Na slovenský trh práce prichádza ďalší fenomén „quiet hiring“. Ako sa dotkne zamestnancov?

Spoločnosti aktuálne čelia nedostatku kvalifikovaných odborníkov, a tak sa čoraz viac z nich rozhoduje pre tzv. „tichý nábor“. Pomáhajú tak svojim zamestnancom osobnostne a kariérne rásť, alebo sa jedná o zneužívanie ich potenciálu? Čo je to quiet hiring? A prečo sa rozhodli zamestnávatelia siahnuť po tomto trende zo zahraničia a aplikovať ho v praxi?

 • Vyrieši problém zamestnávateľov s obsadením kvalifikovaných pracovných pozícií?
 • Odbremení spoločnosti od veľkého množstva pohovorov a finančne náročných náborov zamestnancov?
 • Ako sa to dotkne samotných zamestnancov, čakajú ich nové príležitosti na kariérny rast, alebo by sa mali začať obávať?

Čo je „quiet hiring“?

Patrí medzi ďalší nový trend, ktorým sme sa nechali inšpirovať zahraničím a je presným opakom „quiet quittingu“, kde zamestnanci vykonávajú v práci len nevyhnutné minimum. Experti z poradenskej spoločnosti Gartner ho dokonca radia medzi TOP 9 hlavných pracovných trendov pre rok 2023. Jedná sa o využívanie schopností a potenciálu súčasných zamestnancov na nadobudnutie nových zručností. Spoločnosti tak zvyšujú svoju produktivitu vďaka „tichému náboru“ vo svojich vlastných rádoch, bez prijímania nových zamestnancov. Elegantne sa tak vyhnú finančne a časovo nákladnému náboru ďalších zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Samotný výsledok však už závisí od jednania danej spoločnosti a dodržiavania istých etických hodnôt.

Aké nové možnosti so sebou prináša „quiet hiring“ pre zamestnancov?

 • Príležitosť na kariérny rast a získanie nových cenných zručností a skúseností
 • So zvýšenou kvalifikáciou, a tým pádom hodnotou pre zamestnávateľa, sa zvyšuje u pracovníkov aj pocit istoty a stability v spoločnosti
 • Nové možnosti v rámci spoločnosti, bez absolvovania konkurenčného boja s externými záujemcami
 • Možnosť vymaniť sa zo stereotypu a získať vďaka novému pracovnému umiestneniu „vietor do plachiet“
 • Školenia a novo získané skúsenosti, môžu byť veľkým plusom pre zamestnancov, ktorí chcú kariérne rásť

Aké najväčšie úskalia prináša „quiet hiring“ pre zamestnancov?

 • Zvýšené nároky zamestnávateľa na výkon, môže viesť k prepracovanosti až k syndrómu vyhorenia
 • Nárast povinností, nad rámec pracovného zaradenia bez povýšenia a zvýšenia mzdy
 • Nové kompetencie nie sú adekvátne finančne odmenené, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu motivácie a záujmu udržovať vysoké pracovné tempo
 • Riziko zneužívania zamestnancov, v prípade, ak nie sú dohodnuté jasné podmienky (finančná kompenzácia, jasne stanovená pracovná doba...)
 • Snaha zamestnávateľa vyťažiť z pracovníka maximum na úkor udržania rovnováhy osobného a pracovného života
 • Zanedbanie využitia vhodných nástrojov potrebných na zvýšenie požadovanej kvalifikácie (slabá podpora zo strany nadriadeného, chýbajúci mentoring, nedostatočné zaškolenie, absencia rekvalifikačných kurzov zameraných na doplnenie vzdelania a rozvoj osobnosti...)
 • Hromadením povinností dochádza k vytvoreniu pocitu zneužívania, na ktorý zamestnanec môže zareagovať potrebou hľadania nového zamestnania
 • Nezohľadnenie individuálnych kariérnych cieľov daného zamestnanca
 • Nejasne stanovené pravidlá, čo všetko bude obnášať nové pracovné zaradenie
 • Vytvorenie pocitu nátlaku, ktorý núti pracovníka prijať nové povinnosti v obave o stratu zamestnania

 

 

 

 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy