Nenechajte sa prezradiť rečou tela: Koučka prezrádza, na čo si dať pozor pri neverbálnej komunikácii

Niektoré prejavy neverbálnej komunikácie je možné naučiť sa, kontrolovať, čítať, rozumieť im. V mnohých prípadoch však nevieme neverbálnu komunikáciu ovládať. Čítanie reči tela nie je vždy také jednoznačné. Význam každého neverbálneho prejavu sa mení v závislosti od viacerých faktorov. Preto je dôležité všímať si nielen to, ako sa daná osoba správa, ale aj to, v akej situácii sa nachádza. Poznáte to aj z vášho bezprostredného okolia. Inak sa vám komunikuje s rodičmi, inak s deťmi, či vašimi partnermi. V rozhovore s koučkou a lektorkou Silviou Langermann, PCC, sa dočítate viac práve o neverbálnej komunikácii.

Opíšte nám, čo je vlastne neverbálna komunikácia?

Zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú neslovné (neverbálne). Ide o mimiku a gestá. Narozdiel od reči prebieha na inej báze. Podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje, čo si subjekt (osoba) myslí. Je závislá od miesta žitia jedinca a väčšina prejavov je kultúrne podmienená. V procese komunikácie sa neverbálnej komunikácií nemôžeme vyhnúť, môžeme ju len potlačiť.

Môžete nám opísať rôzne prejavy mimiky aj s ich charakteristikou, významom?

Mimické prejavy na vyjadrenie údivu, nudy, bolesti, zármutku a strachu sú vo všetkých kultúrach takmer rovnaké. Mimiku tváre vytvára činnosť svalov na čele, nose, očiach, ústach, brade, lícach a ušiach. Čelo s obočím vyjadrujú naše prekvapenie. Nos, ktorý skrčíme, prezrádza našu neochotu, ale rozšírené nosné dierky signalizujú agresivitu človeka. Ústami tlmočíme sympatie, ale i agresivitu, trpkosť i vzdor, nepokoj i priateľstvo. Medzi úsmevom a výsmechom je úzka hranica. Naša mimika môže prerásť až do grimasy, ktorá pôsobí v komunikácii rušivo.

Akú úlohu hrá mimika a gestá napríklad pri vstupnom pohovore?

Pri vstupnom pohovore uchádzač o zamestnanie vytvára prvý dojem, ktorý je tvorený na základe neverbálnej komunikácie. Záleží na tom, ako hovorí. Aj v tomto prípade by sme si mali uvedomovať neverbálnu komunikáciu. Niekedy aj HR-istov dokáže neverbalita zmiasť. Ak má niekto nesebavedomé správanie, príliš rozhadzuje rukami, ktoré evokujú nervozitu, potom máme tendenciu hodnotiť ľudí na základe daného gesta. Preto je potrebné sa viac sústrediť na to, čo naozaj ten daný človek hovorí.

Ako sa človek môže zlepšiť v neverbálnej komunikácií, existujú návody?

Existuje mnoho kníh aj veľa tréningov na zlepšenie neverbálnej komunikácie. Neverbalitu sa dokážete naučiť aktívne do určitej miery. Najlepšie je, ak vaše vystupovanie a prejav nahráte na video záznam a nahrávku si potom pozriete a vyhodnotíte. Vtedy ide o pasívne učenie sa neverbality. Treba si uvedomiť, že gestá si neuvedomujeme.  Ak sa hrám s rukami alebo sa škriabem za uchom, sú to gestá, ktoré mi uniknú. Aktívne sa môžete zlepšiť v neverbálnej komunikácie tak, že vás niekto priamo upozorní, čo robíte nevhodne alebo zle. Potom je potrebný tréning napríklad pred zrkadlom. Takýmto spôsobom človek dostane neverbalitu do svojho vedomia.

      Viete uviesť príklady neverbálnej komunikácie v praxi?

Keď idem verejne vystupovať, mal by som sa naučiť ovládať neverbalitu. Je zaujímavé sledovať, ak niekto naopak nie je pripravený na vystúpenie a práve neverbálna komunikácia ho prezradí. Napríklad ak politik ide na tlačovú konferenciu, tak sa na ňu pripraví. Môže sa ale stať, že novinár osloví politika nečakane, potom sa politik prezradí a nasledujú nečakané neverbálne prejavy. Je naozaj ťažké naučiť sa ovládať neverbalitu v takýchto situáciách.

Aké najväčšie zlozvyky ľudia majú v neverbálnej komunikácii?

Takýto zlozvyk je napríklad ohrýzanie si nechtov alebo ťukanie perom. Každý môže mať zvyklosť, ktorá ruší ostatných. Mali by sme si uvedomiť, že sú gestá, ktoré robia dobrý dojem a ktoré zlý dojem. Keď si uvedomím, aký celkový dojem chcem zanechať, potom to vie naozaj pomôcť.

       Uvediete nám aj pozitívny príklad neverbálnej komunikácie?

Najlepší zvyk v neverbálnej komunikácií je úsmev. Záleží samozrejme aj na nastavení tváre. Ideálne je, keď je verbálna komunikácia v súlade s neverbálnou komunikáciou. Zladiť, uvedomiť si, čo chcem povedať, ako to chcem povedať. Podstatné je, že ten druhý človek nevníma, čo hovorím, ale to ako to hovorím.

       Ako je to napríklad pri očnom kontakte v neverbálnej komunikácii?

Neverbálna komunikácia je vždy kultúrne podložená. Aj rôzne kultúry majú rôzne  neverbálne definície. U nás očný kontakt znamená blízkosť a dôveru. Uhýbanie očného kontaktu je v našej kultúre vnímané negatívne, buď predstavuje klamstvo alebo nedôveru, nesebavedomé správanie. Je to dokonca rušivé.

Zdielať článok na Facebooku
27.03.2019  |  PR článok; Autor: © Zoznam/Power Coaching
Hodnotenie článku:
2.5/5 (6 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates