Klamstvá v procese uchádzania sa o prácu: Toto sú dôsledky

Ilustračné fotoIlustračné foto

Tu malé klamstvo, tam trochu prikrášľovania: Niektorí žiadatelia o prácu neberú pravdu príliš vážne. Zatajujú informácie alebo zámerne klamú. Niekedy je to dokonca dovolené; v iných prípadoch hrozia dôsledky.

Je dobre známe, že dôvera je základom medziľudských vzťahov, a to aj medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Povedať si pravdu by preto malo byť samozrejmosťou v procese podávania žiadostí o prácu. Žiaľ, v praxi to často vyzerá inak – na oboch stranách. Každý sa predsa chce predstaviť v čo najlepšom svetle. Ak žiadateľ prekročí medze, môže to mať zničujúce následky.

Kedy sa stáva klamstvo klamstvom?

Nie je vždy ľahké rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom v procese podávania žiadostí o prácu. Mnohí uchádzači informácie o sebe trochu prikrášľujú, alebo precenia svoje organizačné schopnosti. Drobné klamstvá, ktoré nikto poriadne neskontroluje a uchádzači im možno aj sami uveria. Na druhej strane existujú zámerné klamstvá, pokiaľ ide o „tvrdé fakty“. Čiže veci, ktoré si zamestnávateľ skutočne môže skôr či neskôr skontrolovať. Môžu to byť napríklad tieto body:

 • Kvalifikácia a tituly
 • Informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch
 • Pracovné skúsenosti
 • (Vedúca) zodpovednosť v predchádzajúcom zamestnaní
 • Výpovede zo strany zamestnávateľa
 • Znalosť cudzieho jazyka

Existuje mnoho spôsobov, ako klamať v procese podávania žiadostí - a veľa žiadateľov o prácu ich používa. Často nemajú žiadne zlé postranné úmysly, len sa chcú postaviť do lepšieho svetla.  Prikrášľovanie a nepravdy berú ako „osobný branding“. Ale môže to mať ničivé následky. Je preto dôležité byť mimoriadne opatrný pri akejkoľvek forme klamstva. Týka sa to predovšetkým informácií, ktoré môže zamestnávateľ kontrolovať; alebo kde by pravda vyšla najavo neskôr pri každodennej práci.

Možné následky klamstva

Klamstvo vždy nesie so sebou riziko, že sa dá odhaliť. To, čo uvediete v dokumentoch k žiadosti, si HR manažéri v rámci svojich možností preveria na pohovore. Tvrdíte, že hovoríte plynule po španielsky? Potom sa musíte pripraviť na to, že ten druhý zrazu počas pohovoru bude hovoriť po španielsky. V iných prípadoch je takéto overovanie náročnejšie. Napriek tomu kritické otázky môžu viesť k tomu, že sa dostanete do rozporov, napríklad pokiaľ ide o oblasti činnosti a zodpovednosti vo vašej predchádzajúcej pozícii. Aj týmto spôsobom sa dajú odhaliť lži. Logickým dôsledkom je, že potom budete vyradení z výberového procesu. Len málokto zatvára oči pred klamstvami.

Ale aj keď ste prežili výberový proces a získali prácu bez toho, aby boli odhalené klamstvá, malé lži a podobne, nemali by ste si myslieť, že ste už v bezpečí. Pretože lži môžu byť odhalené aj po mesiacoch, rokoch či dokonca desaťročiach – a potom čelíte hrozbe ukončenia pracovného procesu bez upozornenia. Neexistuje žiadna premlčacia lehota, zamestnávateľ vás napokon môže obviniť z podvodného uvádzania do omylu a pracovná zmluva sa stáva neplatnou. V niektorých prípadoch môže zamestnávateľ dokonca požadovať náhradu, t. j. hrozí vám súdne stíhanie. Klamaním v procese podávania žiadostí o prácu sa vystavujete hrozbe trestného stíhania. Zároveň si sťažujete život, pretože možnosť výpovede bez výpovednej lehoty sa nad vami bude vznášať ako Damoklov meč počas celého pracovného pomeru, ktorý ste uzavreli na základe klamstiev.

Je pravda, že z dôvodu nepravdivo uvedeného koníčka alebo preto, že ste precenili svoje znalosti angličtiny, len veľmi málo zamestnávateľov dá okamžitú výpoveď. Napriek tomu im môžete dať dôvod, keď ho hľadajú. Je preto dôležité rozlišovať medzi neškodnými a vážnymi klamstvami – pravda je však pre vás takmer vždy najlepšou radou v procese podávania žiadosti o prácu.

Niekedy sú povolené malé klamstvá

Existuje niekoľko výnimiek, kedy sa dá klamstvo použiť. Výnimočné prípady, v ktorých môžete klamať bez strachu z následkov. V niektorých prípadoch je lož dokonca lepšou voľbou ako pravda. To platí vždy, keď personalista kladie neoprávnené otázky. Pretože vo vašom živote sú veci, ktoré vo svojej žiadosti uvádzať nemusíte, a preto môžete s čistým svedomím mlčať. Patria sem napríklad:

 • Predchádzajúci príjem
 • Plánovanie rodiny
 • Členstvo v odboroch
 • Deti
 • História chorôb
 • Životný partner
 • Cirkev a náboženské vyznanie
 • Sexuálna orientácia
 • Finančná situácia
 • Príslušnosť k politickej strane

Nemusíte teda uvádzať žiadne informácie o svojom súkromnom živote, ak sú pre danú prácu irelevantné. Spravidla môžete o tehotenstve dokonca mlčať. Existujú však aj výnimky. Tehotenstvo je dobrým príkladom: ak by to malo za následok zákaz vašej práce, je to pre zamestnávateľa relevantné a nesmie sa to zatajovať. Existujú podobné výnimočné prípady, pokiaľ ide o vaše predchádzajúce odsúdenia, váš zdravotný stav alebo finančné pomery, ak sú relevantné pre danú prácu. Preto je dôležité, aby ste sa vopred podrobne informovali, čo smiete skrývať a kde musíte byť vo svojom individuálnom prípade úprimní.

Skrytie takýchto bodov v dokumentoch žiadosti je zvyčajne v poriadku a nemôže byť nevyhnutne interpretované ako lož. To ale neznamená, že HR manažéri sa na pohovore nemôžu na niektoré veci opýtať. Takéto neoprávnené otázky sa kladú znova a znova - a potom môžete odmietnuť odpovedať alebo dokonca klamať. Zamestnávateľ vám preto nesmie dať neskôr výpoveď. Vyžaduje si to však určitý inštinkt správne odpovedať na takéto zakázané otázky bez toho, aby ste pôsobili neprofesionálne či nečestne. Aj preto je dôležité sa v tomto smere dôkladne pripraviť. Samozrejme, môžete tiež povedať pravdu. Je to vaše slobodné rozhodnutie a závisí od konkrétneho prípadu.

Záver
Klamstvá v procese podávania žiadostí o prácu sú preto komplexnou témou. V zásade by ste mali vždy hovoriť pravdu. Existujú však výnimočné prípady, ktoré musíte poznať a v ktorých môže byť mlčanie alebo dokonca klamstvo lepšou voľbou. Informovať sa je preto najlepším tipom, aby ste sa vo výberovom procese nestrápnili a riskovali tým, že vás z neho vyradia alebo aby vám neskôr dali výpoveď bez upozornenia.

Viac o téme: Pohovor Klamstvo Lož Hľadanie práce
 • Autor: © Zoznam/rd
 
Staršie správy
Staršie správy