Skills-based hiring: Prijímajte zamestnancov na základe ich skutočných schopností. Ušetríte a znížite fluktuáciu na pracovisku

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

Podľa analýzy ILO Monitor: COVID-19 and the world of work: 5th Edition prišlo viac ako 400 miliónov ľudí o prácu na plný úväzok v druhom štvrťroku 2020. Iní dostali v dôsledku pandémie COVID-19 výpoveď alebo museli zmeniť pracovné odvetvie a naučiť sa novým, odlišným zručnostiam, ktoré v zamestnaní doposiaľ nevyužívali.

Vysokoškolské vzdelanie, roky praxe či pracovné skúsenosti zrazu nie sú najdôležitejším prvkom, na ktorý sa zamestnávatelia zameriavajú. Začali klásť dôraz na základné a prenosné schopnosti, akými sú kritické myslenie, aktívne učenie či odolnosť voči záťaži. Do popredia sa dostáva skills-based hiring. 

Nedostatok pracovných skúseností či nesplnené požadované vzdelanie nemusí nutne znamenať, že kandidát, ktorý sa na pozíciu hlási, nemá potrebné schopnosti a kompetencie ju vykonávať. Práve naopak. Vysokoškolský diplom nie je bezpodmienečne zárukou kvality uchádzača, jeho talentu alebo potenciálu. Najmä pokiaľ ide o pozície, na ktorých diplom v skutočnosti ani nie je potrebný. Ide predovšetkým o entry-level pozície. Tie už v pracovnom inzeráte vyžadujú minimálne I. stupeň vysokoškolského vzdelania, čím zamestnávateľ odrádza šikovných potenciálnych kandidátov, ktorí toto kritérium nespĺňajú. Zamestnávatelia si tak zužujú pool talentov, z ktorého môžu vyberať kandidátov. Tým sa často náborový proces predlžuje a náklady na obsadenie pozície sa zvyšujú. 

Skills-based hiring: Prijímajte zamestnancov Galéria fotiek (3) Zdroj: infografika, schopnosti

Schopnosti rozhodujú

Skills-based hiring predstavuje spôsob prijímania zamestnancov na základe ich skutočných schopností a zručností. Vďaka tejto metóde dokáže zamestnávateľ overiť aktuálne schopnosti uchádzačov bezprostredne relevantné pre vykonávanie náplne práce na danej pozícii. Vďaka tomu dokáže nájsť správny „person-job fit“, ktorý následne ovplyvňuje nielen výkon a spokojnosť zamestnanca, ale znižuje fluktuáciu na danej pozícii, čím šetrí finančné i ľudské zdroje. Vzdelanie i možnosť získať prax sa často odvíjajú od množstva faktorov, akými sú socio-ekonomický status, etnicita, vek, ale i pohlavie. Zameraním sa na skutočné schopnosti kandidátov zamestnávateľ otvára dvere diverznej a inkluzívnej pracovnej sile.

Ako prejsť z bežného náboru na skills-based hiring? 

Postupujte podľa štyroch jednoduchých krokov:

1. Definujte kľúčové zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre danú pozíciu. Aké kompetencie sú najdôležitejšie, aby kandidát úspešne zvládal prácu na vybranom pracovnom mieste? Je to efektívna komunikácia? Zadefinujte ju konkrétnymi výrokmi ako napríklad: „Svoje argumenty prezentuje štruktúrovane a fakticky.“ Vďaka nim si budete vedieť následne na pohovore či pri testovaní jednotlivé prejavy overiť.   V prípade potreby vám odborníci radi poradia, pomôžu s analýzou pracovnej pozície a vytvoria kompetenčný model na mieru. 

2. Vytvorte inzerát pracovnej pozície založený na kompetenciách. Namiesto formálnych požiadaviek na uchádzača, akými sú počet rokov praxe či odborná kvalifikácia, sa zamerajte na schopnosti kandidáta a zverejnite právomoci a zodpovednosti, ktoré na pozícii bude mať. 

V prípade potreby konzultácie sa môžete obrátiť na odborníkov alebo im priamo zveriť celý hiring. Kvalifikovaní konzultanti dokážu kandidátov kvalitne a odborne posúdiť. 

Skills-based hiring: Prijímajte zamestnancov Galéria fotiek (3) Zdroj: infografika, schopnosti

3. Overte si schopnosti uchádzačov vo výberovom procese. Pracujte s hodnovernými a kvalitnými online nástrojmi merajúcimi kompetencie, ktoré šetria čas i financie. Alebo prenechajte online psychodiagnostiku odborníkom. 

Assessment centrum je ďalším zo spôsobov, ako overiť kompetencie uchádzača.  Na prakticky zameraných modelových úlohách hodnotitelia sledujú tie kompetencie účastníkov, ktoré sú relevantné pre pracovnú náplň na danej pozícii. Úlohy či celé Assessment centrum si môžete nechať vytvoriť na mieru, máte tiež možnosť nechať zaškoliť svojich recruiterov alebo využiť kvalifikovaných externých hodnotiteľov. 

Je vhodné overiť si informácie z psychodiagnostiky či Assessment centra formou behaviorálneho interview s kandidátom. 

4. Rozhodujte sa objektívne a odborne. Je dôležité vedieť správne interpretovať závery z hodnotiacich nástrojov a rozhodovať sa na základe nepriestrelných dát. Dojmy sú síce dôležité, ale zavádzajúce. Postavte svoje rozhodnutie na argumentoch, ktoré dokážete obhájiť. Kvalifikovaní experti sú vám k dispozícii, ak potrebujete získané podklady alebo samotné stanovisko s niekým kompetentným prekonzultovať. 

Autorka: Katarína Pariľaková
Editorka: Adriana Hergott

Viac o téme: Zamestnanie Pandémia Schopnosti Zručnosti
  • Autor: © Zoznam
 
Staršie správy