Zaraďte diverzitu a inklúziu do výberového procesu. Bez predsudkov tak nájdete najvhodnejších zamestnancov a zamestnankyne

Zdroj: ilustračné foto

Témy rozmanitosti a inklúzie na seba v súčasnosti strhávajú čoraz viac pozornosti. Opodstatnenej. Oplatí sa na ne myslieť počas výberového procesu hneď z niekoľkých dôvodov. Ak vás nepresvedčí lepší a konzistentnejší výkon zamestnancov a zamestnankýň, širšia škála ich zručností a kreativity či väčší talent pool, za zváženie stojí nárast tržieb, vyššia zamestnanecká spokojnosť, well-being a lepšia firemná reputácia. Táto zmena ponúka naozaj široké spektrum nesporných benefitov. Otázkou ostáva, ako rôznorodosť a inklúziu implementovať v praxi?

Diverzita predstavuje rozmanitosť či rôznorodosť. Firemnú inklúziu definujeme ako poskytovanie rovnakého prístupu a príležitostí všetkým ľuďom bez ohľadu na ich vek, rod, sexuálnu orientáciu, etnickú príslušnosť či iné charakteristiky, ktoré by mohli viesť k diskriminácií a nerovnému zaobchádzaniu. 

Mnohí zamestnávatelia a zamestnávateľky by ich vo svojej firme uvítali. V praxi je však náročné nájsť vhodné cesty, ako diverzitu a inklúziu implementovať. Čo tak začať hneď vo výberovom procese? A práve tu sa psychodiagnostické metódy ponúkajú ako ideálny nástroj.

Nepriestrelný čistý štít

Zaradenie psychodiagnostických metód do výberového procesu prináša objektívne štandardizované výsledky o schopnostiach a zručnostiach kandidáta či kandidátky bez toho, aby boli ovplyvnené predsudkami a predpojatosťou recruitera alebo recruiterky. Tie nemusia byť mienené vôbec zle, väčšinou si ich dotyčný alebo dotyčná ani neuvedomuje. A to môže byť nebezpečné. Bez povšimnutia ovplyvňujú naše každodenné rozhodnutia a to, ako vnímame svet, či už je to haló efekt (efekt pretrvávajúceho prvého dojmu), stereotypizácia (napríklad ženy sú emocionálne a muži logickí), sympatie, antipatie, alebo sa nám kandidát či kandidátka len podobá na niekoho známeho. Psychodiagnostické nástroje zastupujú v tomto procese rolu takzvaného čistého štítu. Nevidia farbu pleti, vek, rod či sexuálnu orientáciu. Nevytvárajú nelogické a ničím nepodložené závery bez chýbajúceho nadhľadu. Nespoliehajú sa na odhad, nakoľko ich výsledkom je nepriestrelné skóre vychádzajúce z odpovedí kandidátov a kandidátok.

Zaraďte diverzitu a inklúziu do Galéria fotiek (2) Zdroj: ilustračné foto

Psychodiagnostika napovie, ako sa kandidát či kandidátka zachová pod tlakom

Vďaka psychodiagnostike vieme lepšie spoznať kompetencie a osobnostné atribúty kandidáta a kandidátky. Tie zamestnávateľovi alebo zamestnávateľke pomáhajú vopred odhadnúť napríklad aj to, ako sa bude konkrétny človek správať v tíme, ako bude pracovať pod tlakom alebo či vízia a stratégia patria k jeho silným stránkam. Zamestnávateľ alebo zamestnávateľka sa môžu slobodne rozhodnúť, aké kompetencie a osobnostné atribúty by chceli u kandidáta či kandidátky lepšie spoznať. Mali by pritom prihliadať na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na preferencie tímu, do ktorého nového kolegu či kolegyňu hľadajú. 

Stačí sa pripojiť

Kandidáti a kandidátky môžu testy a dotazníky vypĺňať online z pohodlia domova, čo znižuje mieru stresu a zabezpečuje optimálnejšie a reálnejšie výkony. Testujú sa, kedy im to vyhovuje. V prípade potreby si testovanie môžu rozdeliť na viacero častí. Takto sa z výberového procesu odstraňuje zbytočný stres a zohľadňujú sa špecifické potreby uchádzača alebo uchádzačky. Každý tak dostane rovnakú príležitosť. A práve to je prvým krokom k diverzite a inklúzií – vytváranie takých príležitostí, ktoré zohľadňujú čo najväčšie spektrum ľudí a otvárajú im dvere. 

Na konci dňa získate požadovaných zamestnancov a zamestnankyne

Používanie online psychodiagnostiky pomáha zamestnávateľom a zamestnávateľkám vyberať si najvhodnejších zamestnancov a zamestnankyne na základe toho, ako spĺňajú nastavené požiadavky a to bez ohľadu na ich rod, vek, sexuálnu orientáciu a podobne. Je to jednoduchý spôsob, ako podporovať rozmanitosť vo firmách hneď od začiatku.

Natália Vedejová

 
Staršie správy