Zamestnávatelia, nezabudnite: Do 28.2. musíte nahlásiť zamestnancov vykonávajúcich práce 2. kategórie, inak vám hrozí pokuta

Zamestnávatelia, nezabudnite - do 28. februára 2020 máte povinnosť nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva vašich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce patriace do 2. kategórie. Zaujíma vás, čo je druhá kategória prác, aké práce do nej patria, ako nahlásiť zamestnancov a na čo si dať pozor? Pracovný portál Kariéra.sk pre vás pripravil súhrn najdôležitejších informácií súvisiacich s touto povinnosťou.

Povinnosť nahlasovania 2. kategórie prác ustanovuje novela zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zamestnávatelia sú povinní každoročne oznámiť v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie z hľadiska zdravotného rizika. Zamestnancov nahlasuje zamestnávateľ každoročne do 15. januára, stav oznamuje k 31. decembru predchádzajúceho roka. Zákonný termín nahlasovania je v tomto roku predĺžený do 28. februára.

Čo je 2. kategória prác a kto do nej patrí?

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú zaradenie do kategórie prác, patria hluk, vibrácia, zvýšený tlak vzduchu, lasery, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, chemické faktory, infračervené žiarenie, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, záťaž teplom, záťaž chladom, fyzická záťaž a psychická pracovná záťaž.

Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, no nedá sa úplne vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. 

Váhate, či aj vaši zamestnanci vykonávajú práce druhej kategórie?

Oznamovaciu povinnosť majú všetci zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do druhej  kategórie  z hľadiska zdravotného rizika. Úrad verejného zdravotníctva zdôrazňuje, že nie je možné posúdiť na diaľku ani odhadom, do akej kategórie sa zaraďujú určité práce vykonávané zamestnancami.

Zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou  musí zabezpečiť vypracovanie posudku o riziku a až následne je schopný splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác, vypracuje. Zoznam poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby uvádza Úrad verejného zdravotníctva na svojej webovej stránke.

Ako nahlasovať zamestnancov?

Zistili ste, že aj vás sa týka nahlasovanie zamestnancov? Na splnenie povinnosti môžete využiť dva spôsoby. Prvým je možnosť využiť elektronický formulár dostupný na webe Úradu verejného zdravotníctva. Druhým spôsobom, ako nahlásiť zamestnancov patriacich do 2. kategórie, je využiť portál slovensko.sk. Na využitie tejto možnosti však musíte mať občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Za nesplnenie povinnosti pokuta

Pozor, zamestnávateľom, ktorí si nesplnia povinnosť a nenahlásia zamestnancov vykonávajúcich práce druhej kategórie, hrozí pokuta vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Pomôcky pri vypĺňaní formulára

V prípade, že by ste si pri nahlasovaní zamestnancov neboli niečím istý, zoznam najčastejších otázok týkajúcich a odpovede na ne nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva. Pri vypĺňaní a odosielaní elektronického formulára vám môže pomôcť aj usmernenie, ktoré Úrad vydal.

Zdielať článok na Facebooku
17.02.2020  |  Foto: gettyimages; Autor: © Zoznam/es
Hodnotenie článku:
1.0/5 (1 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates