Mobbing a bossing - šikanovanie na pracovisku nesmiete ignorovať

Mobbing, bossing, teror na pracovisku alebo napríklad psychoteror. Viac pojmov označujúce to isté – šikanovanie na pracovisku, ale aj mimo neho, ktoré je rafinovaná, premyslená a má za cieľ čo najviac psychicky alebo fyzicky uškodiť nejakému podriadenému, nadriadenému alebo kolegovi. Stretli ste sa niekedy s takýmto správaním? Máte pocit, že to je váš prípad? Ako to môžete riešiť?

Ide o nepríjemnú skúsenosť, ktorú zažilo podľa najrôznejších štatistík priemerne 19% všetkých zamestnancov. Podľa výskumov sa najčastejšie dopúšťajú šikanovania nadriadení pracovníci a najviac postihnutou skupinou sú ženy a osoby v strednom veku. Avšak mobbing a bossing sa nevyhýba žiadnej vekovej skupine a nezáleží ani na úrovni vzdelania v kolektíve na pracovisku. Tu je priznanie jedného pracovníka, ktorý sa stal obeťou mobbingu.

"Pár mesiacov pred mojím vynúteným odchodom zo zamestnania som cítil, že sa niečo v našom kolektíve deje, ale neprikladal som tomu väčšiu dôležitosť. Bol som totiž v práci úspešný a dostával som od vedenia ocenenie. Ale moji kolegovia sa začali postupne ku mne správať chladne a ohovárali ma pred ďalšími spolupracovníkmi i podriadenými. A ako sa neskôr ukázalo, ich konanie bolo premyslenejšie, než som tušil. Nakoniec som bol nútený opustiť svoju dobre platenú pozíciu a hľadať si nové zamestnanie aj vo svojom vyššom veku. Ale popravde by som s nimi už po tomto pracovať ďalej nechcel. "

Ako spoznáte, že ste sa stali vy alebo váš blízky obeťou mobbingu?

Medzi najčastejšie prejavy sa radí:

  • plnenie nezmyselných úloh,
  • plnenie povinnosti, ktoré nezodpovedajú vašej kvalifikácii,
  • zosmiešňovanie,
  • obviňovanie,
  • ohováranie,
  • kritizovanie vašej práce,
  • nedostatočné ocenenie.

Na koho sa môžete v prípade výskytu mobbingu na pracovisku obrátiť?

Dôležité je, aby ste sa problému postavili čelom a nebáli sa ho riešiť konfrontáciou s osobou, ktorá za šikanovanie môže, alebo ju má možnosť nejako zo svojej pozície ovplyvniť. Každý človek je iný - chová sa aj vníma odlišne, a preto je potrebné si uvedomiť, že to isté platí aj o mobbingu a bossingu. To, čo pre niekoho znamená poníženie, tak pre druhého môže byť len nevhodný spôsob komunikácie s druhou osobou, o ktorom ešte nevie.

"Už som to ďalej nemohla znášať. Môj nadriadený si zo mňa robil dievča na všetko, aj keď moja náplň práce bola úplne iná. Jedného dňa som to nevydržala a začala to s ním riešiť. Nakoniec sa ukázalo, že to z jeho strany nebolo cielené. Ospravedlnil sa mi, a ešte mi pridal na plate. Takže sa to nebojte riešiť."

Ak vyrozprávanie s „agresorom“ nepomôže, môžete sa rozhodnúť tromi spôsobmi:

1) Obrátiť sa na právnika a riešiť vec súdne.

2) Požiadať o pomoc odbory, personálne oddelenie alebo inšpektorát práce.

3) Odísť zo zamestnania - to však zvážte, pretože pri odchode dohodou nedostanete odstupné a zníži sa vám príspevok od Úradu práce.

Mobbing na pracovisku je postupný problém, ktorý porušuje pracovnoprávne predpisy a nemal by sa zametať pod koberec. Ide o ťažko dokázateľné vec, ale nech už sa to týka vás, kolegov alebo blízkeho, netreba to podceniť. Toto protiprávne jednanie môže mať až fatálne dôsledky na psychickú i fyzickú stránku šikanovaného, preto buďte k svojmu okoliu všímaví a nebojte sa jednať.

Zdielať článok na Facebooku
22.07.2020  |   Foto: Getty, NSO; Autor: © Zoznam/el
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates