechy? Obhajujeme oslavu špeciálnych úspechov a toho, čo sme spoločne dosiahli. Zamestnanci sa za to spoločnosti poďakujú: prostredníctvom lojality, motivácie a výnimočného pracovného nasadenia. Ale iba ak cítia, že uznanie je naozaj úprimné. Najlepšie urobíte, ak prejdete priamo k veci: Ktorá udalosť nebola tak dávno a mohla by sa oslavovať zajtra?

Ako podnikateľ ste najväčším „ťahúňom dobrej klímy“ vo firme. Manažéri, ktorí berú svojich zamestnancov vážne a venujú im pozornosť a ocenenie, majú obrovský vplyv na pracovnú atmosféru. Na pozitívne ovplyvnenie nálady a pohody zamestnancov často nie sú potrebné zásadné zmeny, stačí trocha pozornosti a kreativity. S klimatickým barometrom môžete prevziať iniciatívu a analyzovať náladu vo vašej spoločnosti.

Viac o téme: Vzťahy Tím Zamestnávateľ Atmosféra
  • Autor: © Zoznam/rd

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy