Dá sa ochorieť z práce? Objavujú sa znepokojujúce správy o náraste duševných porúch

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

Moderný svet práce kladie podstatne vyššie nároky na učenie a adaptabilitu zamestnancov. Ako to vplýva na našu psychiku?

Často sa kladie otázka: „Ste chorý z práce?" V médiách sa neustále objavujú znepokojujúce správy o náraste duševných porúch, ktoré vedú k práceneschopnosti alebo predčasnému odchodu do dôchodku. Ale aj keď je stredobodom pozornosti práceneschopnosť spôsobená duševnými poruchami, nemožno dospieť k záveru, že zo zárobkovej činnosti „ochoriete“.

Vykonávanie zamestnania zabezpečuje nielen materiálne živobytie, ale aj sociálnu identitu: práca dáva štruktúru a stabilitu, v najlepšom prípade ju možno dokonca vnímať ako zmysluplnú. Nie je preto prekvapujúce, že nezamestnanosť oveľa silnejšie súvisí s duševnými poruchami ako zamestnanosť. Zatiaľ čo depresiu každoročne diagnostikujú päť percent pracujúcej populácie, podiel u nezamestnaných je približne štyrikrát vyšší.

Vysoké nároky

A aj vo vyššom veku výrazne narastajú diagnózy depresie: Vo veku 85 rokov má 25 percent žien a 15 percent mužov diagnostikovanú depresiu. Bez toho, aby sme chceli popierať stresy a námahy moderného sveta práce, veľa hovorí zato, že najmä zárobková činnosť je predovšetkým prínosom k duševnému zdraviu.

Skutočnosť, že dnes sa viac ako 40 percent všetkých invalidných dôchodkov poberá pre duševné poruchy, nie je dôkazom vplyvu práce na chorobnosť. Skôr sa dá povedať, že moderná informačná spoločnosť kladie vyššie nároky na flexibilitu a duševné fungovanie zamestnancov z dôvodu potreby celoživotného vzdelávania a frekvencie reštrukturalizácií.

Vyžaduje sa prispôsobenie

Zatiaľ čo v minulosti mal priemerný zamestnanec dobrú šancu vykonávať svoje naučené povolanie po celé desaťročia do značnej miery nezmenené a bol schopný si v tomto procese vytvoriť odľahčujúce rutiny, dnes sa vo väčšine zamestnaní vyžaduje vysoký stupeň adaptability a schopnosti učiť sa.

Čoraz častejšie sa menej kvalifikovaní pracovníci cítia preťažení, najmä v druhej polovici života, keď sa musia prispôsobovať novému softvéru alebo obsluhovať čoraz zložitejšie stroje. V modernom svete práce je tiež čoraz menej priestoru pre ľudí, ktorí môžu vykonávať len jednoduché administratívne, manuálne alebo rovnomerné fyzické aktivity.

Viac o téme: Choroba Invalidný dôchodok Svet práce
  • Autor: © Zoznam/rd
 
Staršie správy
Staršie správy